به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي > نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار

اين بخش كه روز چهارشنبه 7 ارديبهشت 1390 راه اندازي شد به برگردان فارسي كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


«مقدمه» بر «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

20 شهريور 1390

تا كنون برگردان متن كامل رساله‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» در 14 قسمت در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران تقديم علاقمندان شده است. براي خواندن اين مطالب كافي است اينجا را كليك كنيد تا تمام اين مقالات كه در بخش «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در ردشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» ضبط شده‌اند در دسترس شما قرار بگيرند و در صورت لزوم از آن‌ها پرينت بگيريد.

در اين جزوه، روابط بين رشد اقتصادي و ايجاد شغل‌هاي با كيفيت مورد بررسي قرار گرفته و يك مفهوم متشرك براي تحقق اين هر دو هدف ارايه شده است:‌ بنگاه‌ پايدار. سپس نقش تشكل‌هاي كارفرمايي، به ويژه تشكل‌هاي ملي كارفرمايي براي پيش‌بردن اين سياست در سطح ملي بررسي شده است. در نتيجه مي‌توان دريافت كه نكات مطرح شده در اين رساله تا چه اندازه براي تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌تواند مهم باشد. به همين خاطر، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نظر دارد، به محض فراهم شدن امكانات، متن كاغذي اين جزوه را نيز تقديم تشكل‌هاي عضو كند.

گفتني است دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار با همكاري برخي از همكاران در سازمان بين‌المللي كارفرمايان اين رساله را تهيه و در اوت سال 2010 آن را منتشر كردند. آقاي ژان فرانسوا رتورنار مدير دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار بر اين جزوه‌ مقدمه‌اي نوشته كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود. انتظار مي‌رود رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي مسؤلان تشكل‌ متبوع خود را از انتشار اين جزوه‌ي مهم مطلع سازند. اما مقدمه‌ي جناب رتورنار:نقش تشكل‌هاي كارفرمايي: جمع‌ بندي‌ها (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

30 مرداد 1390

برگردان آخرين بخش كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» در ادامه تقديم مي‌شود. خاطر نشان مي‌كند اين كتابچه را بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 منتشر كرد و برگردان فارسي آن طي چند بخش در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران منتشر شد و متن چاپ‌خور آن نيز به زودي از طريق همين شبكه در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

گفتني است كه در اين جزوه، براي نخستين بار مفهوم «بنگاه‌ پايدار»، به عنوان عامل اصلي و كليدي ايجاد ثروت و شغل و رفاه اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و نقش تشكل‌هاي كارفرمايي براي ايجاد فضايي كه منجر به ايجاد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار شود تشريح شده است.

نكته‌ي مهم در اين جزوه، تأكيد بر اين واقعيت است كه تنها تشكل ملي كارفرمايي قادر است در سطح ملي و به عنوان يك بازيگر ملي به ايفاء اين نقش بپردازد، و براي آنكه صداي تشكل‌ ملي كارفرمايي قوي و اثرگذار باشد تمام تشكل‌هاي كارفرمايي بخشي و اختصاصي بايد بتوانند منافع جمعي خود را، به عنوان كل كسب و كار، شناسايي و بيان كنند.

هرچند بيش از يك دهه از تأسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايرن به عنوان نخستين تشكل‌ كارفرمايي غيردولتي و مستقل و طرفدار بخش خصوصي مي‌گذرد، اما به نظر مي‌رسد هنوز بسياري از تشكل‌هاي بخشي و اختصاصي ترجيح مي‌دهند منافع خاص اعضاء خودشان را به تنهايي نماينگي كنند و از قدرت بسيج كنندگي حدود 1400 تشكل كارفرمايي در سراسر كشور غافل مي‌مانند.

با اين اميد كه مطالعه‌ي مطالب اين كتابچه در ارتقاء رويكرد مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي و خويش‌فرمايي نسبت به نقش كليدي تشكل‌ ملي كارفرمايي مؤثر باشد، برگردان آخرين بخش اين كتابچه تقديم مي‌شود:برگردان بخش‌هاي ديگري از كتاب «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار».

چرا چارچوب «بنگاه پايدار» مفيد است؟‌ (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

20 مرداد 1390

برگردان بندهاي اول، دوم و سوم از بخش چهارم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء‌ بنگاه‌هاي پايدار» در ادامه تقديم خواهد شد. خانطر نشان مي‌شود برگردان بخش‌هاي پيشين اين كتابچه در شبكه‌ اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر شده و به زودي متن كامل و چاپ خور اين كتابچه از طريق همين شبكه در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور قرار خواهد گرفت.

گفتني است اين كتابچه از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار» در سال 2010 انتشار يافت و در آن مفهوم «بنگاه‌ پايدار» مورد بررسي قرار گرفته كه براي نخستين بار در اسناد نود و ششمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار در سال 2007 مطرح شد.

استحضار داريد كه پيش از آن صنفت «پايدار» بيشتر براي توصيف روند‌هايي مانند رشد و فعاليت محيط زيست به كار مي‌رفت. اما، چارچوب مفهومي «بنگاه‌ پايدار» تمركز اصلي را بر آن دسته از تحولات اجتماعي مي‌گذارد كه به «پايدراي بنگاه» منجرمي‌شوند. بديهي است كه اين مباحث براي مسؤلان تمام تشكل‌هاي كارفرمايي جالب باشد. اما همه به اين نكته‌ي بديهي توجه خواهند كرد كه اين مباحث بيشتر براي كسب‌وكار در فضايي خالي از رانت‌‌هاي اقتصاد نفتي مطرح شده است، و وجود عامل رانت، پيچيدگي‌هاي عجيبي به اين مباحث خواهد بخشيد. اين وضعيت براي تشكل‌هاي كارفرمايي هم فرصت و هم تهديد است. تهديد آن كه روشن است:‌ چسبيدن انگل‌وار به پيكر رانت‌ و فروتر رفتن در مرداب فساد و ناكارآمدي. اما فرصت آنجاست كه تشكل‌هاي كارفرمايي، مباحث اين كتابچه را آغاز راه دشوار خود تلقي كنند و شرافتمندانه بكوشند براي برون برد كسب‌و‌كار از ورطه‌ي فسساد ظاهراً درمان ناپذير ناشي از رانت، فكري بكنند، طرحي بريزند و آن را با موفقيت به اجرا بگذارند. فقط در آن صورت است كه مي‌توان ادعا كرد كسب‌وكار به مسؤليت اجتماعي خود عمل كرده است. به اميد آن روز.برگردان فصل چهارم كتابچه‌ي: نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار

بنگاه‌هاي پايدار (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

22 تير 1390

چهارمين فصل كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پادار» به موضوع «بنگاه‌هاي پايدار» پرداخته است. در اين فصل از كتابچه 17 خصوصيت اصلي فضاي مناسب براي خلق بنگاه‌هاي پايدار معرفي شده است. گفتني است اين كتابچه از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 منتشر شده است و به رغم حجم نسبتاً كمي كه دارد، نكات بسيار مهمي را در اين زمينه مطرح كرده است و جا دارد تمام تشكل‌هاي كارفرمايي با دقت نكات مطرح شده در اين كتابچه را در برنامه‌ريزي‌هاي خود مورد توجه قرار دهند. براي مطالعه‌‌ي بخش‌هاي پيشتر ترجمه شده لينك‌هاي تعيين شده را كليك فرماييد. و اما برگردان اين بخش:نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد:‌ دستكاري‌ در سياست‌هاي رشد براي رسيدن به نتايج خاص (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

11 تير 1390

بخش ششم از فصل سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و بنگاه‌هاي پايدار» اين پرسش را به بحث گذاشته است كه آيا مي‌توان «راهبردهاي رشد را براي رسيدن به نتايج خاص دستكاري‌ كرد؟». در اين عبارت،‌ واژه‌ي «دستكاري» معادل «manipulate» به كار رفته كه بار معنايي منفي دارد. در واقع به معناي برخورد ابزاري با «سياست‌هاي رشد» است براي رسيدن به نتايج خاص. اما چه نتايجي؟

بحث اصلي در اين نوشته،‌ بررسي امكان دستكاري در راهبردهاي رشد براي رسيدن به نرخ از پيش تعيين‌ شده و مناسبي از اشتغال است. از محتواي بحث مي‌توان دريافت كه به رغم نويسندگان اين كتابچه، راهبردهاي رشد مشخص است و نمي‌توان يا نبايد براي رسيدن به هدف اشغال در آن‌ها دستكاري كرد. در پايان اين بخش از نوشته، به تشكل‌هاي كارفرمايي توصيه شده است كه در بحث‌هاي مربوط به راهبردهاي رشد پنج اصل كليدي را براي سياست‌ سازان و تصميم ‌گيران ترويج و تبيين كنند.

خاطر نشان مي‌شود اين كتابچه را دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 منتشر كرده است و اميد مي‌رود متن كاغذي آن نيز در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار بگيرد. تا آن زمان،‌ از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود اين متن را پرينت بگيرند و در اختيار مسؤلان و اعضاء تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند. اما متن سند:بخش‌ خصوصي: اساسي براي رشد و تحول اجتماعي (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

7 تير 1390

چهارمين بخش از فصل سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پادار» به نقش بخش خصوصي در رشد و تحول اجتماعي پرداخته است. برگردان فارسي اين بخش كوتاه اما مهم در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتتني است كه اين كتابچه در سال 2010 از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار منتشر شد و شبكه‌ اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران به مرور برگردان فارسي آن را در اختيار علاقمنان قرار مي‌دهد. به زودي متن كاغذي اين كتابچه نيز از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منتشر شده و در اختيار تشكل‌هاي غضو گذاشته خواهد شد.نقش تشكل‌هاي كارفرمايي:‌ پيش شرط‌هاي رشد چيست؟ (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

25 خرداد 1390

قسمت سوم از بخش سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار»، كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم شده، به «پيش‌شرط‌هاي رشد» پرداخته است. نكته‌ي بديهي در اين «پيش‌شرط‌ها» اين است كه تمام آن‌ها ماهيت سياسي دارند و بدون وجود دولت و حكومتي كه اين پيش‌شرط‌ها را فراهم آورده باشد، تحقق رشد قطعاً غيرممكن مي‌شود. به همين دليل، اگر تشكل‌هاي كارفرمايي، بنا به ماهيتشان، در پي تحقق رشد و ايجاد اشتغال و توسعه‌ باشند، ناگزيرند براي تحقق اين شرط‌ها - كه تمام آن‌ها سياسي هستند - تلاش كنند.

متأسفانه در برخي از كشورها «سياست» و «سياست‌ورزي» به جنگ بي قاعده‌ي گروه‌هاي تشنه‌ي قدرت و ثروت فروكاسته شده است.از همين رو، تشكل‌هاي كارفرمايي چاره‌ي كار را در اين مي‌بينند كه كلاه خود را محكم بچسبند و از ميدان سياست تبري جويند. اما پيش‌ شرط‌هاي رشد را كه در ادامه فهرست شده مورد تأمل قرار دهيد. درخواهيد يافت كه جز مشاركت شفاف و همه جانبه در امر سياست براي تحقق اين پيش‌شرط‌ها هيچ چاره‌اي موجود نيست و غيرسياسي اعلام كردن تشكل‌هاي صنفي، عملاً هيچ معنايي جز انفعال و بي‌عملي در پي نخواهد داشت. اما چاره چيست؟

اين روزها تقريباً همه خود را مسؤل مي‌دانند در مورد رشد و توسعه‌ي كشور نظر بدهند. در اين بلبشوي نظريه‌بافي، تأمل در نكات بسيار عميق و ساده‌اي كه در ادامه ارايه شده خالي از فايده نخواهد بود.

تذكر اين نكته ضروري است كه كتابچه مورد بحث، كه نشر كاغذي آن نيز تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خواهد شد،‌ در سال 2010 از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده است كه در اعتبار و اهليت آن ترديدي روا نيست.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل متبوع خود را از انتشار چنين سندي مطلع سازند. اما برگردان اين بخش:نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد: تأثير سياست‌هاي اقتصاد كلان (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

21 خرداد 1390

دومين قسمت از بخش سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» به تأثير سياست‌هاي اقتصاد كلان بر اشتغال و رشد پرداخته است. برگردان اين بخش كوتاه از اين جزوه در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند اين جزوه در سال 2010 از سوي بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده است و نسخه‌ي كاغذي برگردان فارسي آن به زودي در اختيار تشكل‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار خواهد گرفت.

گفتني است براي خواندن برگردان بخش‌هاي قبلي و بعدي هر قسمت، لينك‌هاي مربوط را كليك فرماييد.نقش تشكل‌هاي كارفرمايي: رشد چيست؟ (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

16 خرداد 1390

سال‌هاست كه در كشور از ضرورت رشد صحبت مي‌شود. اما «رشد» واقعاً به چه معناست؟ دومين قسمت از فصل سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌ها» به همين موضوع پرداخته و بسياري از رويكردهاي رايج اما نادرست در اين عرصه را تصحيح كرده است.

از آنجا كه بخش خصوصي و به خصوص تشكل‌هاي بخش خصوصي مسؤليت اصلي رشد را بر عهده دارند،‌ از تمام كارفرماياني كه خلاصه‌ي اين نوشته به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود متن نهايي اين سند مهم را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را از انتشار اين سند با خبر سازند.

خاطر نشان مي‌شود كه پس از تكميل ترجمه‌ي اين سند، متن كامل آن در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران گذاشته خواهد شد.تشكل‌هاي كارفرمايي و تدوين راهبردهاي رشد (نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار)

9 خرداد 1390

بخش سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» به نقش اين تشكل‌ها در تدوين راهبردهاي رشد پرداخته است. اين بخش از كتابچه در 6 قسمت تدوين شده است و در ادامه،‌ برگردان قسمت اول اين بخش از كتابچه تقديم مي‌شود.

گفتني است كه اين كتابچه از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 منشر شده است و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به زودي نسخه‌ي كاغذي برگردان فارسي كامل اين جزوه‌ي بسيار ارزشمند را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو قرار خواهد داد.

همين جا از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود،‌ مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از انتشار چنين سند مهمي مطلع سازند.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License