به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان > صورتجلسات

صورتجلسات

مقاله هاى اين بخش


تصوير: شادروان اشرف تاباني رئيس كنفدراسيون كارفرمايي پاكستان و يكي از پيشكسوتان سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گزارش نشست‌هاي «شوراي عمومي» سازمان بين‌المللي كارفرمايان (صورتجلسات)

9 شهريور 1389
سه شنبه 31 اوت 2010

در حاليكه روز يك‌شنبه 28 شهريور ماه 1389 و پس از حدود 4 سال مبارزه‌ي نفس‌گير براي دفاع از موجوديت كانون عالي كارفرمايان مستقل ايراني،‌ يكي از مهم‌ترين نشست‌هاي مجمع عمومي اين كانون عالي كارفرمايي براي انتخاب اعضاء هيأت مديره‌‌ي جديد برگزار خواهد شد، تأمل در گزارش اجمالي دو نشست‌ «شوراي عمومي» سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه روزهاي اول و هشتم ژوئن 2010 در ژنو برگزار شد، از جهات متعددي سودمند خواهد بود.

اول اينكه، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران يكي از اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان است و توجه تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين كانون عالي نسبت به آنچه كه در نشست‌‌هاي «شوراي عمومي» آن سازمان گذشته و به تصويب رسيده اهميت دارد.

دوم اينكه، «شوراي عمومي» سازمان بين‌المللي كارفرمايان مجمع نمايندگان تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو آن سازمان است. در نتيجه، از نظر ساختار و كاركردهاي سازماني، با «مجمع عممومي» كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شباهت‌هاي بسيار زيادي دارد. از همين رو، توجه به روش ادار‌ه‌‌ي نشست‌هاي «شوراي عمومي» و نيز روش تهيه گزارش آن نشست‌ها براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايران نيز مي‌تواند سودمند باشد. به همين دلايل ترجمه‌ي متن كامل گزارش نشست‌هاي «شوراي عمومي» سازمان بين‌المللي كارفرمايان در چند قسمت ترجمه و از طريق «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه اين نوشته‌ها از طريق ايميل در اختيار آنان قرار مي‌گيرد انتظار مي‌رود روبرداري از اين نوشته‌ها را در اختيار مسؤلان محترم تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را از اين اسناد بي‌خبر نگذراند.

با اين مقدمه ترچمه‌ي بخش اول گزارش نشست‌هاي شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ادامه تقديم مي‌شود:مصوبات هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (صورتجلسات)

13 مرداد 1389
پنج شنبه 5 اوت 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

روز دوشنبه 10 خرداد ماه 1389 (31 مي 2010) هيأت مديره سازمان بين‌ المللي كارفرمايان با رياست پروفسور وايزمن نكولوو در ژنو برگزار شد و مسائل متعددي را مورد بررسي قرار داد. ترجمه‌ي متن صورتجلسه اين نشست كه در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفته است در ادامه تقديم مي‌شود.

توجه به نكات مطرح شده در اين صورتحلسه براي تمام تشكل‌هاي كافرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي آموزنده خواهد بود.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 453173

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت صورتجلسات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License