به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان > بخشنامه‌ها

بخشنامه‌ها

مقاله هاى اين بخش


بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب و كار در مورد «اصول راهنماي حقوق بشر و كسب و كار» (بخشنامه‌ها)

8 خرداد 1390
آقاي عزيز، خانم گرامي! اسحتضار داريد كه پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل (ن.و.د.ك) در «حقوق بشر و شركت‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي كسب و كار» [1] نگارش نهايي «اصول راهنما» را براي بررسي در روز 30 ماه مه 2011 (دوشنبه 9 خرداد 1390) به شوراي حقوق بشر ارايه خواهد داد. به همين مناسبت، سازمان بين‌المللي كارفرمايان همراه با اتاق (...)


مرور دستوركار يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار (بخشنامه‌ها)

3 خرداد 1390

همانطور كه پيشتر گفته شد، سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ارتباط با يك صدمين كنفرانس بين‌المللي كار كه از اول ژوئن 2011(چهارشنبه 11 خرداد 90) در ژنو برگزار خواهد شد، اسناد متعددي را در اختيار فدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو خود قرار داده است تا از اين طريق تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كه قرار است نمايندگان كارفرمايان كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار را براي اعزام به اين كنفرانس انتخاب و معرفي كنند، در قبال مسائل مورد مذاكره در كنفرانس مواضع هماهنگي كه به نفع توسعه‌ي اقتصادي و رشد بخش خصوصي باشد اتخاذ كنند. اين اسناد در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز قرار مي‌گيرد و «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] نيز با توجه به امكانات خود برگردان برخي از آن‌ها را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران در سراسر كشور قرار مي‌دهد.

بديهي است تشكل‌هاي كارفرمايي در ايران، متأثر از جو عمومي حاكم بر فضاي كسب و كار، براي پيگيري بحث‌هايي كه در مجامع كارفرمايي جهان در جريان است هيچ آمادگي نداشه باشند. اما اوضاع هميشه يكسان نمي‌ماند و شايد روزي فرابرسد كه تشكل‌هاي كسب و كار در كشور بتوانند ظرفيت‌هاي عظيم خود براي توسعه‌ي اقصادي را به منصه‌ي ظهور برسانند. نكاتي كه برگردان فارسي آن‌ها در ادامه تقديم مي‌شود، شايد براي چنان روز و روزگاري مفيد فايده باشند.

خاطر نشان مي‌كند نوشته‌ي زير بخشي از جزوه‌اي است كه با عنوان «راهانماي كارفرمايان» از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار فدراسيون‌هاي كارفرمايي قرار گرفته تا با موضوع‌هاي مورد بحث در يك صدمين كنفرانس بين المللي كار آشنا شوند. با هم برگردان چند بند از اين جزوه را مي‌خوانيم:پيش‌نويس قطعنامه‌ي پيشنهادي فرانسه و سوئيس به يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار:

حقوق بنيادين در كار: قواعد بازي جهاني (بخشنامه‌ها)

25 ارديبهشت 1390
يكشنبه 15 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي نامه‌اي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان،‌ از جلمه به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، پيش‌نويس قطعنامه‌ي پيشنهادي دولت‌هاي فرانسه و سوئيس به يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار را ارايه داد و خاطر نشان ساخت كه اين قطعنامه به سازمان بين‌المللي كار پيشنهاد مي‌كند كه فعاليت‌ خود را با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي نزديك‌تر كند و دستوركار خود را به صورت فعال‌تري با كار آنان ترويج كند تا هماهنگي بين كشورهاي عضو تقويت شود و رعايت جهاني اصول و حقوق بنيادين در كار به مثابه «قواعد بازي» براي جنبه‌ي اجتماعي جهاني‌سازي ارتقاء يابد، تا، سرانجام، كف حمايت اجتماعي نيز محقق شود.

خاطر نشان مي‌كند يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار از روز اول ژوئن 2011 (11 خرداد 1390) با حضور نمايندگان دولت‌، كارفرما و كارگر كشورهاي عضو اين سازمان در ژنو كار خود را آغاز مي‌كند. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مسؤل انتخاب و معرفي هيأت نمايندگي كارفرمايان به اين كنفرانس است.

در ادامه، برگردان فارسي پيش‌نويس قطعنامه‌ي پيشنهادي فرانسه و سوئيس به يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار تقديم مي‌شود و متن انگليسي آن در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد. در اين قطعنامه، كه بي‌شك به يكي از اسناد مهم سازمان بين‌المللي كار بدل خواهد شد، حقوق و اصول بنايدين در كار به مثابه «قواعد بازي» در سطح جهان بايد رعايت شود.

از رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي با شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] در خواست مي‌شود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از وجود چنين قطعنامه با خبر سازند و نظرات آنان را در مورد پيش نويس اين قطعنامه به بيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منعكس نمايند.دستور‌كار نشست نمايندگان كارفرمايان آسيا (بخشنامه‌ها)

14 ارديبهشت 1390
چهار شنبه 4 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

آقاي اسكات بارك لمب مشاور منطقه‌ي آسيايي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در نامه‌اي خطاب به تشكل‌هاي كارفرمايي آسيايي عضو سازمان بين‌ المللي كارفرمايان دستوركار پيشنهادي نشست نمايندگان كارفرمايان آسيا در سازمان بين‌ المللي كارفرمايان را ارايه داد.

خاطر نشان مي‌كند نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي منطقه‌ي آسيا، آفريقا،‌ اروپا‌ و آمريكا، روز 31 مه 2011 (سه‌شنبه 10 خرداد 1390) نشست‌هاي جداگانه‌ي خودشان را در دبيرخانه‌ي بين‌المللي كار در ژنو برگزار خواهند كرد و سپس در نشست عمومي نمايندگان كارفرمايان حضور خواهند يافت و گزارش هر نشست از سوي گزارشگر منطقه‌اي به مجمع ارايه خواهد شد.

از آنجا كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان تنها تشكل كارفرمايي ايراني كه عضويتش در سازمان بين‌اللملي كارفرمايان پذيرفته شده است، نمايندگان كارفرمايان ايراني در اين نشست را معرفي خواهد كرد، يكي از مخاطب نامه‌ي مشاور آسيايي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است.

در ادامه، برگردان نامه‌ي مشاور منطقه‌ي آسياي سازمان بين‌المللي كارفرمايان تقديم مي‌شود و از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي درخواست مي‌شود اگر نظري در مورد دستوركار اين نشست دارند از طريق ايميل به دبيركل كانون عالي كارفرمايي - آقاي مهندس محمد عطارديان - اطلاع دهند.تدارك حضور در يكصدمين كنفرانس بين‌ المللي كار (بخشنامه‌ها)

12 ارديبهشت 1390

در حاليكه يكصدمين كنفرانس بين‌ المللي كار از روز چهارشنبه 11 خرداد ماه 1390 (اول ژوئن 2011) براي مدت 17 روز، فعاليت خود را در ژنو آغاز مي‌كند، سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال جزوه‌هايي براي تشكل‌هاي كارفرمايي عضو، نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان را براي شركت مؤثر در اين كنفرانس سه‌جانبه‌ي بززگ و مهم، و دفاع از بنگاه‌هاي بخش خصوصي و اقتصاد آزاد آماده مي‌سازد. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز كه به اعتبار ماهيت كاملاً مستقل و غيردولتي آن، تنها سازمان ملي كارفرمايي ايراني بوده است كه درخواست عضويتش مورد قبول سازمان بين‌المللي كارفرمايان قرار گرفته، همراه با ساير تشكل‌هاي كارفرمايي جهان براي حضور در اين كنفرانس آماده مي‌شود و تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني را از آخرين اخبار مرتبط با تصميم‌هاي جهاني اين كنفرانس با خبر مي‌سازد.

همين جا از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] درخواست مي‌شود اخبار و گزارش‌هاي مربوط به يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار را از اين شبكه پرينت بگيرند و در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را از گزارش فعاليت‌هاي اين كنفرانس مطلع سازند.

از آنجا كه جزئيات اسناد مربوط به اين كنفرانس مي‌تواند براي خوانندگان شبكه كسالت‌ آور باشد، در ادامه خلاصه‌اي از سه سند اخير سازمان بين‌المللي كار در مورد يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار ارايه مي‌شود. در عين حال، متن كامل اين اسناد به زبان اصلي در اختيار علاقمنان قرار مي‌گيرد.موضع كارفرمايان در برابر «سازوكار پيگيري حقوق بشر و كسب و كار» (بخشنامه‌ها)

4 ارديبهشت 1390

آنتونيو پنالوزا با صدور بخشنامه‌اي خطاب به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان، و از جمله خطاب به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه تنها تشكل كارفرمايي ايراني عضو اين سازمان بين‌المللي است، از آنان خواسته است، پيش از آنكه زمان بگذرد، با دولت‌هاي خود وارد گفتگو شوند و نمايندگان آنان را تشويق كنند تا در نشست خرداد ماه «شوراي حقوق بشر» و هنگام بحث در مورد طرح نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل در حقوق بشر و كسب و كار، از سازوكاري حمايت كنند كه براي تحقق مسؤليت‌هاي اجتماعي شركت‌ها مناسب‌تر است. اين راهكار كدام است و چه خصوصياتي دارد؟ بخشنامه‌ي پنالوزا كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود، به اختصار اما با جامعيت به اين پرسش‌ها پاسخ داده است.

در حاليكه شوراي حقوق بشر براي دولت جمهوري اسلامي ايران «نماينده‌ي ويژه» تعيين كرده و كارفرمايان ايراني در دفاع از حقوق اوليه‌ي خودشان درما‌نده‌اند، بحث‌ «حقوق بشر و كسب و كار» يك كالاي لوكس به نظر مي‌رسد كه در اين سرزمين لم يزرع خريداري نخواهد داشت. با اين همه، دنبال كردن اين روندها يك نتيجه دارد:‌ تعميق حس حرمان. كه شايد به تشديد تلاش براي جبران مافات بدل شود. اما برگردان بخشنامه‌ي دبيركل:يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار: مذاكره در خصوص تأمين اجتماعي (بخشنامه‌ها)

29 فروردين 1390

يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار با شركت نمايندگان‌ دولت‌ها، سازمان‌هاي كارفرمايي و سازمان‌هاي كارگري كشورهاي عضو اين سازمان در خرداد ماه سال جاري در ژنو برگزار خواهد شد. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مسؤليت معرفي نماينده‌ي كارفرمايان ايران و مشاوران وي را بر عهده دارد. از سوي ديگر، اين كانون عالي كارفرمايي، به اعتبار عضويت در سازمان بين‌المللي كارفرمايان، در شكل‌گيري مواضع گروه كارفرمايان در كنفرانس بين المللي كار نيز حضور مؤثر دارد. آنچه كه در ادامه مي‌آيد برگردان فارسي يكي از آخرين بخشنامه‌‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه به كانون عالي انجمن‌هاي كارفرمايي ايران ارسال شده است و اين كانون عالي نيز ترجمه‌ي كامل آن را در اختيار تمام كارفرمايان ايراني قرار مي‌دهد.

خاطر نشان مي‌كند موضوع اين بخشنامه نقادي يكي از گزارش‌هاي سازمان بين‌المللي كار در خصوص تأمين اجتماعي است كه براي ارايه به يك صدمين كنفرانس بين‌المللي كار تهيه شده است.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور انتظار مي‌شود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از مباحث جاري در يك‌صدمين كنفرانس بين‌المللي كار مطلع سازند. متن بخشنامه:تصوير: آنتونيو پنالوزا در تهران

مواضع كارفرمايي در مورد مديريت و بازرسي كار (بخشنامه‌ها)

6 اسفند 1389

طبق معمول در خرداد ماه اتي يك صدمين كنفرانس بين‌المللي كار با شركت نمايندگان كارفرمايان، كارگران و دولت‌هاي كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار در ژنو برگزار خواهد شد و از هم اكنون بحث بين شركاي اجتماعي در مورد مسائل و موضوع‌هايي كه در دستور كار آن كنفرانس قرار دارد آغاز شده است. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] تلاش‌ خواهد كرد تا تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر ايران را از آخرين اخبار و گزارش‌ها و گفتگو‌هاي مربوط به يك صدمين كنفرانس بين‌المللي كار با خبر سازد.

همين جا از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه خلاصه‌ي اين خبرها را به صورت خودكار دريافت مي‌كنند درخواست مي‌شود به هر نحو كه شايسته مي‌دانند مسؤلان تشكل متبوع خود را از آخرين مباحث مربوط به يك صدمين كنفرانس بين‌المللي كار مطلع سازند.

گفتني است اين اخبار به صورت خودكار به صندوق ايميل گروه قابل توجهي از كارفرمايان، مديران و علاقمندان ديگر نيز ارسال مي‌شود. از آنان نيز انتظار مي‌رود به نحوي كه شايسته مي‌دانند تشكل‌هاي متبوع خود را نسبت به پيگيري تحولات بين‌المللي مرتبط با كارفرمايان تشويق كنند.

در ادامه برگردان نامه‌ي جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان خطاب به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان، از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، ارسال شده، تقديم مي‌شود. در اين نامه پنجمين موضوع دستور كار «مذاكرات عمومي» يك صدمين كنفرانس مورد بررسي قرار گرفته است. با هم مي‌خوانيم:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 453173

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License