به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا > پيام كارفرمايان. شماره 6 (ويژنامه رأي ديوان عدالت اداري)

پيام كارفرمايان. شماره 6 (ويژنامه رأي ديوان عدالت اداري)

مقاله هاى اين بخش


ويژه‌ نامه‌ي رأي ديوان عدالت اداري (پيام كارفرمايان. شماره 6 (ويژنامه رأي ديوان عدالت اداري))

2008
1 - رأي ديوان عدالت اداري در مورد دستور مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي 2 - در تدارك برگزاري انتخابات اصولي و فراگير 3 - متن كامل رأي ديوان عدالت اداري در مورد دستور مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي 4 - دستاوردهاي رأي ديوان براي جنبش كارفرمايان


رأي ديوان عدالت اداري در مورد دستور مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي (پيام كارفرمايان. شماره 6 (ويژنامه رأي ديوان عدالت اداري))

2007
درست صبح روز تعطيل پنج‌شنبه 11 آبان ماه 1385 و يك روز بعد از برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه شامگاه روز چهارشنبه 10 آبان ماه و به طور فوق‌العاده برگزار شده بود، مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، با استناد به بند 2 (...)


در تدارك برگزاري انتخابات اصولي و فراگير (پيام كارفرمايان. شماره 6 (ويژنامه رأي ديوان عدالت اداري))

2007

با صدور رأي ديوان عدالت اداري در مورد دستور مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، راه براي برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران هموارتر شد و اكنون همه وظيفه داريم، با درس‌آموزي از تجربه‌هاي گران‌بهاي حوادث اخير، خود را براي برگزاري انتخابات اصولي و فراگير آماده سازيم. پرسشي كه اين نوشته به آن مي‌پردازد اين است كه از تجربه‌هاي اخير چه كساني چه درس‌هايي مي‌توانند فرابگيرند؟متن كامل رأي ديوان عدالت اداري در مورد دستور مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي (پيام كارفرمايان. شماره 6 (ويژنامه رأي ديوان عدالت اداري))

2007

گفته مي‌شود كه رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري در خصوص تصميم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، نخستين رأي در نوع خود بوده است. اين رأي از يك سو، دستور مورخ 11 آبان ماه 1385 به شماره 96700 مديركل را، كه متن كامل آن،عيناً در پانويس شماره يك اين صفحه نقل شده، ابطال كرده است، كه البته اين رأي تا بيست روز پس از صدور قابل تجديد نظر خواهي است، و از سوي ديگر، دستور موقت عدم اجراي آن را نيز صادر كرده است. جنبه‌هاي حقوقي اين رأي در نوشته‌ي ديگري كه در همين شماره‌ي «پيام كارفرمايان‌» به چاپ رسيده بررسي شده است. هر چند صدور اين حكم براي تمام تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري يك دستاورد مهم محسوب مي‌شود، اما با كمي دقت و توجه به مقررات و آئين‌نامه‌ها، هرگز كار به اينجا نمي‌كشيد و كاش هرگز نمي‌كشيد.دستاوردهاي رأي ديوان براي جنبش كارفرمايان (پيام كارفرمايان. شماره 6 (ويژنامه رأي ديوان عدالت اداري))

2007

هر چند شواهد موجود نشان نمي‌دهد كه تا كنون هيچ مديركلي در اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، صراحت قوانين و مقررات موجود را ناديده گرفته باشد و در مورد تخلفات احتمالي در فعاليت يك تشكل صنفي يا اعضاء هيأت مديره‌ي آن تشكل، بدون ارجاع به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح، شخصاً رآي صادر كرده باشد. از همين رو،‌ پرس‌وجو‌هاي اوليه حاكي از آن است كه احتمالاً رأي شعبه‌ 19 ديوان عدالت اداري در خصوص لغو دستور توقف فعاليت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نوع خود بي‌سابقه است. اما اقدام بي‌سابقه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در اين زمينه به سابقه‌اي حسنه براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري بدل شد .آنچه كه در پي ارايه مي‌شود، و حاصل گفتگو با احمد جوانمرد وكيل پايه يك دادگستري است كه وكالت كانون عالي كارفرمايي را در اين چالش حقوقي برعهده داشت، دستاوردهاي رأي تاريخي ديوان عدالت اداري را بررسي مي‌كند.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 6 (ويژنامه رأي ديوان عدالت اداري)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License