به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > گروه 20

گروه 20

اين بخش كه روز سه‌شنبه 8 تير ماه 89 راه‌ اندازي شد به انتشار اخبار و گزارش‌هاي گروه 20 اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


بيانيه تعهدات رهبران گروه 20 براي رشد و ايجاد شغل (گروه 20)

دو شنبه 24 نوامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

روز‌هاي شنبه و يكشنبه 24 و 25 آبان ماه 1393 (15 و 16 نوامبر 2014) سران كشورهاي گروه 20 در بريزبين ايتاليا گردهم آمدند تا وضعيت اقتصادي جهان را بررسي كرده و نسبت به اجراي راهبردهايي جهت ارتقا رشد اقتصادي و ايجاد شغل‌هاي با كيفيت متعهد شوند. همانطور كه اسحتضار داريد يكي از سازمان‌هاي فعال در ارايه مشاوره به رهبران گروه 20 سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه مي‌كوشد تا صداي كارفرمايان را به گوش رهبران گروه 20 برساند. به همين دليل، اين سازمان، تمام فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو خود، و از جمله كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را در جريان اخبار نشست‌هاي گروه 20 قرار مي‌دهد. وب سايت پيام كارفرمايان نيز مي‌كوشد تا با ترجمه اسناد گروه 20 تشكل‌هاي كارفرمايي ايران را از آخرين تصميم‌هاي رهبران گروه 20 با خبر سازد.

در حهت انجام همين وظيفه است كه ترجمه چهار بند اول از بيانيه رهبران گروه 20 در بريزبين در ادامه تقديم شده است. براي متن كامل اين بيانيه به زبان انگليسي كه در 21 بند تدوين شده است اينجا را كليك كنيد. كارنقشه بريزبين نيز در اينجا در دسترس است. و اما متن ترجمه:تفاهنامه مشترك كسب 20 - كار 20 در خصوص:

عناصر كليدي كيفيت در نظام‌هاي شاگردي (گروه 20)

6 خرداد 1392

در جريان رياست فعلي روسيه بر گروه 20، كسب 20 و كار 20 روي اجراي تعهدات قبلي كسب 20 - كار 20، به ويژه در ارتباط با شاگردي و استخدام جوانان، تمركز دارند. يكي از اين تعهدادت به تدوين عناصر كليدي مشتركاً تأييد شده‌ي كيفيت شاگردي ارتباط مي‌يابد. كميته ويژه ايجاد شغل كسب 20 روز 26 مارس 2013 در ژنو يك مذاكرده‌اي اوليه در نشست كميه ويژه‌ي ايجاد شغل كار 20 در خصوص پيش‌نويس چنين عناصري كليدي داشته است. بر اساس آن مذاكرات، سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته مشاوره‌ي كسب و كار و صنعت روند مشترك پيش‌نويسي را با تشكل‌هاي كارگري ادامه دادند. سندي كه برگردان آن در ادامه تقديم شده است، 7 اصل را تدوين كرده است و سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته مشاوره‌‌ي كسب و كار و صنعت را متعهد مي‌سازد تا براي اجراي اين اصول چه در سطح ملي و چه در سطح كمپاني‌ها با اعضاي خود همكاري كنند.

گفتني است كه اين اصول، نه براي فدراسيون‌هاي عضو و نه براي كمپاني‌ها اجباري نيستند.

قرار است تفاهمنامه مشترك كسب 20 - كار 20 در خصوص شاگردي‌ و استخدام جوانان در نشست كسب 20 - كار 20 در 18 ژوئن 2013 در ژنو به امضاء برسد. انتظار مي‌رود آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز كه در آن نشست حضور خواهد يافت اين تفاهنامه مشترك را از سوي كعاصكا امضاء كند. با هم برگردان اين تفاهمنامه را مي‌خوانيم:‌برنامه‌ي مكزيك براي رياست بر گروه 20 (گروه 20)

26 بهمن 1390
چهار شنبه 15 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

رياست گروه 20 در سال 2012 بر عهده‌ي مكزيك خواهد بود. به همين خاطر، دولت مكزيك سندي را منتشر كرده است كه برنامه‌ي اين كشور براي دوره‌ي يكساله‌ي رياستش بر گروه 20 را تشريح كرده است. اصل سند را به زبان انگليسي در اينجا ببينيد. برگردان اين سند، كه از سوي آقاي اسكات باركلامب مشاور ارشد سازمان بين‌الملل كارفرمايان در اختيار فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصا)، قرار گرفته در ادامه تقديم مي‌شود. هرچند ايران عضو گروه 20 نيست، اما تأمل در اين سند براي كارفرمايان اهميت دارد، به ويژه كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان با گروه 20 ارتباط تنگاتنگ برقرار كرده و مباحث اين گروه به طور مستمر در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار خواهد گرفت.

گفتني است كه تحت رياست فرانسه بر گروه 20 در سال 2011، وزيران كار و اشتغال عضو گروه 20 توافق كردند كه يك كميته‌ي ويژه (گروه ضربت)‌ براي اشتغال و با اولويت اشتغال جوانان ايجاد كنند. در دسامبر سال 2011، سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب و كار سازمان همكاري اقتصادي و توسعه خطاب به اين گروه ضربت بيانيه‌اي با عنوان «اولويت‌هاي كسب و كار براي اشتغال جوانن»‌ منتشر كرد كه تقريباً تمام نكات مطرح شده در آن در بيانيه‌ي وزيران اشتغال گروه 20 منعكس شده بود.

بديهي است تمام نكات و مباحث مطرح شده در كارگروه‌ها و اسناد گروه 20، حاوي نكاتي آموزنده براي سياست‌گذاران و تصميم‌سازان كشور و نيز مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي است و به همين خاطر، برگردان اين اسناد به مرور در همين شبكه منتشر خواهد شد. وب سايت گروه 20 تحت رياست مكزيك نيز در اينجا در دسترس است. اما برگردان سند دولت مكزيك:جمع‌بندي نشست وزيران كار و اشتغال گروه 20 در پاريس: بهبود سياست‌هاي اشتغال (2) (گروه 20)

21 مهر 1390
پنج شنبه 13 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

وزيران كار و اشتغال كشورهاي گروه 20 روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه 26 و 27 سپتامبر 2011 (4 و 5 مهر 1390) نشست خود را در پاريس برگزار كردند تا زمينه را براي نشست سران گروه 20 در كن آماده كنند. جمع‌بندي مطالب مطرح شده در اين نشست در بيانيه‌اي 10 صفحه‌اي عصر روز 27 سپتامبر 2011 منشر شد و يك نسخه از آن را جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كنفدراسيون‌هاي عضو، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار داد. برگردان فارسي قسمت اول همين سند پيشتر در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر شد. براي خواندن آن اينجا را كليك كنيد. در ادامه برگردان بخش دوم اين سند تقديم علاقمندان مي‌شود. با اين اميد كه مورد توجه تشكل‌هاي كارفرمايي و مسؤلان سازمان‌هاي دولتي قرار بگيرد.جمع‌بندي نشست وزيران كار و اشتغال گروه 20 در پاريس: جهان با دوران سختي رو به رو است (1) (گروه 20)

10 مهر 1370
يكشنبه 2 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

وزيران كار و اشتغال كشورهاي گروه 20 روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه 26 و 27 سپتامبر 2011 (4 و 5 مهر 1390) نشست خود را در پاريس برگزار كردند تا زمينه را براي نشست سران گروه 20 در كن آماده كنند. جمع‌بندي مطالب مطرح شده در اين نشست در بيانيه‌اي 10 صفحه‌اي عصر روز 27 سپتامبر 2011 منشر شد و يك نسخه از آن را جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كنفدراسيون‌هاي عضو، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار داد. برگردان فارسي قسمت اول همين سند در ادامه تقديم شده و برگردان بخش‌هاي ديگر آن نيز طي روزهاي آينده تقديم علاقمنان خواهد شد.

خاطر نشان مي‌كند سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب‌و‌كار سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، پيش از برگزاري اين نشست، طي سندي نظرات و توصيه‌‌هاي كسب‌و كار جهاني را به وزيران كار و اشتغال كشورهاي گروه 20 ارايه داند. مقايسه‌ي اين دو سند نشان مي‌دهد كه وزيران كار و اشتغال كشورهاي گروه 20 تقريباً تمام نكات مطرح شده از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان را مورد توجه قرار داده‌اند.

تشكل‌هاي كارفرمايي با تأمل در مفاد اين گونه اسناد مي‌توانند نكات بسياري را براي درك شرايط موجود و صورتبندي خواسته و ترويج نظرات خود در سطح افكار عمومي و گفتگو با شركاي اجتماعي فرابگيرند. از همين رو از رابطان خبري تمام تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از انتشار چنين اسنادي مطلع سازند. و اما ترجمه‌ي بخش اول اين سند:‌در سند پاياني نشست سران كشورهاي گروه 20 اعلام شد:

اصول دسترسي مردم فقير به خدمات مالي (گروه 20)

8 تير ماه 1389
سه شنبه 29 ژوئن 2010

نشست سران گروه 20 روزهاي شنبه و يك‌شنبه 26 و 27 ژوئن 2010 (5 و 6 تير 1389) در تورنتو كانادا برگزار شد. در پايان نشست دو سند انتشار يافت: يكي از اين اسناد با عنوان «بيانيه‌ي سران گروه 20 در تورنتو» در 49 بند تدوين شده و همراه با سه پيوست مجموعاً 27 صفحه است. اما سند ديگر با عنوان «اصول تأمين مالي خلاقانه» فقط يك صفحه‌ است و در 9 بند كوتاه تدوين شده است. ترجمه‌ي اين سند در ادامه تقديم مي‌شود و خلاصه‌اي از بيانيه‌ي سران گروه 20 در تورنتو نيز به زودي از شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر خواهد شد.

گفني است گروه بيست متشكل از آرژانتين، استرليا، برزيل، كانادا، چين، فرانسه، آلمان، هند، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، مكزيك، جمهوري كره، روسيه، عربستان صعودي، تركيه، بريتانيا، ايالات متحد، و اتحاديه اروپا، در سال 1999 و در پي بروز بحران مالي آسيا در سال 1997 تشكيل شد و سالانه نشستي از وزراي امور مالي و رئيسان بانك مركزي اين كشورها برگزار مي‌كند.

در سال 2008 رهبران گروه 20 براي نخستين بار در واشينگتن گردهم آمدند تا پاسخي هماهنگ به بحران اقتصادي جهاني تدوين كنند. در پي آن، نشست سران در لندن در آوريل 2009 و نشست سران در پيتزبورگ در سپتامبر 2009 برگزار شد و اين نشست را به مجمعي براي گفتگو در مورد اقتصاد جهان بدل كرد.

در جريان اين سه نشست، سران كشورهاي گروه 20 واكنش هماهنگ به بحران جهاني را تدوين كردند. آنان براي احياء اعتماد دست به اقدامات تشويقي زدند و در مورد اقدام‌هايي براي تقويت نظارت بر امور مالي توافق كردند.آنان همچنين نسبت به اصلاح مؤسسات مالي بين المللي متعهد شدند و بر ترويج تجارت و ممانعت از حمايت‌گرايي توافق كردند

نشست بعدي سران در نوامبر سال 2010 در سئول كره‌ي جنوبي برگزار خواهد شد و جمهوري كره رياست آن را برعهده خواهد داشت.

همانطور كه گفته شد يكي از دو سند نشست سران گروه 20 در تورنتو سندي يك صفحه‌اي است كه ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت گروه 20   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License