به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري

سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري

اين بخش كه روز دوشنبه 25 آذر ماه 1392 راه‌اندازي شد به اسناد مرتبط با سازمان‌هاي بين‌المللي كارگران اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب (قسمت آخر) (سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري)

8 بهمن 1392
سه شنبه 28 ژانويه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ترجمه آخرين قسمت از پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب در ادامه تقديم مي‌شود. خاطر نشان مي‌سازد كارفرمايان معتقدند كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار كه در خصوص آزادي انجمن است، در خصوص حق اعتصاب ساكت است و به همين خاطر كارشناسان كميته كاربست كنوانسيون‌‌ها نبايد در گزارش‌هاي خود مفاد اين كنوانسيون را طوري تفسير كنند كه گويا حق اعتصاب در اين كنوانسيون به رسميت شناخته شده است. كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه كارگري در سندي كه ترجمه آن در پنج قسمت در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر شد، به اين ادعاها پاسخ داده است. علاقمندان به دنبال كردن اين مباحث مي‌توانند اينجا را كليك كنند كه مجموعه مقالات فارسي در خصوص حق اعتصاب كارگران در آن منتشر شده است. براي خواندن ترجمه‌ي قسمت‌هاي قبلي اين نوشته نيز لينك‌هاي مربوطه در زير اين نوشته را كليك كنيد. اما ترجمه آخرين بخش اين سند:پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب (4) (سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري)

23 دي 1392
دو شنبه 13 ژانويه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ترجمه بخش ديگري از پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در مورد حق اعتصاب در ادامه تقديم مي‌شود.

براي آن گروه از خوانندگان كه از سوابق ماجرا بي‌اطلاع هستند ذكر اين مختصر لازم است كه كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار حق كارگران و كافرميايان براي ايجاد سازمان‌هاي كاررگري و كارفرمايي مستقل و آزاد را تعريف كرده است. با اين همه، كارفرمايان اعتقاد دارند كه متن اين كنوانسيون در خصوص حق اعتصاب كارگران ساكت است. به همين خاطر از كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌هاي و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار مصرانه خواسته‌اند تا در گزارش‌هاي خود از مواد اين كنوانسيون طوري تفسير نكنند كه گويا حق اعتصاب كارگران يك حق بين‌المللي است كه در اين كنوانسيون به رسميت شناخته شده است. با اين همه، كارگران اعتقاد دارند كه بدون به رسميت شناخته شدن حق اعتضاب كارگران حق آزادي انجمن نيز حقي ناقص و بي‌اثر خواهد بود. در نتيجه اعتقاد دارند كه كارشناسان بايد در گزارشات خود بر اين حق كارگران تأكيد كنند. ظاهراً اين كشكمش كه سابقه‌ي طولاني دارد همچنان ادامه خواد داشت و بايد به زودي شاهد پاسخ كارفرمايان به جواب‌هاي كارگران باشيم.

گفتني است براي خواندن مجموعه مقالات فارسي در مورد حق اعتصاب كارگران اينجا را كليك كنيد. براي خواندن قسمت‌هاي قبلي اين نوشته نيز لينك‌هاي مربوط در متن مقاله را كليك فرماييد. اصل سند به زبان انگليسي نيز اينجا ست و اما ترجمه بندهاي ديگري از اين سند كه توسط كنفدراسيون اتحاديه كارگري بين‌المللي در 29 بند تهيه شده است :پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب (3) (سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري)

يكشنبه 22 دسامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

آنچه كه در ادامه آمده است،‌ ترجمه بند‌هاي 15 تا 18 سندي است كه از سوي كنفدراسيون اتحاديه كارگري بين‌المللي منشر شده است. در اين سند به ادعاهاي گروه كارفرمايان سازمان بين‌المللي كار در خصوص حق اعتصاب كارگران پاسخ داده شده است. مسأله اصلي مورد اختلاف اين است كه آيا كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار حق اعتصاب كارگران را به رسميت مي‌شناسد يا نه؟ كارفرمايان معتقدند اين سند در خصوص اين حق ساكت است در نتيجه حق اعتصاب يك حق بين‌المللي به رسميت شناخته شده در اسناد سازمان بين المللي كار نيست بلكه يك حق ملي است و بايد در سطح ملي با آن برخورد شود. علاقمندان به مطالعه ساير اسنادي كه در اين زمينه در وب سايت پيام كارفرمايان پست شده است مي‌توانند اينجا را كليك كنند. ترجمه بخش اول اين سند در اينجا و ترجمه بخش دوم آن نيز در اينجا در دسترس است. متن انگليسي اصل سند نيز در اينجا قرار گرفته است. اما ادامه مطلب:پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب (2) (سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري)

28 آذر 1392
پنج شنبه 19 دسامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ترجمه بخش اول از پاسخ كنفدراسيون اتحاديه كارگري بين‌المللي به ادعاهاي گروه كارفرمايان سازمان بين‌المللي كار در اينجا پست شده است. ترجمه بندهاي ديگري از اين سند 8 صفحه‌اي را كه در 29 بند تدوين شده است در ادامه مطالعه مي‌كنيد.

در اين سند، به ادعاي كارفرمايان مبني بر اينكه كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار كه در خصوص آزادي انجمن تدوين و تصويب شده است، در خصوص «حق اعتصاب كارگران»‌ ساكت است و تفسير كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌‌‌‌المللي كار از مواد اين كنوانسون نمي‌ـواند نظرات رسمي سازمان بين‌المللي كار تلقي شود، پاسخ داده شده است. گفتني است كه گروه كارفرمايان از كميته كارشناسان خواسته بودند تا با چاپ جمله‌اي در گزارش‌هاي كميته، بر اين نكته تصريح كنند. اما همين درخواست سبب بروز چالش‌هايي شد كه همچنان ادامه دارد.

علاقمندان به اين مباحث مي‌توانند با كليك كردن واژه كليد حق اعتصاب به مجموعه اسنادي كه در اين وب سايت در خصوص حق اعتصاب منتشر شده است دست بيابند. ترجمه فارسي متن كنوانسيون شماره 87 نيز در اينجا پست شده است. اصل انگليسي سند كنفدراسيون اتحاديه بين‌المللي كارگري نيز در اينجا قابل استفاده است. اما ادامه ترجمه:‌پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب (سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري)

26 آذر 1392
سه شنبه 17 دسامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

كارفرمايان ادعا مي‌كنند كنوانسيون شماره 87 كه در مورد حق آزادي انجمن است،‌ در مورد حق اعتصاب كارگران ساكت است و كارشناسان عضو كميته كارشناسان كاربرد كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار حق ندارند در گزارش‌هاي خود براي ارايه به كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار مواد صريح اين كنوانسيون را به نحوي تفسير كنند كه گويي حق اعتصاب كارگران را به رسميت شناخته است. گروه كارفرمايان سازمان بين‌المللي كار نظرات خودشان را طي بيانيه‌هايي مطرح كرده‌اند كه ترجمه آن‌ها را در اينجا مي‌توانيد بخوانيد. در پاسخ به اين ادعاها كارگران چه مي‌گويند؟ آنچه كه در ادامه مي‌آيد ترجمه بخشي از يك سند 8 صفحه‌اي است كه در 29 بند تدوين شده است. اين سند نطرات كنفدراسيون اتحاديه كارگري بين‌المللي را در خصوص حق اعتصاب بازتاب مي‌دهد. قرار است گروه كارفرمايان پاسخ اين استدلال‌ها را نيز بدهد. پيام كارفرمايان ترجمه آن سند را نيز تقديم علاقمندان خواهد كرد. اصل كنوانسيون 87 نيز در اينجا در دسترس است و با يك نگاه اجمالي به آن مي‌توان دريافت كدام يك از طرفين اين دعواي تاريخي درست مي‌گويند. اما برگردان بخش اول اين سند:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 493524

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License