به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا > پيام كارفرمايان. شماره 5 (ويژنامه برگزاري كنفرانس خبري)

پيام كارفرمايان. شماره 5 (ويژنامه برگزاري كنفرانس خبري)

مقاله هاى اين بخش


ويژه‌نامه‌ي برگزاري كنفرانس خبري (پيام كارفرمايان. شماره 5 (ويژنامه برگزاري كنفرانس خبري))

2008
1 - حمايت شوراي هماهنگي از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران 2 - كانون مغضوب كانون محبوب داستان چيست؟ 3 - قوانين را رعايت كنيد


حمايت شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (پيام كارفرمايان. شماره 5 (ويژنامه برگزاري كنفرانس خبري))

2008

در كنفرانس مطبوعاتي كه روز يكشنبه 24 دي ماه 1385 و با حضور خبرنگارانِ خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي كشور در تهران برگزار شد، علاوه بر تعدادي از اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، چهار نفر از اعضاء «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» نيز حضور داشتند و در سخنان كوتاهي،‌ مواضع تشكل كارفرمايي متبوع خود را نسبت به وضعيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام كردند. به رغم بازتاب قابل توجه سخنان اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در رسانه‌هاي عمومي كشور،‌ اهميت مواضع اعلام شده از سوي اعضاء «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»، چنانكه انتظار مي‌رفت، مورد توجه اهالي مطبوعات قرار نگرفت. چرا؟ پي بردن به اهميت سخنان نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» در حمايت از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، از يك سو مستلزم آشنايي كامل با نقش و اهميت اين تشكل‌ها، و از سوي ديگر،‌ مستلزم آشنايي با ساختارهاي حقوقي و قانوني حاكم بر تشكل‌هاي كارفرمايي كشور است كه زمينه‌ي تفرقه‌ي سازماني آن‌ها را فراهم آورده است. از همين رو، تأسيس نهاد هماهنگ كننده‌‌اي مانند «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» يك نقطه‌ي عطف در جنبش كارفرمايي ايران محسوب مي‌شود كه هدفي جز ايجاد و توسعه‌ي اشتغال مولد و ارتقاء‌ رفاه و سعادتمندي ملي ندارد. اما، مرور آنچه كه از اين كنفرانس مطبوعاتي به رسانه‌هاي گروهي كشور راه يافت نشان مي‌دهد كه آشنايي قابل قبول با ساختارها و كاركردهاي تشكل‌هاي كارفرمايي، بسيار بيش از آنچه كه تصور مي‌رود، به صرف وقت و تلاش تخصصي نيازمند است. از همين رو، در اين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»، گزارش نسبتا كامل سخنان نمايندگان تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»، ارايه مي‌شود:كانون مغضوب كانون محبوب داستان چيست؟ (پيام كارفرمايان. شماره 5 (ويژنامه برگزاري كنفرانس خبري))

2007

پرسشي كه با سماجت پاسخ مي‌طلبد اين است كه چرا مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، از هيچ تلاشي براي درهم شكستن كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه نزديك به يك دهه تجربه‌هاي مثبت يا منفي جنبش كارفرمايي ايران را در خود نهادينه ساخته، دريغ نمي‌ورزد، اما در عين حال، با تمام وجود از تشكيل يك كانون كارفرمايي جديد حمايت مي‌كند؟ آيا در پس و پشت اين ماجراي عيان، راز سر به مُهري‌ نهفته است؟ واقعاً چرا آن كانون مغضوب و اين يكي محبوب است؟ روز يك‌شنبه 24 دي ماه 1385، تعدادي از اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در يك كنفرانس خبري شركت كردند تا به پرسش‌هايي از اين دست پاسخي ارايه دهند. با تشكر فراوان از تمام خبرنگاران سخت‌كوشي كه در اين نشست خبري شركت كردند، و با تشكر از مسؤلان نشريات و خبرگزاري‌هايي كه به ابهام‌زدايي از عرصه‌ي روابط كار مدد رساندند،‌ گزارش مشروح‌تري از نكات مطرح شده در آن كنفرانس در پي ارايه مي‌شود،‌ هر چند محدوديت صفحه‌ها، همچنان سبب ناگفته ماندن بسياري از نكات شده است. اين گزارش را با هم مي‌خوانيم:قوانين را مراعات كنيد (پيام كارفرمايان. شماره 5 (ويژنامه برگزاري كنفرانس خبري))

2007

مهندس محمد عُطارِديان رئيس هيأت مديره‌ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نامه‌اي به دكتر سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي از وي خواست تا در معرفي نمايندگان كارفرمايان به مجامع سه‌جانبه، قوانين مربوطه رعايت شود. متن نامه:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 5 (ويژنامه برگزاري كنفرانس خبري)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License