به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > ساير فعاليت‌ها‌ي كعاصكا > مشاور امور بين‌الملل كانون عالي كارفرمايي ايران (خالي)

مشاور امور بين‌الملل كانون عالي كارفرمايي ايران (خالي)

اين بخش از سايت كه روز شنبه 30 شهريور ماه 1387 ايجاد شده به مشارو امور بين‌الملل كانون عالي كارفيرمايي اختصاص داده شده است.

مقاله هاى اين بخش


گزارش كعاصكا به هشتمين كنفرانس عالي كارفرمايان آسيا و اقيانوسيه (مشاور امور بين‌الملل كانون عالي كارفرمايي ايران (خالي))

24 آذر 1390

هشتمين كنفرانس عالي كارفرمايان آسيا و اقيانوسيه (كار مشترك سازمان بين المللي كار ، سازمان بين المللي كارفرمايان و كنفدراسيون كارفرمايان آسيا و اقيانوسيه)، روز شنبه 3 دسامبر 2011 (12 آذر 1390) در كيوتو ژاپن برگزار شد. سركار خانم شهره‌ تصديقي مشاور امور بين‌المللي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)، گزارش اين كانون عالي را در اين اجلاس ارايه داد كه متن آن در ادامه تقديم مي‌شود. برگردان انگليسي اين مقاله در اينجا دردسترس است:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 475027

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت ساير فعاليت‌ها‌ي كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت مشاور امور بين‌الملل كانون عالي كارفرمايي ايران (خالي)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License