به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > انجمن صنفي كارفرمايي زنان مدير كار‌آفرين > اخبار و گزارش فعاليت‌ها

اخبار و گزارش فعاليت‌ها

انجمن صنفی زنان مدير کارآفرين به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در جامعه زنان ايرانی به همت تعدادی از کارآفرينان و صاحبان کسب و کار شکل يافته و در اسفند ماه ۱۳۸۳ در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسيده است.

مؤسسين و اعضای انجمن ضمن برخورداری از تجارب مؤثر در فرآيند کارآفرينی و طی مسير ايجاد و توسعه کسب وکارهای جديد در تعامل و هم انديشی با يک ديگر، ضرورت حرکت جمعی در اين راه را حس کرده و بر آن شدند تا نسبت به ايجاد تشکلی حرفه‌ای اقدام نمايند. چه از اين طريق ضمن ارتقاء ظرفيت مديريت کارآفرينان، پيوند با ديگر عناصر مؤثر در محيط کارآفرينی از جمله دولت، سازمان های غير دولتی مرتبط، نهادهای عمومی هم چون بانک ها و دانشگاه ها تسهيل خواهد شد. مضاف بر آن که اين جمع نيز زمينه پرورش و توسعه استعدادهای جوا ن دارای ايده های خلاق در عرصه کارآفرينی را فراهم خواهد ساخت .

اهداف

انجمن زنان مدير کارآفرين در راستای مأموريت فوق اهداف اصلی خود را به شرح زير برشمرده است:

۱- ترويج و توسعه کارآفرينی ۲- کمک به بهبود و اصلاح سياست های حمايتی از زنان کارآفرين ۳- نهادينه ساختن فعاليت های آموزشی، پژوهشی،مشاوره‌ای و ترويجی در زمينه کارآفرينی ۴- فراهم ساختن زمينه لازم برای پرورش ايده های خلاق در ورود به عرصه کارآفرينی ۵- کمک به سامان دهی فعاليت های مرتبط با کارآفرينی ۶- کمک به پيوند منطقی و متناسب ميان کارآفرينان و دولت و بانک ها و ساير ذی نفعان ۷- کمک به ايجاد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی ميان زنان کارآفرين در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی

فعاليت ها

انجمن به منظور تحقق اهداف خود، فعاليت های زير را دنبال می کند:

۱- کشف و شناسايی زنان کارآفرين در سطح روستا، شهر و نيز زنان ايرانی کارآفرين خارج از کشور ۲- تهيه بانک اطلاعاتی زنان کارآفرين در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات ۳- کمک به پيوند و تعامل ميان زنان کارآفرين از طريق سايت www.wenet.ir ۴- نيازسنجی آموزشی و مشاوره‌ای زنان کارآفرين ۵- برگزاری همايش ملی سالانه زنان کارآفرين ۶- تأسيس مرکز مشاوره کارآفرينی زنان ۷- تهيه بولتن خبری انجمن به صورت ماهانه ۸- کمک به ايجاد ارتباطات مؤثر ميان جوانان صاحب ايده های خلاق با کارآفرينان ۹- برقراری ارتباط با کليه نهادهای مرتبط با کارآفرينی در سطح کشور ۱۰- برقراری ارتباط منطقی و متناسب انجمن با تشکل ها و نهادهای مرتبط در سطح منطقه‌ای و جهانی ۱۱- کمک به دست يابی کارآفرينان به آخرين اطلاعات و داده های علمی و تجربی در زمينه کارآفرينی در سطح ايران و جهان از طريق سايت www.wenet.ir ۱۲- برگزاری جلسات هم انديشی کارآفرينان ۱۳- برگزاری تورهای آموزشی ويژه کارآفرينان ۱۴- گردآوری و انتشار تجارب زنان کارآفرين ۱۵- تشکيل گروه‌های تخصصی به منظور تأمين نيازهای اساسی و بررسی راه های تحقق سياست‌های انجمن. گروه‌های تشکيل شده و فعال انجمن عبارتند از:

- گروه ارتباطات - گروه آموزش و پژوهش - گروه مشاوره

مقاله هاى اين بخش


يازدهمين اجلاس زنان بازرگان با حضور بانوان بازرگان ايران برگزار شد (اخبار و گزارش فعاليت‌ها)

27 فروردين 1388؛
پنج شنبه 16 آوريل 2009 بوسيله ى كتايون سپهري
هيات 7 نفره زنان بازرگان ايراني با حضور سيده فاطمه مقيمي- رييس شوراي بانوان بازرگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و مدير عامل انجمن ملي زنان كارآفرين، زهرا طلب نواز – رييس شوراي بانوان بازرگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن رشت، ساحره سليم زاده و فتحيه هدايتي و مريم فدايي-عضو شوراي بانوان بازرگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن (...)


معرفي رابط خبري انجمن زنان مدير كارآفرين (اخبار و گزارش فعاليت‌ها)

25 آبان ماه 1387؛
دو شنبه 17 نوامبر 2008
فخرالسادات محتشمي‌پور مديراجرايي انجمن زنان مدير كارآفرين طي نامه‌ي شماره‌ي 1197-87 مورخ 28 آبان ماه 1387 كتايون سپهري را به عنوان رابط خبري آن انجمن با سايت پيام‌كارفرمايان معرفي كرد. در پي آن اقدام، بيژن سعيدآبادي مدير مسؤل نشريه پيام كارفرمايان طي نامه اي از انجمن زنان مدير كارآفرين به خاطر معرفي رابط خبري تشكركرد. خاطر نشان (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي كارفرمايي زنان مدير كار‌آفرين   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License