به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا > پيام كارفرمايان شماره 23

پيام كارفرمايان شماره 23

مقاله هاى اين بخش


تصوير: نشست هيأت مديره - روز دوشنبه 24 اسفند ماه 1388. تهران. دبيرخانه كانون عالي كارفرمايي

مرور گزارش عملكرد سال دوم: آغاز دو‌جانبه‌گرايي تشكل‌هاي مستقل كارگري و كارفرمايي (پيام كارفرمايان شماره 23)

17 مرداد 1389
يكشنبه 8 اوت 2010

بيست و سومين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»، كه نسخه‌ي كاغذي آن در مجمع عمومي 29 تير ماه 89 در ميان حاضران توزيع شد، به گزارش عملكرد سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اختصاص يافته است. در اين شماره‌ي نشريه،‌ علاوه بر پيشگفتار، سه نوشته ارايه شده است كه هر كدام از آن‌ها فعاليت‌هاي يك سال از دوره‌ي سه‌ ساله‌ي مسؤليت هيأت مديره را به اجمال گزارش كرده‌اند.

در ادامه دومين نوشته‌ي «پيام كارفرمايان» شماره‌ي 23 كه عملكرد دومين سال خدمت سومين هيأت مديره را ارايه داده است، تقديم مي‌شود. در پايان همين نوشته امكان دسترسي به متن تصويري اين نشريه نيز فراهم آمده است. از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا]، كه خلاصه‌ي اين خبر را به صورت خودكار دريافت مي‌كنند، انتظار مي‌رود نسخه‌هايي از اين نشريه را در اختيار اعضاء تشكل‌‌هاي متبوع خود قرار دهند.سومين گزارش سومين هيأت مديره به مجمع عمومي :

تثبيت حق آزادي انجمن در سطح ملي (پيام كارفرمايان شماره 23)

چهارشنبه 6 مرداد 1389
چهار شنبه 28 ژوئيه 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

بيست و سومين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» نشريه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه در آستانه‌ي برگزاري مجمع عمومي اين كانون عالي كارفرمايي در 29 تير ماه 1389 منتشر شد به ارايه‌ي گزارش فعاليت سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اختصاص يافته است.

در اين نشريه، گزارش عملكرد هيأت مديره در سال اول و سال دوم مرور شده و عملكرد سال سوم نيز به اجمال بررسي شده است.

گفتني است كه اعضاء سومين دوره‌ي هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران 4 ماه پس از انحلال اين كانون عالي از سوي اداره كل سازمان‌هاي كارگري وكارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعتي در آبان ماه 85، از سوي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو، كه اين انحلال را غيرقانوني مي‌دانستند انتخاب شدند و بديهي است كه اصرار همين تشكل‌ها براي دفاع از حق آزادي انجمن بود كه سرانجام به پيروزي منجر شد و آراي ديوان عدالت اداري و دادگاه عمومي حق داوري در مورد عملكرد انجمن‌ها را از دولت سلب كردند و به دادگاه دادند و اين دستاورد كمي در جهت تحكيم دموكراسي در كشور نيست.

پيشگفتار بيست و سومين شماره‌ي پيام كارفرمايان، به اجمال به همين موضوع پرداخته است و خواندن آن به تمام كساني كه براي تثبيت حق آزادي انجمن تلاش مي‌كنند توصيه مي‌شود:بيست و سومين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» بررسي كرد:

مرور عملكرد سال سوم : توفيق در انجام تكليف (پيام كارفرمايان شماره 23)

پنج شنبه 29 ژوئيه 2010

شايد بتوان مهم‌ترين ويژگي سومين سال فعاليت سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را «توفيق در انجام تكليف» دانست. تبلور اين موفقيت، صدور حكم شعبه‌ي دوم تشخيص ديوان عدالت اداري و نيز رأي شعبه 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران است كه هر دو انحلال كانون عالي از سوي اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي و ايجاد كانون موازي را به طور قطع غيرقانوني اعلام كردند.

صدور اين احكام، به ويژه در اين شرايط و با اين كيفيت، يك دستاورد واقعاً بزرگ براي تثبيت حق آزادي انجمن در كشور محسوب مي‌شود. بنا بر اين جا دارد به جاي پرداختن به فعاليت‌هاي متنوع هيأت مديره در طول سومين سال مسؤليتش،‌ روند صدور اين احكام، و در پي آن، برگزاري «نشست وقاق» مورد توجه قرار بگيرد كه، بي‌ترديد، آغاز يك دوره‌ جديد در فعاليت‌هاي انجمني در كشور محسوب خواهد شد. اما پيش از آن لازم است يك نكته‌ي مهم ديگر نيز مورد تأكيد قرار بگيرد:

اينكه به رغم اعلان انحلال غيرقانوني كانون عالي كارفرمايي، تقريباً تمام تشكل‌هاي عضو- جز معدودي از‌ آن‌ها كه در مسير نادرستي افتادند - بر عضويت خود پاي فشردند و از حقانيت كانون عالي كارفرمايي دفاع كردند، حاكي از آن است كه مردم ايران نه فقط با قاطعيت خواهان دموكراسي هستند، بلكه روش اصولي رسيدن به چنين خواستي را نيز دريافته‌اند. در نتيجه، توفيق در انجام تكليف،‌ واقعاً محصول اراده‌ي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي است كه بر حق استقلال و آزادي تشكل خود اصرار دارند.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان شماره 23   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License