به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي ملي > سازمان‌هاي دولتي داخلي > وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مقاله هاى اين بخش


بخشنامه حداقل دستمزد كارگران براي سال 1391 (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

20 فروردين 1391
شورايعالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 24/12/1390 پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 1391، در اجراي ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطوح معيشت و هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه (...)


سخنراني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

24 شهريور 1390
پنج شنبه 15 سپتامبر 2011

دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 1390 در ژنو برگزار شد سخناني ايراد كرد كه متن فارسي و انگليسي آن روز چهارشنبه 23 شهريور در اختيار شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران [شاكا] قرار گرفت. ضمن تشكر از كاركنان محترم روبط عمومي آن وزارتخانه، متن سخنراني دكتر شيخ‌الاسلامي در ادامه تقديم مي‌شود:در نامه‌ي وزير كار و امور اجتماعي به معاول اول رئيس جمهور مطرح شد:‌

درخواست اصلاح قانون حمايت از كارهاي سخت و زيان‌آور (بخشنامه‌ها)

19 تير 1390
يكشنبه 10 ژوئيه 2011

در حال حاضر، «افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مذكور را به سازمان (تأمين اجتماعي) پرداخته باشند، مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند». اما اگر كساني كم‌تر از زمان‌هاي تعيين شده كارهاي سخت و زيان‌آور انجام داده باشند چي؟ ظاهراًً قوانين موجود در اين زمينه ساكت هستند و در نتيجه افرادي كه كم‌تر از اين زمان‌هاي تعيين شده كار سخت انجام دهند از اين حمايت ويژه محروم مي‌شوند. براي رفع همين بي‌عدالتي است كه جناب آقاي دكتر عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير محترم كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي به آقاي رحيمي معاول اول رئيس جمهوري لايحه‌اي پيشنهاد داده است تا پس از تأييد در هيأت وزيران براي تصويب تقديم مجلس شود. متن اين نامه و آن لايحه كه در صورت تصويب تأثير بسيار مثبتي در حمايت از نيروي كار خواهد گذاشت، در ادامه تقديم مي‌شود:نامه مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به دبيركل كانون عالي كارفرمايي در مورد طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها (بخشنامه‌ها)

اول تير 1390
جناب آقاي عطارديان دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران سلام عليكم احتراماً با توجه به زمان سپري شده از اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها و لزوم ارزيابي آثار اجراي اين طرح بر توان توليد واحدهاي توليدي در بخش‌هاي مختلف صنعت، خدمات، كشاروزي، و . . . و ضرورت پيش‌بيني تعهيدات لازم در ادامه اجراي طرح مذكور، خواهشمند (...)


آگهي تجديد انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (بخشنامه‌ها)

16 فروردين 1390
باستناد ماده 131 قانون كار و آئين‌نامه‌ي مصوب 8/8/89 هيأت وزيران و به موجب صورت جلسه‌هاي مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 5/8/89 و هيأت مديره 20/11/89 و ساير مدارك تسليمي، اسامي و سمت هر يك از اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره كانون عالي كه از تاريخ 20/11/89 به مدت سه سال و بازرسان كه از تاريخ ياد شده به مدت يك سال انتخاب (...)


پيش‌نويس سند «برنامه ملي كارشايسته» (كار شايسته )

11 بهمن 1389
دو شنبه 31 ژانويه 2011 بوسيله ى مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

در پي طرح مفهوم «كار شايسته» در گزارش سال 1999 خوان سوماويا مديركل سازمان بين‌المللي كار، تدوين برنامه‌هاي كشوري كار شايسته در دستور كار آن سازمان قرار گرفت.

جزوه‌ي راهنماي «تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته»كه ويرايش دوم آن در سال 2008 از سوي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده، برنامه‌‌هاي كشوري كار شايسته را سند‌هاي مديريتي سازمان بين‌المللي كار تعريف مي‌كند كه:

  • نتايج مورد نظر دبيرخانه سازمان بين‌المللي كار طي يك زمان مشخص در يك كشور مشخص را مشخص مي‌سازند؛
  • با تعهد سازمان بين‌المللي كار نسبت به سه‌جانبه‌گرايي و گفتگو‌ي اجتماعي، هماهنگ هستند، و عناصر تشكيل‌دهنده‌ي سازمان (دولت‌ها، تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي) را به مشاوره براي تعيين اولويت‌هاي برنامه‌ي كشوري تشويق مي‌كنند؛
  • با مشاركت عناصر تشكيل دهنده به اجرا در مي‌‌آيند؛
  • وسيله‌اي براي دبيرخانه‌ي سازمان بين‌المللي كار فراهم مي‌آورند تا همكاري‌اش را با آژانس‌هاي ملل متحد و شركاي خود از طريق «چارچوب‌هاي كمك توسعه‌‌اي ملل متحد»، كه عناصر تشكيل‌دهنده‌ي سازمان‌ هم درگير آن هستند، مديريت كند.

به بيان ديگر، «برنامه‌هاي كشوري كار شايسته يك سند اساسي براي همكاري سازمان بين‌المللي كار هستند. اين اسناد چارچوب‌هاي توسعه‌‌اي چهار تا شش ساله‌‌اند كه هدفشان اولويت‌ بندي كمك سازمان بين‌‌المللي كار به يك كشور است. سازمان بين‌المللي كار با عناصر تشكيل‌دهنده از نزديك همكاري مي‌كند تا اين برنامه‌ها تدوين شوند» از كتابچه‌ راهنماي «بيشترين سازي فرصت‌ تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه‌ي كشوري كار شايسته».

با توجه به چنين دركي از برنامه‌ي كشوري كار شايسته بايد توجه داشت كه چنين سندي معمولاً با همكاري بسيار نزديك متخصصان سازمان بين‌المللي كار تدوين مي‌شود و در پايان، به عنوان يك قراردداد دو طرفه به امضاء وزير كار هر كشور و مديركل سازمان بين‌المللي كار مي‌رسد و اجرايي مي‌شود. آيا سندي كه با عنوان «برنامه‌ي ملي كار شايسته» از سوي مؤسسه كار و تأميين اجتماعي تدوين شده تا پس از تصويب به اجرا برسد همان «برنامه‌ي كشوري كار شايسته»ي مورد نظر سازمان بين‌المللي كار است؟

از آنجا كه شانزدهمين همايش ملي كار (ده همايش پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و پنج همايش نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران برگزار شده است) روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 در تهران برگزار خواهد شد و يكي از هدف‌هاي اين همايش نيز زمينه سازي براي تصويب سند «برنامه‌ي ملي كار شايسته» است، از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود اين سند را، كه متن كامل آن در ادامه تقديم شده، و نيز ساير اسناد مربوطه را با دقت مورد توجه قرار دهند تا با درك روشن در فرايند تصويب اين سند مهم مشاركت كنند.در آستانه‌ي برگزاري انتخابات فراگير كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام شد:‌

كانون عالي كارفرمايان ايران را منحل كنيد (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

27 شهبريور 1389
جناب آقاي خليلي عراقي! دبير محترم هيأت مديره‌ي سابق كانون عالي كارفرمايان ايران؛ با سلام احتراماً با توجه به اصرار اعضاي محترم مجمع عمومي آن كانون بر مواضع قبلي كه عليرغم اطلاع از قطعيت و الزام‌آور بودن اجراي آراي ذيل، اقدام به تنظيم صورتجلسه و تأكيد بر قانوني بودن فعاليت كانون نموده‌‌اند، به پيوست تصوير نامه‌ي شماره‌ي 25810 - (...)


در نامه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به ادارات كل كار و امور اجتماعي استان‌هاي كشور

تركيب اعضاء مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام شد (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

25 شهريور ماه 1389

جناب آقاي محمد رضا ربيعي مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي با ارسال نامه‌اي به ادارات كل كار و امور اجتماعي استان‌هاي كشور، ضمن اشاره به انحلال كانون عالي كارفرمايان ايران [كانون موازي] تركيب مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را كه ساعت 17 روز چهارشنبه پنجم آبان ماه 1389 در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار خواهد شد، اعلام كرد و از آنان خواست تا به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي داراي اعتبار استان اعلام كنند در صورت تمايل با قيد فوريت نسبت به عضويت در اين كانون عالي كارفرمايي اقدام كرده و در مجمع عمومي آتي آن جهت انتخاب هيأت مديره شركت كنند.

ضمن تقديم متن كامل اين نامه، از تمام اعضاء تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور كه اين ايميل به صورت خودكار براي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود مراتب را به مسؤلان تشكل متبوع خوداطلاع دهند تا با توجه به فرصت كوتاه باقي مانده نسبت به انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن‌ها و كانون‌هاي كارفرمايي به دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اقدام كنند.

براي كسب اطلاعات بيشتر به مهندس محمدعطاريان دبيركل كانون عالي كارفرمايي ايميل بزنيد يا با دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي تماس بگيريد.

شماره‌هاي تماس: 88940512 و 88940211تصوير: مجمع عمومي 15 اسفند ماه 1385. تهران

درخواست تعويق زمان انتخاب اعضاء هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

24 شهريور 1389
جاب آقاي مهندس عطارديان! دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران؛ با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره 310-11601 مورخ 30/5/89 و با عنايت به روند مذاكرات و توافقات حاصله مبني بر انجام انتخابات فراگير آن كانون و مشاركت حداكثري تشكل‌هاي كارفرمايي كشور و همچنين درخواست مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي استان‌ها مبني بر اعطاي (...)


دفاعيه دولت در خصوص سؤال سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد حضور نمايندگان كانون كارفرمايي غيرقانوني در كنفرانس (وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

12 شهريور 1389
شنبه 4 سپتامبر 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در پي توافق‌هاي صورت گرفته در «نشست وفاق»، بين نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و كانون عالي كارفرمايان ايران [كانون موازي]، هيأت نمايندگي كارفرمايي اعزامي به نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار مركب از نمايندگان هر دو كانون عالي كارفرمايي تشكيل شده بود. اين امر اعتراض گروه‌كارفرمايي نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار را در پي داشت.

به گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان : «گروه كارفرمايي در ارتباط با هيأت نمايندگي كارفرمايي ايران طي تقديم نامه‌اي از دولت جمهوري اسلامي ايران درخواست كرد تا روشن كند چرا بعضي از نمايندگان كارفرمايان آن كشور يك كانون كارفرمايي را نمايندگي مي‌كنند كه وجود ندارد. در واقع، حكم قطعي دادگاه تجديد‌نظر تهران مشروعيت كانون عالي عضو سازمان بين المللي كارفرمايان - كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران - را به رسميت شناخته و ، طبق قوانين جاري در ايران كه فقط وجود يك سازمان نمايندگي كارفرمايي را به رسميت مي‌شناسد، منطقاً مي‌توان تصور كرد كه وجود «كانون عالي كارفرمايان ايران» [كانون موازي] فاقد اعتبار باشد».

صرف نظر از اينكه وضعيت حقوقي تصميم‌هاي نهادهاي سه‌جانبه‌ي داخلي كه با حضور نماينگان كانون عالي كارفرمايي غيرقانوني اتخاذ شده است، چه سرنوشتي خواهند يافت، به نظر مي‌رسد وضعيت هيأت نمايندگي متشكل از نمايندگان دوكانون عالي كارفرمايي، با توضيح‌هايي كه وزارت كار و امور اجتماعي در دفاعيه‌ي خود ارايه داده، قابل قبول و قانوني به نظر برسد0

در آستانه‌ي برگزاري انتخابات سراسري كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه روز يك‌شنبه 28 شهريور ماه 89 در سالن همايش هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني درتهران برگزار خواهد شد، متن زير - برگرفته از گزارش «نود و نهمين اجلاسيه‌ي كنفرانس بين‌المللي كار» - كه از سوي دفتر امور بين‌الملل وزارت كار و امور اجتماعي تهيه شده و يك نسخه از آن به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ارايه شده است، تقديم مي‌شود.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 474729

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي دولتي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License