به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي > بيشترين‌ سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري (...)

بيشترين‌ سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري كار شايسته

اين بخش كه روز شنبه 2 بهمن 1389 راه‌ اندازي شد به معرفي و انتشار ترجمه‌ي راهنماي «بيشترين سازي فرصت تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه‌هاي كشوري كار شايسته اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


چهارمين مرحله‌ي تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته (بيشترين‌ سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري كار شايسته)

8 بهمن 1389
جمعه 28 ژانويه 2011

سومين بخش كتابچه راهنماي «بيشترين سازي فرصت تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري كار شايسته» كه مركز بين‌المللي آموزش در اواخر سال 2010 آن را منتشر كرده، به معرفي الگوي حلقوي شش مرحله‌اي پرداخته است كه توجه به آن، به ويژه براي كساني كه در تدارك تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته هستند مفيد خواهد بود.

خاطر نشان مي‌شود ترجمه‌ي قسمت‌هاي ديگر اين كتاب در همين شبكه منتشر شده است.

در ادامه ترجمه‌ي قسمت‌هايي از اين بخش كتابچه راهنما كه به چهارمين مرحله‌ي تدوين برنامه‌ كشوري كار شايسته پرداخته، تقديم مي‌شود.تدوين برنامه كشوري كار شايسته در شش مرحله (بيشترين‌ سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري كار شايسته)

6 بهمن 1389
چهار شنبه 26 ژانويه 2011

سومين بخش از كتابچه‌ي راهنماي «بيشترين‌ سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري كار شايسته» به معرفي روش شش مرحله‌اي تدوين برنامه كشوري كار شايسته اختصاص يافته است. اين برنامه‌ها چارچوب‌هاي توسعه‌ا‌ي 4 تا 6 ساله‌اي هستند كه كمك‌هاي سازمان بين‌المللي كار در كشور‌ها را اولويت‌ بندي مي‌كنند و مهم‌ترين سند همكاري هر كشور با آن سازمان محسوب مي‌شوند.

از سال 1999 كه براي نخستين بار خوان سوماويا مديركل سازمان بين‌المللي كار مفهوم «كارشايسته» يا «كار آبرومندانه» را در گزارش خود به كنفرانس بين‌المللي كار ارايه داد، تدوين برنامه‌هاي كشوري كار شايسته در دستور سازمان بين‌المللي كار قرار گرفته است و تا كنون بيش از 50 كشور عضو اين سازمان برنامه‌هاي خود را براي تحقق كار شايسته تدوين كرده‌اند.

برنامه‌هاي كشوري كار شايسته از طريق يك فراينده حلقه‌‌وار و طي شش مرحله تدوين مي‌شوند. در ادامه، قسمت‌هايي از بخش سوم كتابچه‌ي راهناماي «بيشترين سازي . . . » كه به همين موضوع پرداخته تقديم مي‌شود.مركز بين‌المللي آموزش منتشر كرد:‌

بيشترين سازي فرصت تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه‌‌ي كشوري كار شايسته (بيشترين‌ سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري كار شايسته)

2 دي 1389
يكشنبه 23 ژانويه 2011

«بيشترين سازي فرصت تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه‌ي كشوري كار شايسته» [3] عنوان يك راهنماي 38 صفحه‌اي به زبان انگليسي است كه در جولاي سال 2010 از سوي مركز بين‌المللي آموزش وابسته به سازمان بين‌المللي كار منتشر شده است.

گفتني است كه مفهوم «كار شايسته» [4] يا «كار آبرومندانه»، نخستين بار در نخستين گزارش خوان سوماويا دبيركل سازمان بين‌المللي كار به كنفرانس بين المللي سال 1999 مطرح شد و از آن پس هدف «كار شايسته براي مردان و زنان در همه جا» به يك هدف استراتژيك سازمان بين‌المللي كار بدل شده كه بايد از طريق اجراي استراتژي‌هاي چهارگانه 1) رعايت حقوق و اصول بنيادين كار، 2) خلق فرصت‌هاي بيشتر براي زنان و مردان جهت تضمين اشتغال، 3) پوشش تأمين اجتماعي براي همه، و 4) تقويت سه‌گانبه‌گرايي و گفتگوهاي اجتماعي، محقق شود.

براي تحقق هدف «كار شايسته براي همه» است كه دولت‌ها و نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي از طريق گفتگو‌هاي سه‌جانبه نسبت به تدوين و اجراي برنامه‌ي كشوري كار شايسته اقدام مي‌كنند. اينكه تشكل‌هاي كارفرمايي چگونه مي‌توانند فرصت‌هاي كارفرمايان را در روند تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته افزاش دهند، موضوع اصلي كتابچه‌ي راهنمايي است كه از سوي سازمان مركز آموزش بين‌المللي منتشر شده است. اين كتابچه در ادامه معرفي مي‌شود.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت بيشترين‌ سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License