به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي ملي

سازمان‌هاي ملي

مقاله هاى اين بخش


در نامه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به ادارات كل كار و امور اجتماعي استان‌هاي كشور

تركيب اعضاء مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام شد (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

25 شهريور ماه 1389

جناب آقاي محمد رضا ربيعي مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي با ارسال نامه‌اي به ادارات كل كار و امور اجتماعي استان‌هاي كشور، ضمن اشاره به انحلال كانون عالي كارفرمايان ايران [كانون موازي] تركيب مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را كه ساعت 17 روز چهارشنبه پنجم آبان ماه 1389 در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار خواهد شد، اعلام كرد و از آنان خواست تا به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي داراي اعتبار استان اعلام كنند در صورت تمايل با قيد فوريت نسبت به عضويت در اين كانون عالي كارفرمايي اقدام كرده و در مجمع عمومي آتي آن جهت انتخاب هيأت مديره شركت كنند.

ضمن تقديم متن كامل اين نامه، از تمام اعضاء تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور كه اين ايميل به صورت خودكار براي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود مراتب را به مسؤلان تشكل متبوع خوداطلاع دهند تا با توجه به فرصت كوتاه باقي مانده نسبت به انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن‌ها و كانون‌هاي كارفرمايي به دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اقدام كنند.

براي كسب اطلاعات بيشتر به مهندس محمدعطاريان دبيركل كانون عالي كارفرمايي ايميل بزنيد يا با دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي تماس بگيريد.

شماره‌هاي تماس: 88940512 و 88940211تصوير: مجمع عمومي 15 اسفند ماه 1385. تهران

درخواست تعويق زمان انتخاب اعضاء هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

24 شهريور 1389
جاب آقاي مهندس عطارديان! دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران؛ با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره 310-11601 مورخ 30/5/89 و با عنايت به روند مذاكرات و توافقات حاصله مبني بر انجام انتخابات فراگير آن كانون و مشاركت حداكثري تشكل‌هاي كارفرمايي كشور و همچنين درخواست مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي استان‌ها مبني بر اعطاي (...)


دفاعيه دولت در خصوص سؤال سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد حضور نمايندگان كانون كارفرمايي غيرقانوني در كنفرانس (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

12 شهريور 1389
شنبه 4 سپتامبر 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در پي توافق‌هاي صورت گرفته در «نشست وفاق»، بين نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و كانون عالي كارفرمايان ايران [كانون موازي]، هيأت نمايندگي كارفرمايي اعزامي به نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار مركب از نمايندگان هر دو كانون عالي كارفرمايي تشكيل شده بود. اين امر اعتراض گروه‌كارفرمايي نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار را در پي داشت.

به گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان : «گروه كارفرمايي در ارتباط با هيأت نمايندگي كارفرمايي ايران طي تقديم نامه‌اي از دولت جمهوري اسلامي ايران درخواست كرد تا روشن كند چرا بعضي از نمايندگان كارفرمايان آن كشور يك كانون كارفرمايي را نمايندگي مي‌كنند كه وجود ندارد. در واقع، حكم قطعي دادگاه تجديد‌نظر تهران مشروعيت كانون عالي عضو سازمان بين المللي كارفرمايان - كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران - را به رسميت شناخته و ، طبق قوانين جاري در ايران كه فقط وجود يك سازمان نمايندگي كارفرمايي را به رسميت مي‌شناسد، منطقاً مي‌توان تصور كرد كه وجود «كانون عالي كارفرمايان ايران» [كانون موازي] فاقد اعتبار باشد».

صرف نظر از اينكه وضعيت حقوقي تصميم‌هاي نهادهاي سه‌جانبه‌ي داخلي كه با حضور نماينگان كانون عالي كارفرمايي غيرقانوني اتخاذ شده است، چه سرنوشتي خواهند يافت، به نظر مي‌رسد وضعيت هيأت نمايندگي متشكل از نمايندگان دوكانون عالي كارفرمايي، با توضيح‌هايي كه وزارت كار و امور اجتماعي در دفاعيه‌ي خود ارايه داده، قابل قبول و قانوني به نظر برسد0

در آستانه‌ي برگزاري انتخابات سراسري كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه روز يك‌شنبه 28 شهريور ماه 89 در سالن همايش هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني درتهران برگزار خواهد شد، متن زير - برگرفته از گزارش «نود و نهمين اجلاسيه‌ي كنفرانس بين‌المللي كار» - كه از سوي دفتر امور بين‌الملل وزارت كار و امور اجتماعي تهيه شده و يك نسخه از آن به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ارايه شده است، تقديم مي‌شود.گزارش دولت به كميته‌ي اجراي استانداردهاي سازمان بين المللي كار در مورد تعطيل هفتگي كارگران (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

18 مرداد 1389
دو شنبه 9 اوت 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مقاوله‌نامه‌‌هاي شماره‌ي 14 و 106 سازمان بين‌المللي كار - كه كشور ايران نيز به آن‌ها ملحق شده است - هر دو در باره‌ي تعطيلي هفتگي كارگران است. بر اساس اين مقاوله‌نامه‌ها كارگران و كاركنان در بخش صنعت، اداري و تجاري بايد يك روز كامل در هفته تعطيلي داشته باشند و حقوق دريافت كنند.

طبق مقررات سازمان بين‌المللي كار كشورهاي عضو بايد هر ساله گزارش عملكرد خود را در مورد مقاوله‌نامه‌هايي كه به آن‌ها ملحق شده‌اند به كميته‌ي اجراي استانداردها گزارش دهند. به علاوه، طبق اساسنامه سازمان بين‌ المللي كار دولت هر كشور مكلف است براي گزارش ملي مربوط به اجراي مقاوله‌نامه‌ها نظرات شركاي اجتماعي خود- سازمان‌هاي نماينده‌ي كارگران و كارفرمايان را نيز دريافت كند.

در پي اجراي مقرارت پيش‌ گفته،‌ آقاي پيروز سعادت مدير دفتر امور بين المللي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، گزارش اجراي مقاوله‌‌نامه‌ي شماره‌14 (تعطيلي هفتگي در صنعت)‌ و مقاوله‌نامه‌ي شماره 106 (تعطيلي هفتفتگي در تجارت) به كميته‌ي اجراي استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار را در اختيار كانون عالي انحمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار داده است.

«شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] اميدوار است در آينده‌ي نزديك بتواند متن كامل اين گزارش‌ها را منتشر كند و از تمام كارفرمايان درخواست كند تا نظرات خودشان را در باره‌ي آن‌ها اعلام كنند تا به دفتر امور بين‌ الملل وزارت كار و امور اجتماعي منعكس شود.

آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود مرور اجمالي اين گزارش است كه متن كامل و كاغذي آن در بيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران موجود است و در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.گزارش دولت به كميته‌ي اجراي استانداردها در خصوص برابري دستمزد زن و مرد (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

16 مرداد ماه 1389
شنبه 7 اوت 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ماده 22 اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار تصريح كرده است: «هر عضو موظف است سالانه کارهای انجام شده برای اجرای مقاوله نامه‌هایی را که به آنها پیوسته است، به دفتر بین المللی کار گزارش دهد. گزارش‌ها بایــــد مطابق با فرم‌های تعیین شده شورای مدیریت و پاسخ به پرسش‌های مشخـــص آن باشد».

بند 2 ماده‌ي 3 آن اساسنامه‌ نيز مقرر كرده است كه هرکشورعضو باید رونوشت اطلاعات وگزارش‌هایی را که برای مدیر کل تهیه می کند، به سازمان‌های نمايندگي كارگران و كارفرمايان نيز ارایه دهد.

در جهت اجراي تعهدات ناشي از مفاد فوق، جناب قاي پيروز سعادتي مدير دفتر امور بين‌ الملل وزارت كار و امور اجتماعي به پيوست نامه‌اي خطاب به آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران،‌ گزارش ملي اجراي مقاوله‌ نامه‌ي الحاقي شماره 100 با عنوان «تساوي دستمزد كارگران زن و مرد در قبال كار هم ارزش» را، كه به كميته‌ي اجراي استانداردهاي سازمان بين‌ الملي كار تقديم شده، جهت آگاهي و هرگونه اظهار نظر ارايه داده است.برگزاري انتخابات براي ايجاد كانون فراگير كارفرمايي (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

5 تير ماه 1389
شنبه 26 ژوئن 2010

روزنامه دولتي ايران در شماره‌ي روز چهارشنبه 2 تير ماه 89 خود به نقل از وزارت كار و امور اجتماعي نكاتي را مطرح كرده كه براي كارفرمايان مستقل ايراني اهميت دارد.

خاطر نشان مي‌كند در پايان اين نوشته‌ي كوتاه به بيانيه‌اي اشاره شده كه سركار خانم شهره‌ تصديقي مشاور امور بين الملل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در كميته‌ي اجراي استانداردها قرائت كرد. لينك اين نوشته نيز ارايه شده است.در نشست مشترك نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي اعلام شد:

اتحاد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي براي مقابله با واردات بي‌رويه (ششمين همايش ملي كار )

8 ارديبهشت ماه 1389
چهار شنبه 28 آوريل 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي كه روز سه‌شنبه 7 ارديبهشت ماه 1389 در نشست دوجانبه‌اي كه به مناسبت گرامي‌داشت هفته كارگر هر ساله برگزار مي‌شود، شركت كرده بودند، بر ضرورت اتحاد عمل تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي براي مقابله با واردات بي‌رويه كالا تأكيد كردند.

در اين نشست تأكيد شد كه اگر دولت براي جلوگيري از واردات بي‌رويه اقدام جدي نكند با انواع اعتراض‌هاي مجموعه‌‌ي وسيعي از تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مواجه خواهد شد كه در دفاع از كيان كشور از هيچ كوششي دريغ نخواهند ورزيد.

گزارش مشروح اين نشست تاريخي در ادامه تقيم مي‌شود:در ششمين نشست نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مستقل تأكيد شد:

ضرورت اجراي ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه (ششمين همايش ملي كار )

12 اسفند 1388
سه شنبه 2 مارس 2010

تمام كساني كه روند گفتگو‌هاي اجتماعي در ايران پس از انقلاب اسلامي را دنبال كرده‌اند به خاطر مي‌آورند كه با چه مرارت‌ها و با صرف چه هزينه‌هايي، سرانجام جوانه‌هاي سه‌جانبه‌گرايي در فضاي كشور شكفته شد و براي نخستين بار ساختار‌هاي سه‌جانبه سربرآوردند و به ويژه در دوران اصلاحات همايش‌هاي ملي كار با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و دولت در پائيز هر سال برگزار شدند و اسناد آن ‌همايش‌ها در كتاب‌هاي نسبتاً پرحجم منتشر مي‌شد و مي‌رفت كه زمينه‌هاي فرهنگي توسعه‌ي پايدار بيش از پيش فراهم‌تر شود.

تبلور آن روند رو به توسعه، بند 101 قانون برنامه چهارم توسعه بود كه در واقع خلاصه‌ي تمام آن گفتگو‌هاي سه‌جانبه را در هشت بند قانوني صورتبندي كرده بود و به نظر مي‌رسيد كه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در آستانه‌ي يك پرش تاريخي قرار گرفته‌اند. البته كه اين پرش محقق شد. اما به كجا؟

با برآمدن جرياني كه اكنون سكان كشتي را در دست گرفته، اتفاقات نامنتظره‌ي فراوني رخ داد كه يكي از آن‌ها مختومه شدن پرونده‌ي سه‌جانبه‌گرايي بود. اما سه‌جانبه‌گرايي و گفتگو‌هاي احتماعي براي توسعه‌ي پايدار به همان اندازه لازم و ضروري هستند كه تشكل‌هاي مستقل كارگري و كارفرمايي، و آزادي حق انجمن، نان، مسكن و كار.

مي‌توان همچنان صبر كرد تا كشتي در اعماق توفان‌ها‌ي ناشناخته همچنان شراع بكشد و به پيش برود. اما سرنوشت هر كشتي آن است كه - اگر غرق نشود - به ساحل برگردد. نه. اين كشتي غرق نخواهد شد. پس تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز بايد خودشان را براي تداوم گفتگو‌هاي اجتماعي و برگزاري همايش‌هاي ملي كار آماده كنند.

آنچه كه رفت شايد خلاصه‌ي گفتگو‌هايي بود كه در ششمين نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كافرمايي كه عصر روز دوشنبه 10 اسفند ماه 1388 در دبيرخانه‌ي اتحاديه‌ي كاركنان بيمارستان‌ها و مراكز درماني كشور برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت. اما گزارش مشروح‌تر آن گفتگو‌ها در ادامه تقديم مي‌شود:گزارش تصويري ششمين نشست دوجانبه (ششمين همايش ملي كار )

11 اسفند 1388
سه شنبه 2 مارس 2010

عصر روز دوشنبه 10 اسفند ماه 1388 ششمين نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، بدون حضور نمايندگان دولت در دبيرخانه اتحاديه كاركنان بيمارستان‌ها و مراكز درماني كشور برگزار شد. در اين نشست، ضمن بررسي ضرورت‌‌هاي گفتگو‌هاي دوجانبه در توسعه‌ي پايدرار كشور، روش‌هايي ارتقاء و توسعه‌ي گفتگوهاي احتماعي نيز مورد بررسي قرار گرفت. مشروج گزارش اين نشست به زودي در همين شبكه منتشر خواهد شد. در ادامه گزارش تصويري اين نشست ارايه شده است:در مراسم سالانه‌ي كانون مهندسين فارغ‌التحصيل دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران انجام مي‌شود:

تجليل از مهندسان پيشكسوت و برجسته و استادان بازنشسته (نظام مهندسي )

5 اسفند 1388
چهار شنبه 24 فوريه 2010

مهندساني كه از دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران فارغ‌التحيل شده‌اند،‌ طبق يك سنت ديرينه، در پايان هر سال گردهم مي‌آيند تا هم همبستگي خود را تقويت كنند،‌ هم از حال و روز هم با خبر شوند،‌ و هم حرمت پيشكسوتان اين حرفه را به جاي آورند.

به همين خاطر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر امروز مراسم سالانه‌ي فارغ‌التحيلان دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران در سالن چمران دانشكده‌ي فني دانشگاه تهران برگزار مي‌شود و تمام علاقمندان نيز مي‌توانند در اين مراسم حضور يابند.

جزئيات برنامه‌ي امسال به نقل از مهندس محمد رضا محمدآبادي كمره‌اي نايب رئيس كانون مهندسين فارغ‌التحصيل دانشكده‌ي فني و دبير اجرايي مراسم امسال در ادامه تقديم مي‌شود.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 474988

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License