به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > خدمات نيروي انساني و مديريت > انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي پشتيباني وتأمين نيروي (...)

انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي پشتيباني وتأمين نيروي انساني استان قزوين

مقاله هاى اين بخش


رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي پشتيباني وتأمين نيروي انساني استان قزوين فعاليت خود را آغاز مي كند (اخبار و گزارش فعاليت‌ها)

اول آذر ماه1387
جمعه 21 نوامبر 2008
پيرو نامه شماره658مورخ 22مهر ماه 1387 در خصوص معرفي رابط خبري شريف رضايي رئيس هيأت مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي پشتيباني وتأمين نيروي انساني استان قزوين طي نامه‌ي شماره 658 مورخ 22 مهر ماه 1387 داود جواني دبيرخانه انجمن را به عنوان رابط خبري اين انجمن با شبكه‌ي خبري كارفرمايان ايران معرفي كرد. خاطر نشان مي‌شود پيش (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت خدمات نيروي انساني و مديريت   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي پشتيباني وتأمين نيروي (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License