به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي > سرمشق‌هاي كارفرمايي > نظام‌هاي استاد شاگردي

نظام‌هاي استاد شاگردي

اين بخش كه روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 1391 راه‌ اندازي شد به معرفي تجربه‌هاي كارفرمايي در خصوص معرفي و ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


ارتقاي نظام‌هاي استاد شاگردي؛ قسمت چهارم:‌ تجربه نروژ (نظام‌هاي استاد شاگردي )

24 فروردين 1392

دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان جناب آقاي برنت اج. ويلتون و دبيركل كميته مشاوره كسب و كار و صنعت وابسته به «سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه» جناب آقاي تداهيرو اسامي با انتشار سندي 20 صفحه‌اي با عنوان «ارتقاء نظام‌هاي استادشاگردي»، گزارشي از اقدام‌هاي مشترك اين دو سازمان را ارايه داده‌اند. بر اساس اين گزارش قرا راست شبكه‌اي بين‌المللي از كمپاني‌ها و فدراسيون‌هاي كارفرمايي و كسب‌و‌كار براي ارتقاء نظام‌هاي استادشاگردي ايجاد شود. به همين خاطر از تمام كمپاني‌ها و فدراسيون‌هاي كارفرمايي در سراسر جهان تقاضا شده تا به اين شبكه جهاني ملحق شوند و براي ارتقاي نظام‌هاي استاد شاگردي در كمپاني‌و در كشور‌هاي خودشان بكوشند. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص اينجا را كليك كنيد كه برگردان پيشگفتار اين سند و نيز لينك به اصل اين سند را ارايه داده است.

در اين سند همچنين تجبربه‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي در چند كشور در خصوص ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي ارايه شده كه توجه به آن‌ها براي تمام تشكل‌‌هاي كارفرمايي ايراني نيز مفيد خواهد بود. به همين خاطر پيام كارفرمايان در نظر دارد به مرور برگردان اين قسمت از اين سند را نيز در اختيار علاقمندان قرار دهد و تا كنون تجربه بنگلادش در اينجا و تجربه آلمان در اينجا ارايه شده است. در ادامه برگردان تجربه نروژ به نقل از همان سند پيش‌گفته تقديم مي‌شود:‌ارتقاي نظام‌هاي استاد شاگردي؛ قسمت دوم: تجربه آلمان (نظام‌هاي استاد شاگردي )

7 اسفند 1391
دو شنبه 25 فوريه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

طبق سندي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان از نظام‌هاي استاد شاگردي كشورهاي مختلف ارايه داده است، كمپاني‌هاي آلماني حدود 70 درصد از تمام خروجي‌هاي دبيرستاني را به صورت نظام‌مند و مقدماتي آموزش مي‌دهند. اين كمپاني‌ها هر سال حدود 28 ميليارد يورو در اين نظام آموزشي دوگانه سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

تا پيش از شخم خوردن نظام‌هاي پيش مدرن، در ايران نيز نظام‌هاي استاد شاگري اصلي ترين منبع تربيت نيروي كار با مهارت و با صلاحيت بود. اكنون وضعيت چگونه است؟ و شركت‌ها و كمپاني‌هاي بزرگ در اين زمينه چه مي‌كنند؟‌

به نظر مي‌رسد يكي از روش‌هاي كاستن از بيكاري جوانان ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي است. به همين خاطر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان سندي را در اختيار فدراسيون‌هاي عضو قرار داده است كه برگردان پيشگفتار آن در اينجا تقديم شده است. علامندان مي‌توانند متن انگليسي آن را نيز اينجا بيابند. برگردان بخش مربوط به تجربه بنگلادش نيز در اينجا ارايه شده است. در ادامه، تجربه آلمان در اين زمينه تقديم مي‌شود:ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي: تجربه بنگلادش (نظام‌هاي استاد شاگردي )

26 بهمن 1391

احياء‌ و ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي به مثابه يكي از مناست ترين راه‌هاي مواجهه با بيكاري فزاينده جوانان و تربتيت نيروي كار با مهارت و هدايت جوانان از دنياي تحصيل به جهان كار شناخته شده است. به همين خاطر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال سندي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو، تجربه‌هاي تعدادي از كشورها را در زمينه ارتقاء نظام‌هاي شاگردي معرفي كرده است. پيام كارفرمايان،‌ پيشتر مقدمه اين سند را ترجمه و در اينجا عرضه كرده بود. اما به دليل حساسيت بيكاري جوانان و ضرورت توجه كارفرمايان و بنگاه‌هاي ايراني به احياء و ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي، برگردان ساير قسمت‌هاي اين سند نيز به تدريج منتشر خواهد كرد. در ادامه تجربه‌ي بنگلادش در اين زمينه تقديم مي‌شود:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت سرمشق‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت نظام‌هاي استاد شاگردي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License