به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا > پيام كارفرمايان. شماره 3

پيام كارفرمايان. شماره 3

مقاله هاى اين بخش


مواضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد روش‌هاي عملياتي كردن «كارشايسته»:

كارشايسته: روش عملياتي كردن آن (پيام كارفرمايان. شماره 3)

21 بهمن 1389

در حاليكه‌ هيچ يك از شركاي اجتماعي در متعالي بودن هدف «كارشايسته براي تمام مردان و زنان در همه جا» هيچ ترديدي ندارند، با اين همه،‌ بسيار طبيعي است اگر در مورد روش عملياتي كردن اين مفهوم تفاوت‌ رويكردهاي جدي و اساسي بروز پيدا كند. سندي كه با عنوان «كار شايسته: روش عملياتي كردن آن» در 16 نوامبر سال 2002 به تصويب هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان رسيد و همان سال منتشر شد، جنبه‌هاي عملياتي كردن شعار «كار شايسته براي تمام مردان و زنان در همه‌ جا» را از «چشم‌اندازكارفرمايان» مورد بررسي قرار داده است و اتفاقاً تأمل در نكات بسيار مهمي كه به صورت بسيار موجز در اين سند مطرح شده نشان مي‌دهد كه تفاوت رويكردها در عملياتي كردن «كارشايسته» تا چه اندازه جدي هستند.

به دليل اهميت مواضع كارفرمايي در عرصه‌هاي مرتبط با استراتژي‌هاي چهارگانه‌ي سازمان بين‌المللي كار براي عملياتي كردن «كار شايسته» كه در اين سند تبيين شده است، ترجمه‌ي فارسي آن در سومين شماره‌ي نشريه‌ي تئوريك «پيام كارفرمايان» در مهر ماه 1385 منتشر شد. اما شواهد حاكي از آن است كه بي‌ميلي به مطالعه‌ وقتي با مشغله‌هاي تقريباً بي‌پايان كارفرمايي دست به دست هم بدهد، فرصتي براي تأمل در اين اسناد باقي نخواهد ماند. به همين خاطر، و در آستانه‌ي آغاز دوباره‌ي روند مبارك گفتگو‌هاي اجتماعي و سه‌جانبه‌گرايي و برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار با موضوع محوري «كار شايسته» ضرورت انتشار دوباره‌ي اين سند بيش از هميشه احساس شد و به همين دليل چاپ دوم آن تقديم علاقمندان مي‌شود.

در كنار سندي از سازمان بين‌المللي كار با عنوان «راهنماي تدوين و اجراي برنامه كشوري كارشايسته»، كه جنبه‌هاي فني عملياتي كردن هدف «كار شايسته براي تمام مردان و زنان در همه جا» را بررسي مي‌كند، و از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به مناسبت برگزاري شانزدهمين «همايش ملي كار» منتشر مي‌شود، اين سند سازمان بين‌المللي كارفرمايان به شرايط سياستي لازم براي تحقق «كارشايسته» مي‌پردازد كه بدون آن شرايط از «كار شايسته» كه هيچ، حتي از «كار» هم خبري نخواهد بود.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 3   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License