به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت خودرو و قطعات خودرو و تاير > انجمن صنفي كارفرمايي صنايع قطعات خودرو و نيرومحركه (...)

انجمن صنفي كارفرمايي صنايع قطعات خودرو و نيرومحركه اصفهان

مقاله هاى اين بخش


معرفي رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايي صنايع قطعات خودرو ونيرومحركه اصفهان (اخبار و گزارش فعاليت‌ها)

اول آذر ماه1387؛
جمعه 21 نوامبر 2008
بهرام رجبي رئيس انجمن صنفي كارفرمايي صنايع قطعات خودرو ونيرومحركه اصفهان در پاسخ به فراخوان بيژن سعيد‌آبادي مديرمسؤل «پيام‌كارفرماين»، طي نامه‌اي به شماره 1083مورخ 21مهر ماه 1387مهرداد احمدزاده را به عنوان رابط خبري انجمن متبوع خود معرفي كرد. به استناد اين نامه بخش «انجمن صنفي كارفرمايي صنايع قطعات خودرو و نيرو محركه‌ي اصفهان» در (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 459459

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت خودرو و قطعات خودرو و تاير   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي كارفرمايي صنايع قطعات خودرو و نيرومحركه (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License