به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي > نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار

اين بخش كه روز چهارشنبه 7 ارديبهشت 1390 راه اندازي شد به برگردان فارسي كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


برگردان بخش ديگري از جزوه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه»- 5

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در توسعه و اشتغال (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

31 ارديبهشت 1390

قسمت دوم جزوه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌ پايدار»، كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم شده، به نقش اين تشكل‌ها در توسعه و اشتغال پرداخته است. تشكل‌هاي كارفرمايي به خاطر توانايي در شناسايي موانع رشد بنگاه و فرصت‌هاي اقتصادي، به خاطر فشارهايي كه مي‌توانند براي توليد كالاهاي عمومي مانند زيرساختارها و دسترسي به سرمايه‌ي انساني و فيزيكي اعمال كنند، و به خاطر نقش آن‌ها در كاهش بي‌ثباتي سياستي مي‌توانند بهترين منابع اطلاعاتي براي دولت‌ها در سياست‌‌ سازي باشند. به شرطي كه دولت‌ها روي چاه نفت خيمه نزده باشند و هرگروه در فكر زدن زيرآب تيرك خيمه نباشد.

متأسفانه، جزوه‌هايي كه از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي و به عنوان دستور العمل يا راهنما نوشته مي‌شوند، معمولاً برخي از خصوصيات را ذاتي تمام جوامع انساني مفروض مي‌گيرند، در حاليكه تجربه‌هاي دهه‌هاي اخير خلاف اين امر را نشن مي‌دهد و مشاهده‌ي شد كم نيستند جوامعي كه در آن‌ها رفتارهاي محيرالعقول هوش از سر آدمي مي‌پراند. اين جزوه‌ هم پر از نكات بديهي و عقل سليمي است، ولي كافي است به آمارهاي مربوط به اشتغال توجه كنيم تا دريابيم در كجاي جهان ايستاده‌ايم و چنين رهنمودهايي براي تشكل‌هاي كارفرمايي فعال در اين سرزمين غريب تا چه اندازه محلي از اعراب دارند يا ندارند؟

در هر حال، مطالعه‌ي انتقادي اين جزوه، كه در سال 2010 از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي توصيه مي‌شود.برگردان بخش ديگري از جزوه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و توسعه‌ي بنگاه‌هاي پايدار» - 4

تشكل كارفرمايي چيست: عضو-‌پرست بودن! (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

28 ارديبهشت 1390

ششمين بند از بخش يكم جزه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ترويج بنگاه‌هاي پايدار»، كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود، بر اهميت عضو-پرست بودن تشكل‌هاي كارفرمايي تأكيد مي‌كند.

عضو‌-پرستي به قياس ميهن ‌پرستي براي اصطلاح member-deriven جعل شده است. طبعاً معناي ميهن پرستي اين نبود و نيست كه طرف، واقعاً ميهن را در حد پرورگار پرسش مي‌كند، بلكه بيشتر اشاره به علاقه‌ي بسيار زياد به ميهن دارد. عضو-پرست هم به اين معناست كه توجه به منافع اعضاء يك تشكل كارفرمايي اصل و اساس است.

تذكر اين نكته ضروري است كه جزوه‌ي پيش‌گفته در سال 2010 از سوي بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده است و مطالعه‌ي آن به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايران توصيه مي‌شود.

از رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل متبوع خود را از انتشار برگردان اين بخش از جزوه نيز مطلع سازند به اين اميد كه به زودي ترجمه‌ي متن كامل اين جزوه هم به صورت كاغذي و هم به صورت الكترونيكي منتشر شود.برگردان بخش ديگري از جزوه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» - 3

تشكل كارفرمايي چيست: ارايه‌ي توصيه سياسي به سياست‌ گذاران (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

18 ارديبهشت 1390

«تشكل كارفرمايي چيست؟» عنوان فصل اول جزوه‌اي است به نام «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» كه در سال 2010 از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده است. تا كنون دو قسمت از اين بخش جزوه به فارسي ترجمه شده و از طريق «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايارن» (شاكا) در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار گرفته است. در ادامه، برگردان قسمت ديگري از فصل اول اين جزوه تقديم علاقمندان مي‌شود.

در اين بخش از جزوه، همانطور كه ملاحظه خواهيد كرد، به نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در ارايه‌ي توصيه‌هاي سياسي به سياست‌گذاران پرداخته است. مطالعه‌ي رهنمود‌هاي ارزشمند اين جزوه در اين زمينه و مقايسه‌ي آن با تحركات محيرالعقولي كه جلو چشمان از حدقه بيرون زده‌ي ملت در عرصه‌‌هاي مختلف رخ مي‌دهد، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا اساساً رهمنود‌هاي چنين جزواتي در چنين جوامعي محلي از اعراب خواهد داشت؟ قضاوت با شما. اما انسان موجودي است كه علاوه بر توليد گاز كربنيك، به صورت ذاتي «اميد» هم توليد مي‌كند! پس نمي‌توان نااميد باقي ماند و شايد قرائت اين توصيه‌‌ها در توليد اميد به كار آيد:برگردان كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌ پايدار»، 2

تشكل كارفرمايي چيست؟ چند پاسخ (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

15 ارديبهشت 1390

در ادامه، برگردان بخش‌هاي ديگري از نخستين فصل كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌ پايدار» تقديم مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي ايران مي‌شود. همين جا از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران»‌ (شاكا) و نيز از كارفرماياني كه اين ايميل‌ها را دريافت مي‌كنند درخواست مي‌شود متن اين نوشته را پرينت بگيرند و در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي صنف و بخش خود بگذارند.

خاطر نشان مي‌شود اين كتابچه از سوي «دفتر اقدامات كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 منتشر شده است و از عنوان آن مي‌توان به اهميت آن براي تشكل‌هاي كارفرمايي پي برد.

فصل اول اين كتابچه اين پرسش را مطرح مي‌كند كه «تشكل كارفرمايي چيست؟». در پاسخ به همين سؤال است كه كاركردهاي كليدي تشكل‌هاي كارفرمايي در 5 محور مورد بررسي قرار مي‌گيرد. برگردان بعضي از كاركردهاي كليدي تشكل‌هاي كارفرمايي در ادامه تقديم شده است.برگردان كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌ پايدار»

تشكل كارفرمايي چيست؟ (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

7 فروردين 1390

«دفتر اقدامات كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 كتابچه‌اي با عنوان «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» در 4 بخش منتشر كرد كه برگردان فارسي آن به تدريج در «شبكه اطلاع‌ رساني كارفرمايان ايران»‌ منتشر مي‌شود.

در مورد رهنمودها و جزوه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي توجه به اين نكته بسيار مهم است كه مفاد اين جزوه‌ها معمولاً بر اساس تجربه‌ي تمدن‌ غربي كه طي فرن‌هاي اخير روند جهاني شدن را طي كرده، تنظيم مي‌شوند. در اين رهنمود‌ها بسياري از خصوصيات اجتماعي، مثل احترام به قانون يا رعايت حقوق شهروندان از سوي ساير مردم و دولت‌ها مفروض گرفته مي‌شود. در حاليكه تأمل در رفتار حكومت‌ها و مردم در بسياري از كشورهاي عقب‌ماده نشان مي‌دهد كه اين خصوصيات آنقدرها كه در ابتداء به نظر مي‌رسد ذاتي جوامع نيستند و بسياري از كشورها با حاكم شدن حكومت قانون و رعايت حقوق شهروندي خيلي فاصله‌ دارند. از همين رو، بايد رهمنودهاي اين سازمان‌ها را با توجه به شرايط هر كشور خاص مورد توجه قرار داد.

با اين مقدمه برگردان قسمت‌هايي از بخش اول اين جزوه در ادامه تقديم مي‌شود:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 460930

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License