به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك) > هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا

هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا

این بخش که روز جمعه 6 اسفند راه اندازی شد به هشتمین کنفرانس آسیایی کارفرمایان اختصاص می یابد.

مقاله هاى اين بخش


جمعبندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه: قسمت پاياني (هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا)

10 اسفند 139
چهار شنبه 29 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

برگردان آخرين قسمت‌هاي سند «جمعبندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه» كه روز‌هاي 13 تا 16 آذر 1390 در كيوتوي ژاپن برگزار شد در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) و عضو جانشين هيأت مديره س.ب.ك در اين نشست سخناني ايراد كرد كه متن آن را دراينجا ملاحظه مي‌كنيد. همچنين گزارش سركار خانم شهره تصديقي مشاور امور بين‌الملل كعاصكا به اين نشست نيز در اينجا قرار دارد. برگردان فارسي متن سخنان انتقادي جناب آقاي كامران رحمان نايب رئيس منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در روز گشايش اين نشست نيز در اينجا در دسترس است.

از آنجا كه ايران از نظر تقسيم‌بندي جغرافيايي س.ب.ك در منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه قرار دارد، تصميم‌هاي اين نشست‌ها براي كارگران و كارفرمايان ايران اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. از همين رو از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند.

براي خوندان قسمت‌هاي قبلي اين سند لينك‌هاي مربوطه را، كه در ادامه ارايه شده، كليك كنيد:جمع‌بندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه؛ قسمت سوم (هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا)

17 بهمن 1390
دو شنبه 6 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

برگردان بند‌هاي 30 تا 53 سند جمعبندي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) از پانزدهمين نشست منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي اين سازمان است كه روز‌هاي 13 تا 16 آذر 1390 در كيوتوي ژاپن برگزار شد در ادامه تقديم مي‌شود. برگردان بنده‌هاي يك تا 15 سند اينجا و برگردان بندها‌ي 16 تا 29 آن نيز اينجا منتشر شده است. برگردان بند‌هاي باقيمانده‌ي اين سند نيز به زودي در همين شبكه منتشر خواهد شد. متن انگليسي اين سند نيز دراينجا است.

گفتني است جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) و عضو جانشين هيأت مديره س.ب.ك در اين نشست سخناني ايراد كرد كه متن آن را دراينجا ملاحظه مي‌كنيد. همچنين گزارش سركار خانم شهره تصديقي مشاور امور بين‌الملل كعاصكا به اين نشست نيز در اينجا قرار دارد. برگردان فارسي متن سخنان انتقادي جناب آقاي كامران رحمان نايب رئيس منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در روز گشايش اين نشست نيز در اينجا در دسترس است.

از آنجا كه ايران از نظر تقسيم‌بندي جغرافيايي س.ب.ك در منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه قرار دارد، تصميم‌هاي اين نشست‌ها براي كارگران و كارفرمايان ايران اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. از همين رو از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند. متن برگردان اين سند:جمع‌بندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه؛ قسمت دوم (هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا)

اول بهمن 1390
شنبه 21 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

آنچه كه در ادامه تقديم شده، برگردان بند‌هاي 16 تا 29 سند جمعبندي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) از پانزدهمين نشست منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي اين سازمان است كه روز‌هاي 13 تا 16 آذر 1390 در كيوتوي ژاپن برگزار شد. برگردان بنده‌هاي يك تا 15 سند اينجاست. برگردان 33 بند باقيمانده نيز به زودي در همين شبكه منتشر خواهد شد. متن انگليسي اين سند نيز دراينجا است.

گفتني است جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) و عضو جانشين هيأت مديره س.ب.ك در اين نشست سخناني ايراد كرد كه متن آن را در اينجا ملاحظه مي‌كنيد. همچنين گزارش سركار خانم شهره تصديقي مشاور امور بين‌الملل كعاصكا به اين نشست نيز در اينجا قرار دارد. برگردان فارسي متن سخنان انتقادي جناب آقاي كامران رحمان نايب رئيس منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در روز گشايش اين نشست نيز در اينجا در دسترس است.

از آنجا كه ايران از نظر تقسيم‌بندي جغرافيايي س.ب.ك در منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه قرار دارد، تصميم‌هاي اين نشست‌ها براي كارگران و كارفرمايان ايران اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. از همين رو از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند. متن برگردان اين سند:جمع‌بندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه؛ قسمت اول (هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا)

19 دي 1390
دو شنبه 9 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

روزهاي 4 تا 7 دسامبر 2011 (13 تا 16 آدر 1390) پانزدهمين نشست منطقه‌ي آسيا و پاسفيك سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در شهر كيوتوي ژاپن برگزار شد. عمده‌ترين دستور كار اين نشست بررسي برنامه‌ي «دهه‌ي كار شايسته براي آسيا و اقيانوسيه» بود. س.ب.ك جمع‌بندي اين نشست را در سندي شصت و سه بندي تدوين كرده كه ترجمه‌ي 15 بند اول آن در ادامه تقديم علاقمندان مي‌شود و برگردان ساير بند‌هاي اين سند مهم نيز به مرور در همين شبكه منتشر خواهد شد. متن انگليسي اين سند نيز در اينجا است.

گفتني است جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) و عضو جانشين هيأت مديره س.ب.ك در اين نشست سخناني ايراد كرد كه متن آن را در اينجا ملاحظه مي‌كنيد. همچنين گزارش سركار خانم شهره تصديقي مشاور امور بين‌الملل كعاصكا به اين نشست نيز در اينجا قرار دارد. برگردان فارسي متن سخنان انتقادي جناب آقاي كامران رحمان نايب رئيس منطقه‌ي آسيا و پاسفيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان در روز گشايش اين نشست نيز در اينجا در دسترس است.

از آنجا كه ايران از نظر تقسيم‌بندي جغرافيايي س.ب.ك در منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه قرار دارد، تصميم‌هاي اين نشست‌ها براي كارگران و كارفرمايان ايران اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. از همين رو از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند. متن برگردان اين سند:در نامه مدیر دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار به دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران مطرح شد:

دعوت از کارفرمایان ایرانی برای شرکت در هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا - پاسفیک (هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا)

6 اسفند 1389

آقای ژان فرانسو رتورنارد مدیر دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار با ارسال نامه ای به آقای مهندس محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از کارفرمایان ایران دعوت کرد تا در هشتمین کنفرانس عالی مرتبه کارفرمایان آسیا - پاسفیک و نیز در پانزدهمین نشست منطقه ی آسیا - پاسفیک سازمان بین المللی کار که از 9 تا 11 آوریل 2011 (شنبه تا دوشنبه 20 تا 22 فروردین 1390) کیوتو برگزار خواهند شد، شرکت کنند.

این نامه سه پیوست دارد که برگردان نکات مهم آن ها نیز به زودی از همین شبکه در اختیار کارفرمایان و تشکل های کارفرمایی قرار خواهد گرفت. برگردان متن نامه در ادامه تقدیم می شود:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License