به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان > راهنما‌ها

راهنما‌ها

مقاله هاى اين بخش


راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87: تفسيرهاي خارج از متن (راهنما‌ها)

18 خرداد 1392

آنچه كه در پي مي‌آيد برگردان بخش دوم راهنماي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) در خصوص كنوانسيون شماره 87 است كه آزادي تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري را تضمين كرده است. با اين حال، كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار، براساس تفسيري موسع كه با مخالفت شديد كارفرمايان مواجه شده است، از آن حق اعتصاب كارگران را استخراج مي‌كند كه در متن كنوانسيون هيچ اشاره‌اي به اين حق نشده است. به همين خاطر، اين جزوه‌ي راهنما نيز به همين موضوع پرداخته است كه براي تشكل‌هاي كارفرمايي در سطح بين‌المللي اهميت دارد. كساني كه اين بحث را دنبال مي‌كنند مي‌توانند براي متن فارسي كنوانسيون شماره 87 اينجا، براي متن انگليسي اين راهنما اينجا، و براي برگردان فارسي قسمت اول اين راهنما اينجا، و براي ساير مطالبي كه در مورد حق اعتصاب كارگران در اين وب سايت منتشر شده نيز اينجا را كليك كنند. اما نكته‌ي مهمي كه از انتشار چنين راهنماهايي مي‌توان آموخت شايد اين باشد كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) نيز بايد بتواند مبرم ترين مشكلات كارفرمايان ايراني را در عرصه سازمان‌يابي شناسايي كند و با انتشار جزواتي شبيه اين جزوه، به آنان مدد برساند تا بر آن مشكلات فائق آيند. به اميد فرارسيدن چنان روزي، فعلاً برگردان بخش دوم اين جزوه را بخوانيم:‌راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87 (راهنما‌ها)

13 خرداد 1392

كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) يكي از هشت كنوانسيون بنيادين اين سازمان است كه تمام اعضا، حتي اگر آن‌ها را تأييد هم نكرده باشند، به اعتبار اساسنامه س.ب.ك، ملزم هستند مفاد آن‌ها را رعايت كنند. اين كنوانسيون حق آزادي انجمن براي كارگران و كارفرمايان را به رسميت شناخته است و بر اساس آن كارگران و كارفرمايان آزادند به دلخواه خود نسبت به تشكيل انجمن‌هاي مستقل اقدام كنند و دولت‌ها حق هيچگونه مداخله‌اي در امور انجمن‌هاي كارگران و كارفرمايان ندارند.

يكي از انتقادهاي راديكال به نظام سرمايه‌داري اين بوده است كه ارزش افزوده‌ي ناشي از توليد دسته‌ جمعي كارگران، كه كارفرمايان به نام سود براي خود برمي‌دارند، در واقع به كارگران تعلق دارد، زيرا، كارفرمايان دستمزد واقعي كارگران را پرداخت نمي‌كنند. البته، مي‌توان ادعا كرد كارفرمايان قيمت نيروي كار را نيز همانند قيمت ساير كالا‌ها، كه در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، به كارگران پرداخت مي‌كنند. اما، ضد اين ادعا اين است كه وجود ارتش ذخيره بيكاري و نياز به لقمه‌اي نان، كارگران را مجبور مي‌كند تا براي بقاي خود، نيروي كار خود را با هر قيمتي كه كارفرمايان تعيين مي‌كنند بفروشند و اين قيمت با ارزش واقعي نيروي كار، كه در جريان توليد محقق مي‌شود، برابر نيست و همين اختلاف، سودي است كه كارفرمايان تصاحب مي‌كنند. بداهت اين استدلال چنان بود كه، به ويژه امواج كارگران از روستا كنده شده را كه چيزي براي باختن نداشتند، به تسخير كل قدرت براي عمومي كردن مالكيت ابزارهاي توليد در سراسر جهان به حركت درآورد و مي‌رفت كه كل كره‌ي زمين به رنگ سرخ‌ درآيد.

هرچند آن ادعاها و ضدادعاهاي قديمي همچنان به قوت خود باقي هستند، اما به رسميت شناختن حق تشكل و چانه زني دسته جمعي براي كارگران، آن تضاد قديمي را تعديل كرده و ايده‌ي جنگ داتمي فقر و غنا را به گفتگوي اجتماعي براي صلح پايدار بدل كرده است. در چارچوب اين گفتمان، دولت‌ها وظيفه دارند حداقل تأمين اجتماعي كارگران و حق تشكيل انجمن‌هاي مستقل و چانه‌ زني دسته جمعي را تضمين كنند تا آنان مجبور نباشند نيروي كار خود را از ترس مرگ به هر قيمتي بفروشند. آيا دولت‌ها به اين وظيفه‌ي خود عمل مي‌كنند؟ كنوانسيون‌هاي بنيادين سازمان بين‌المللي كار كه به اين حداقل‌ها‌ي بنيادين كارگران بيان حقوقي بخشيده‌اند همين هدف‌ دنبال را دنبال كرد‌ه‌اند. با اين همه، اختلاف‌ها ادامه دارد و يكي از آن‌ها در مورد حق اعتصاب كارگران است: آيا كارگران حق دارند قراردادهاي كار را يك جانبه نقض كنند و دست از كار بشكند؟ و كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار در اين زمينه چه مي‌‌گويد؟

جزوه‌اي كه برگردان فارسي آن به تدريج تقديم علاقمندان مي‌شود به همين موضوع پرداخته است. اين جزوه را سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) فراهم آورده و در اختيار فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو خود در سراسر جهان، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار داده است. برگردان بخش اول اين راهنما را در ادامه مي‌خوانيم. متن انگليسي اين جزوه در انتهاي همين مقاله در دسترس است. براي خواندن متن فارسي كنوانسيون 78 نيز اينجا را كليك كنيد.مخالفت با تدوين استاندارد نظام مديريت بهداشت و ايمني شغلي (راهنما‌ها)

27 فروردين 1392

سازمان بين‌المللي استانداردسازي (كه بر اساس مصوبه‌ي بنيانگذاران آن، درتمام كشورها و در تمام زبان‌ها، با حروف اول نام انگليسي آن - ايزو - شناخته مي‌شود) [2] اخيراً از كشورهاي عضو خود خواسته است تا به طرحي براي آغاز استاندارد سازي عرصه‌ي نظام مديريت بهداشت و ايمني شغلي رأي بدهند. دوره رأي‌گيري تا 21 خرداد 1392 (11 ژوئن 2013) ادامه خواهد يافت و فقط اعضاي ايزو مي‌توانند تصميم بگيرند كه اين فعاليت ادامه يابد يا نه. ايزو اطلاعاتي در خصوص موضع سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در اين مورد به اعضاي خود ارايه داده است. هيأت مديره س.ب.ك در نشست ماه مارس خود تصميم گرفت كه در اين زمينه با ايزو همكاري كند و نتيجه را به اعضاي خود گزارش خواهد داد. با اين همه، سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) سندي را در همين زمينه در اختيار فدراسيون‌هاي عضو، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار داده كه متن چاپخور انگليسي آن در انتهاي همين نوشته در دسترس است و برگردان فارسي آن نيز در ادامه تقديم شده است. س.ب.كاف با تدوين چنين استانداردي مخالف است و دلايلي كه براي مخالفت خود ارايه داده براي تمام كارفرمايان و مديران بسيار جذاب و خواندني است. با هم برگردان اين سند را بخوانيم:چشم‌اندازهاي اوليه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي دستوركار توسعه پسا-2015 (راهنما‌ها)

9 بهمن 1391

سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي نامه‌اي به فدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو، با پيش‌بيني مشاركت بخش خصوصي در تدوين دستوركار توسعه براي دوره‌ي بعد از سال 2015، از هم اكنون پيش‌نويس سندي را تدوين كرده و در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار داده است كه چشم‌اندازهاي كارفرمايان براي توسعه در دوره پس از سال 2015 را ترسيم مي‌كند. اين سند، به زبان انگليسي و در 6 صفحه و با عنوان «چشم‌اندازهاي اوليه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي دستوركار توسعه پسا-2015» در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ نيز قرار گرفته و «پيام كارفرمايان» برگردان اين سند را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار مي‌دهد. از رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود متن اين سند را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي بگذارند. چرا كه مي‌تواند به مثابه يك منشور در خدمت جهت دهي به سياست‌هاي تشكل‌هاي كارفرمايي قرار بگيرد.

براي متن كامل و انگليسي اين سند اينجا را كليك كنيد. برگردان بخش‌هاي ديگر اين سند نيز به زودي در همين وب سايت در اختيار علاقمندان قرار مي‌‌گيرد. اما برگردان بخش اول:پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش آژانس‌هاي كاريابي نيز منتشر شد (راهنما‌ها)

شنبه 12 ژانويه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

پس از انتشار پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش‌ نفت و گاز و بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات، اكنون پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش آژانس‌هاي كاريابي براي نظرسنجي در اختيار علاقمندان اين بخش و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است تا نظرات خودشان را در مورد اين سند حداكثر تا روز سه‌شنبه اول اسفند 1391 (19 فوريه 2013) به دست‌دركاران تدوين اين سند ارايه دهند. براي متن انگليسي پي.دي.افي اين سند اينجا را كليك كنيد. وب‌ سايت تدوين‌كنندگان اين سند نيز اينجا است. و در ادامه، برگردان فهرست مطالب اين جزوه‌ي راهنماي 45 صفحه‌اي همراه با برگردان پيشگفتار اين سند تقديم علاقمندان مي‌شود، با اين اميد كه بخش‌هاي ديگر اين اسناد نيز در ادامه منتشر شود.

گفتني است شوراي حقوق بشر ملل متحد با اتفاق آراء، سندي را تصويب كرده است كه بر اساس آن دولت‌ها مكلف خواهند بود از حقوق بشر در عرصه‌ي كسب و كار حفاظت كنند و كسب و كار نيز مكلف خواهد بود به حقوق بشر احترام بگذارد و در عين حال، هر نوع نقض ناخواسته حقوق بشر نيز به نحو شايسته بايد جبران شود. بعد از تصويب اين سند، پروفسور جان راگي، در ادامه فعاليت‌هاي خود، سند ديگري با عنوان «اصول راهنماي حقوق بشر در كسب و كار» تدوين كرد تا بتواند كسب و كار را در امر رعايت حقوق بشر مدد برساند. آنچه كه به عنوان «پيش‌نويس راهنماي حقوق بشر» در بخش‌هاي مختلف كسب و كار منتشر مي‌شود، در واقع بر اساس همان اصول راهنمايي تدوين مي‌شود كه پيشتر پروفسور جان راگي تهيه كرده است. علاقمداني كه مايلند در مورد حقوق بشر و كسب و كار مطالب بيشتري مطالعه كنند، مي‌توانند كليدواژه كسب و كار و حقوق بشر را كليك كنند. اين كليدواژه به مجموعه‌ي مقالات و گزارش‌هايي كه تا كنون در اين زمينه در وب سايت پيام كارفرمايان انتشار يافته، برچسب شده است. و اما برگردان فهرست مطالب و پيشگفتار راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش آژانس‌هاي كسب و كار:پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز منتشر شد (راهنما‌ها)

11 دي 1391
دو شنبه 31 دسامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در پي انتشار پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش نفت و گاز، اكنون پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.

گفتني است كه در ژوئن 2011، شوراي حقوق بشر ملل متحد با توافق عمومي«اصول راهنماي ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر» را - كه به «اصول راهنما» معروف شده - به تصويب رساند. اين سند پيامدهاي چارچوب سه ركني «حفاطت، رعايت و جبران» ملل متحد را توضيح مي‌دهد كه بر اساس آن، دولت‌ها موظف به حفاظت ار حقوق بشر هستند، و كسب و كار نيز وظيفه دارد اين حقوق را رعايت كند و خسارت‌هاي قربانيان سوءاستفاده از حقوق بشر نيز به نحو كارآمد و اثربخش جبران شود.

بعد از تصويب آن اسناد بود كه اكنون بخش‌هاي مختلف كسب و كار، در هماهنگي با «اصول راهنماي ملل متحد» جزوه‌ راهنماي اختصاصي بخش خودشان را تدوين مي‌كنند.

در اين زميته، كمپاني‌هاي فعال در بخش نفت و گاز، از جمله كمپاني‌هاي پشتازي هستند كه جزوه راهنماي خود را در اين زمينه تدوين و منتشر كرده‌اند. شنبه30 نوامبر 2012 (11 آذر 1391) پيش‌نويس جزوه‌ي راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش نفت و گاز در 45 صفحه و به زبان انگليسي منتشر شد و دست در كاران صنعت نفت و گاز تا اول فوريه 2013 (جمعه 13 بهمن 1391) فرصت دارند تا نظرات خود را در مورد مفاد اين جزوه در اختيار تدوين كنندگان آن قرار دهند.

اكنون فعالان بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در اين بخش را تدوين كرده و براي نظر سنجي در اختيار افكار عمومي و علاقمندان قرار داده‌اند. به عنوان نمونه، برگردان بخش‌هايي از پيشگفتار اين جزوه در ادامه تقديم مي‌شود تا شايد كمپاني‌هاي ايراني فعال در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز به اين موضوع علاقمند شوند و نظرات خودشان را در اختيار تنظيم كنندگان اين جزوه قرار دهند. بخش‌هايي از اين دو جزوه‌ي راهنما با يكديگر شباهت‌ دارند. اطلاعات كامل و لينك‌هاي مورد نياز در متن اصلي جزوه، كه در انتهاي اين مقاله در دسترس قرار گرفته، ارايه شده است:پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش نفت و گاز منتشر شد (راهنما‌ها)

16 آذر 1391
پنج شنبه 6 دسامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

شنبه30 نوامبر 2012 (11 آذر 1391) پيش‌نويس جزوه‌ي راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش نفت و گاز در 45 صفحه و به زبان انگليسي منتشر شد و دست در كاران صنعت نفت و گاز تا اول فوريه 2013 (جمعه 13 بهمن 1391) فرصت دارند تا نظرات خود را در مورد مفاد اين جزوه در اختيار تدوين كنندگان آن قرار دهند.

آن گروه از فعالان حقوق بشر كه فرايند شتابان رعايت حقوق بشر در كسب و كار را دنبال مي‌كنند مي‌دانند كه در ژوئن 2011، شوراي حقوق بشر ملل متحد با توافق عمومي«اصول راهنماي ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر» را - كه به «اصول راهنما» معروف شده - به تصويب رساند. اين سند پيامدهاي چارچوب سه ركني «حفاطت، رعايت و جبران» ملل متحد را توضيح مي‌دهد كه بر اساس آن، دولت‌ها موظف به حفاظت ار حقوق بشر هستند، و كسب و كار نيز وظيفه دارد اين حقوق را رعايت كند و خسارت‌هاي قربانيان سوءاستفاده از حقوق بشر نيز به نحو كارآمد و اثربخش جبران شود.

بعد از تصويب آن اسناد بود كه اكنون بخش‌هاي مختلف كسب و كار، در هماهنگي با «اصول راهنماي ملل متحد» جزوه‌ راهنماي اختصاصي بخش خودشان را تدوين مي‌كنند. و در اين زميته، كمپاني‌هاي فعال در بخش نفت و گاز، از جمله كمپاني‌هاي پشتازي هستند كه جزوه راهنماي خود را در اين زمينه تدوين و منتشر كرده‌اند. و فقط به عنوان نمونه، برگردان بخشي از پيشگفتار اين جزوه در ادامه تقديم مي‌شود تا شايد كمپاني‌هاي ايراني فعال در بخش نفت و گاز نيز به اين موضوع علاقمند شوند و نظرات خودشان را در اختيار تنظيم كنندگان اين جزوه قرار دهند. اطلاعات كامل و لينك‌هاي مورد نياز در متن اصلي جزوه، كه در انتهاي اين مقاله در دسترس قرار گرفته، ارايه شده است:راهنماي كارفرمايان در خصوص توصيه نامه 202سازمان بين‌المللي كار (راهنما‌ها)

14 شهريور 1391
چهار شنبه 5 سپتامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار كه خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار شد،‌ دويست و دومين توصيه نامه‌ي سازمان بين‌المللي كار را به تصويب رساند. اين توصيه نامه به «كف‌هاي حمايت اجتماعي»‌ مربوط است.براي خوانن متن انگليسي اين توصيه نامه اينجا را كليك كنيد. اما كف‌هاي حمايت اجتماعي چيست؟ و در تحقق هدف‌هاي اين توصيه نامه، تشكل‌هاي كارفرمايي چه تكاليف و حقوقي دارند؟

سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي راهنمايي كارفرمايان در همين زمينه رساله‌اي 32 صفحه‌اي فراهم آورده و در اختيار تشكل‌هاي ملي كارفرمايي اين سازمان و از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار داده است. متن انگليسي اين سند مهم را مي‌توانيد در اينجا مطالعه كنيد. اما در ادامه برگردان پيشگفتار اين سند در ادامه تقديم مي‌شود. با اين اميد كه به مرور برگردان ساير بخش‌هاي اين سند را نيز تقديم كنيم:راهنماي كارفرمايان:‌ كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي كارگران خانگي؛ قسمت دوم، اصول كار با دولت‌ها (راهنما‌ها)

21 اسفند 1390

كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) در نشست سال 2011 خود كنوانسيون شماره‌ي 189 و توصيه‌نامه‌ي شماره‌ي 201 را در مورد كارگران خانگي به تصويب رساند و اكنون ترويج تصويب اين كنوانسيون و توصيه‌نامه از سوي دولت‌‌هاي كشورهاي عضو را آغاز كرده است. در اين زمينه، تشكل‌هاي كارفرمايي چه نقشي بايد ايفاء كنند؟ سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) با انشار جزوه‌اي به بحث در مورد همين پرسش پرداخته و كوشيده‌ است تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو را در اين زمينه راهنمايي كند. برگردان بخش دوم اين سند كه به اصول همكاري با دولت‌ها پرداخته در ادامه تقديم مي‌شود. براي خواندن برگردان بخش اول اين سند اينجا را كليك كنيد.

از تمام كارفرمايان گرامي كه خلاصه‌ي مطالب اين شبكه به صورت خودكار به صندوق پست الكترونيك آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود نسبت به ترويج اين رويكردها نسبت به استاندرادهاي‌ بين‌المللي كار در ميان همكاران با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) همكاري فرمايند. اما ادامه‌ي برگردان اين سند:‌راهنماي كارفرمايان:‌ اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر. قسمت اول (راهنما‌ها)

4 بهمن 1390
پنج شنبه 23 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در پي تصويب «اصول راهنماي كسب و كار و حققوق بشر» در شوراي حقوق بشر ملل متحد، روند اجرايي شدن اين اصول در كمپاني‌ها در سراسر جهان كليد خورده است. هرچند مفهوم «حقوق بشر» تا حدود زيادي شناخته شده است، اما كسب و كار و كمپاني‌ها اين حقوق را چگونه بايد رعايت كنند؟ نقض اين حقوق از سوي كمپاني‌ها چه پيامدهايي خواهد داشت؟ نقش دولت‌ها و تشكل‌ها در رعايت حقوق بشر از سوي كسب و كار چيست؟ و اگر در برخي جوامع بسيار عقب‌مانده، حكومت به جاي حفاظت از حقوق شهروندان خود پوست از سر آنان كند چه بايد كرد و به چه مرجعي بايد شكايت برد؟‌ و در چنان جوامعي دم زدن از حقوق بشر يك امر صنفي محسوب مي‌شود يا سياسي؟ جزوه‌اي كه برگردان نخستين بخش آن در ادامه تقديم مي‌شود به همين مسائل مي‌پردازد.

خاطر نشان مي‌كند اين جزوه را سازمان بين‌المللي كارفرمايان تهيه كرده و درفوريه سال 2012 آن را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار داده است. كعاصكا اميدوار است بعد از اتمام ترجمه، متن چاپي اين سند را نيز تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كند.

نه فقط از تك تك كارفرمايان محترمي كه خلاصه‌ي مطالب اين سايت به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود، بلكه از تمام فعالان حقوق بشري در ايران انتظار مي‌رود مطالب اين جزوه را با دقت دنبال كنند و از هيچ تلاشي براي نهادينه شدن رعايت حقوق بشر، از جمله در كمپاني‌ها، دريغ نورزند. اما برگردان نخستين بخش جزوه‌ي «اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر»:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 453173

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License