به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان > برگه اطلاعات

برگه اطلاعات

اين بخش كه روز دوشنبه 26 دي ماه 1390 راه اندازي شد به برگه‌هاي اطلاعات سازمان بين‌المللي كارفرمايان اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


دومين برگه‌ي اطلاعات سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي كسب و كار:

استانداردهاي بين‌المللي كار (برگه اطلاعات)

6 اسفند 1390

موضوع دومين برگه‌ي اطلاعات [2] سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي كسب و كار «استانداردهاي بين‌المللي كار»‌ است. اين استانداردها چه هستند، چگونه تدوين و تصويب و اجرا مي‌شوند، دولت‌ها و كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان در قبال اين استانداردها چه مسؤليت‌هايي دارند و سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اين زمينه چه كمك‌هايي به تشكل‌هاي كارفرمايي عضو و به كارفرمايان ارايه مي‌دهد؟‌ تمام اين پرسش‌ها در سندي بسيار خلاصه اما بسيار دقيق و روشن پاسخ داده شده است. به همين خاطر جا دارد تمام تشكل‌هاي كارفرمايي متن كامل اين سند را جايي در معرض ديد قرار دهند تا هميشه براي مراجعه به آن در دسترس باشد. برگردان اين سند در ادامه تقديم شده است.

براي نخستين برگه‌ي اطلاعات سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه موضوع آن «كسب و كار و حقوق بشر» است [اينجا] را كليك كنيد.برگه‌ي اطلاعات سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد «كسب و كار و حقوق بشر» (برگه اطلاعات)

27 دي 1390

يكي از فعاليت‌هاي كميسيون حقوق بشر ملل متحد (كه اخيراً به «شوراي حقوق بشر» تبديل شده) بررسي روند نقض حقوق بشر در بنگاه‌هاي اقتصادي است. جناب أقاي برنت اچ. ويلتون جانيشين دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال يك «برگه‌ي اطلاعات» [4] به كنفدراسيون‌هاي عضو - از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) - اطلاعات جامع و كاملي در اين زمينه ارايه داده است. برگردان فارسي اين برگه‌ي اطلاعات در ادامه تقديم مي‌شود. از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود متن اين سند را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود قرار دهند:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 453173

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برگه اطلاعات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License