به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان > برنامه استراتژيك > دومين برنامه استراتژيك > كارنقشه 2013

كارنقشه 2013

مقاله هاى اين بخش


كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2013 (كارنقشه 2013)

27 دي 1391
چهار شنبه 16 ژانويه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س ِ.ب ِ.كاف) طي نامه‌اي به فدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو، و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)، كارنقشه‌ي اين سازمان براي سال 2013 را ارايه داده است. اين كارنقشه بر اساس برنامه‌ي راهبردي 5 ساله‌ي اين سازمان تدوين شده كه در سال 2009 به تصويب هيأت مديره سازمان رسيده است.

همانطور كه ملاحظه خواهيد فرمود، اين كارنقشه در دو صفحه خلاصه شده است و تمام كارهايي را كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان بايد در طول سال 2013 انجام دهد،‌ حول سه هدف راهبردي دسته بندي كرده است. تمام اين فعاليت‌ها در جدولي سه ستوني تشريح شده است. در ستون اول، فرايند هدف توصيف شده است. در ستون دوم، كارهايي كه بايد انجام شود تشريح شده است و در ستون سوم نيز نتايجي كه بايد به دست بيايد بيان شده است.

به نظر مي‌رسد تمام تشكل‌هاي كارفرمايي نيز با كمي تأمل و هم‌ انديشي خواهند توانست كارنقشه‌ي خود براي سال 1392 را با توجه به تجربه سازمان بين‌المللي كارفرمايان تدوين و منتشر كنند تا بتوانند در پايان سال به يك جمع‌ بندي واقع‌ بينانه برسند كه كجا بوند؟ قرار بود به كجا بروند؟ و آيا به جايي كه مي‌خواستند رسيدند يا درجا زدند يا سر از تركستان به در آوردند؟

علاقمندان به متن انگليسي اين كارنقشه مي‌توانند اينجا را كليك كنند. اسناد مربوط به برنامه استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز اينجا در دسترس است. اما برگردان كارنقشه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2013:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت دومين برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت كارنقشه 2013   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License