به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا > پيام كارفرمايان شماره 25

پيام كارفرمايان شماره 25

مقاله هاى اين بخش


در بيست و هفتمين شماره‌ي نشريه تئوريك «پيام كارفرمايان» بررسي شد:

ساختار سه‌جانبه‌ي ملي: براي تضمين توسعه‌ي پايدار (پيام كارفرمايان شماره 25)

24 بهمن ماه 1389

در آستانه‌ي برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار، كه با موضوع اصلي «كارشايسته»، روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 در تهران برگزار مي‌شود، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران سه شماره‌ نشريه‌ تئوريك «پيام كارفرمايان»، كه هر يك از آن‌ها جنبه‌هايي از كارشايسته را مورد بررسي قرار داده‌اند، منتشر كرد. در بيست و پنجمين شماره‌ي «پيام‌ كارفرمايان» تاريخچه‌ي مفهوم كار شايسته در جهان و برنامه‌هاي كشوري كارشايسته و روش تدوين و اجراي آن‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.

خاطر نشان مي‌كند اين مقاله متن سخنراني مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است كه در نخستين «كنفرانس بين‌المللي ماندگاري و ظرفيت‌سازي در شركت‌هاي پروژه محور» كه روز‌هاي 24 و 25 مهر ماه 1389 در تهران برگزار شد ارايه شده است.

مهندس عطارديان به مناسبت چاپ دوم اين سخنراني يادداشتي به عنوان پيشگفتار بيست و پنجمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» نوشته است كه در ادامه تقديم مي‌شود. متن چاپ خور سخنراني وي نيز در انتهاي همين نوشته در دسترس است.

يك نسخه‌ي كاغذي اين شماره‌ي نشريه «پيام كارفرمايان» از طريق پست در اختيار هيأت مديره‌ي انجمن‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي قرار خواهد گرفت و متن پي.دي.افي آن نيز از طريق همين شبكه هميشه در دسترس فارسي زبانان خواهد ماند.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان شماره 25   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License