به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان ملل متحد (س.م.م)

سازمان ملل متحد (س.م.م)

اين زيربخش كه روز يك‌شنبه 12 ارديبهشت ماه 1389 راه اندازي شد به اسناد سازمان ملل متحد اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


در نظر سنجي اينترنتي كارگروه كسب و كار و حقوق بشر شوراي حقوق بشر ملل متحد شركت كنيد (سازمان ملل متحد (س.م.م))

2 آبان 1391
سه شنبه 23 اكتبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

كارگروه كسب و كار و حقوق بشر شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار يك نظرسنجي اينترنتي از تمام كارفرمايان و رهبران كسب و كار در سراسر جهان درخواست كرده است تا با شركت در اين نظرسنجي به اين كارگروه كمك كنند تا تصوير دقيق‌تري از موانع و مشكلات اجراي حقوق بشر در كسب و كار به دست آورد.

گفتني است كه اثرات منفي كم توجهي به رعايت حقوق بشر در كسب و كار سبب شده تا اين موضوع در دستور كار شواري حقوق بشر سازمان ملل قرار بگيرد. اين شورا (كميسيون سابق)‌ پروفسور جان راگي را به عنوان نماينده ويژه مديركل ملل متحد مسؤل تهيه گزارشي در اين زمينه انتخاب كرد. پرفسور راگي در پي گفتگو با طرف‌هاي ذينفع گزارش خود را همراه با «اصول راهنما»‌ به شوراي حقوق بشر تقديم كرد كه با توافق عمومي اعضاي شورا به تصويب رسيد. بعد از آن بود كه كارگروه كسب و كار و حقوق بشر براي ترويج حقوق بشر در كسب و كار سازماندهي شد و اين كارگروه قرار است نخستين هم‌ انديشي خود را روز‌هاي 3 و 4 دسامبر سال 2012 (دوشنبه و سه‌شنبه 13 و 14 آذر 1391) در ژنو برگزار كند و اين نظرسنجي در واقع نوعي تدارك براي برگزاري آن هم‌انديشي محسوب مي‌شود و نتايج اين نظرسنجي به آن هم انديشي گزارش خواهد شد.

در ادامه برگردان پيشگفتار اين نظر سنجي كه آن را رئيس كارگروه كسب و كار و حقوق بشر نوشته است تقديم مي‌شود. علاقمندان مي‌توانند با كليك كردن لينك مربوطه فرم‌هاي نظرسنجي را كه در 17 صفحه و به زبان انگليسي تدوين شده، پر كنند يا متن پي.دي.افي آن را مطالعه كنند.

«پيام كارفرمايان» تا كنون اسناد فراواني در خصوص كسب و كار و حقوق بشر منتشر كرده است كه تمام ‌آن‌ها در اينجا در دسترس هستند. و اما اصل مطلب:در هم انديشي «كسب و كار و حقوق بشر» سازمان ملل متحد شركت كنيد (سازمان ملل متحد (س.م.م))

دو شنبه 10 سپتامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

شوراي حقوق بشر ملل محتد در نظر دارد هم‌ انديشي حقوق بشر و كسب‌ و كار را تحت مديريت «كارگروه» مرتبط با موضوع حقوق بشر و كسب‌ و كار و شركت‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي كسب و كار برگزار كند تا:

گرايش‌ها و چالش‌هاي فرا راه اجراي اصول راهنما در خصوص حقوق بشر و كسب و كار را به بحث بگذارند و گفتگو و همكاري در خصوص اين موضوع‌هاي مرتبط با كسب و كار و حقوق بشر، شامل چالش‌هايي را كه بخش‌هاي خاص، فضاهاي عملياتي يا در ارتباط با حقوق يا گروه‌هاي خاص، نيز شناسايي سرمشق‌ها را ترويج كنند.

شورا همچنين در نظر دارد كه اين هم انديشي به روي تمام شركت‌ كنندگان از كشورها، سازوكارهاي ملل متحد، تشكيلات و آژانس‌هاي تخصصي، طرح‌ها و بنيادها، سازمان‌هاي بين‌ دولتي، سازمن‌ها و سازوكارهاي منطقه‌اي در عرصه حقوق بشر، مؤسسات ملي حقوق بشر و و ساير تشكيلات مرتبط، كمپاني‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي كسب و كار، انجمن‌هاي كسب و كار، اتحاديه‌هاي كارگري، نمايندگان افراد بومي و سازمان‌هاي غيردولتي در وضعيت مشورتي با شوراي اقتصادي و اجتماعي، باز باشد.

اين هم‌ انديشي همچنين به روي ساير سازمان‌هاي غيردولتي كه هدف و نيت آن‌ها با روح، مقاصد و اصول منشور ملل متحتد منطبق باشد، از جمله افراد و گروه‌هاي تحت تأثير، مبتني بر ترتيبات شوراي اجتماعي اقتصادي و از جمله قطعنامه 31/1996 جولاي 1996، و اقدام‌هاي مورد مورد ملاحظه‌ي كميسيون حقوق بشرار طريق يك رويه‌ي اعتبار دهي شفاف و باز در انطباق با قواعد رويه‌هاي شوراي حقوق بشر باز خواهد بود.كارگروه حقوق بشر و بنگاه‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي كسب و كار برگزار مي‌كند:‌

هم‌انديشي كسب‌وكار و حقوق بشر (سازمان ملل متحد (س.م.م))

8 ارديبهشت 1391
جمعه 27 آوريل 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

با تداوم فشارهاي سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر، ضرورت رعايت اين حقوق از سوي بنگاه‌ها نيز بيش از پيش احساس مي‌شود. به اين ترتيب، بعد از تصويب «اصول راهنما»ي پروفسور جان راگي از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص رعايت حقوق بشر از سوي كسب‌وكار، «كارگروهي» به منظور ترويج و اجراي اين «اصول راهنما» سازماندهي شده است. اينن كارگروه در نظر دارد هم انديشي دو روزه‌‌اي در خصوص كسب‌وكار و حقوق بشر در روز‌هاي 4 و 5 دسامبر سل 2012 (سه‌شنبه و چهارشنبه 14 و 15 آذر 1391) برگزار كند. به همين خاطر، و براي كسب نظرات و پيشهادها در خصوص نحوه‌ي برگزاري آن هم انديشي، رزو 10 مه (پنج‌شنبه 21 ارديبهشت 1391) نشست مشورتي يك روزه‌اي در كاخ ملل در ژنو برگزار مي‌كند. سندي كه برگردان آن در ادمه تقديم شده،‌ در مورد همين نشست مشورتي است كه از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كرفرمايي ايران (كعاصكا)‌ قرار گرفته است.

شايد چنين مباحثي خارج از ظرفيت و حوصله‌ي فعلي كسب‌وكار در ايران باشد كه با بحران بقا دسته و پنجه نرم مي‌كند. با اين همه، توجه مدافعان ايراني حقوق بشر به روندهاي جهاني در اين زمينه واجب است. به اين اميد كه مورد توجه قرار بگيرد:تصوير: پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل متحد در حقوق بشر و كسب و كار

حقوق بشر و كسب و كار: پيشگفتار بر اصول راهنما (سازمان ملل متحد (س.م.م))

24 فروردين 1390
چهار شنبه 13 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , پروفسور جان راگي

روز 24 مارس سال 2011 (پنجشنبه 4 فروردين 1390) «اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر» در ژنو و نيويورك منتشر شد. قرار است «شوراي حقوق بشر» سازمان ملل متحد اين سند را در نشست خرداد ماه آتي خود به تصويب برساند. شبكه‌ي اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] كه مسؤليت ترجمه و نشر اين سند تاريخي را بر عهده گرفته است،‌ در ادامه، برگردان بخشي از پيشگفتار اين سند را به علاقمندان و فعالان فارس زبان حقوق بشر در سراسر جهان تقديم مي‌كند. پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در امر «حقوق بشر و كسب و كار» در اين پيشگفتار، تاريخچه‌ي ماجرا را به اختصار توضيح داده است در نتيجه اين نوشته نيازي به توضيح بيشتر ندارد.

براي مطالعه‌ي ساير اسناد مرتبط با حقوق بشر و كسب و كار كه در اين شبكه منتشر شده است اينجا را كليك كنيد.انتشار «اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر» (سازمان ملل متحد (س.م.م))

13 فروردين 1390
يكشنبه 3 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين

حالا ديگر اين فقط دولت‌ها نيستند كه اگر نخواهند يا نتوانند از حقوق جهان شمول شهروندان خود حفاظت كنند بايد بروند، بلكه كاسب‌ها نيز مجبورند در قلمرو كسب و كار خود به حقوق بشر احترام بگذارند.

در بسياري از ممالك راقيه سازمان‌هاي جامعه مدني آنقدر اعتبار و قدرت كسب كرده‌اند كه كافي است لب تر كنند كه فلان كارخانه حقوق مشروع كارگرانش را رعايت نمي‌كند: تمام شهروندان محصولات آن كارخانه را بايكوت مي‌كنند و تمام. حال بگذاريد كارفرمايان برخي از كشورهاي جهان سومي براي ناديده‌گرفتن - مثلاً - حق اعتصاب كارگران از دولت‌هاي نامشروع حمايت كنند. با اين سونامي عظيم ناشي از انقلا‌ب‌ مداوم در فناوري‌ اطلاعات اين رويه‌هاي منسوخ تا كي دوام مي‌آورند؟ يك ماه يا يك سال؟

ظاهراً براي يك دست كردن امر حقوق بشر در كسب و كار در يك جهان جهاني شده است كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد (و حالا شوراي حقوق بشر) در سال 2005 نماينده‌ي ويژه‌اي براي دبيركل سازمان ملل متحد در اين امر تعريف كرد. حاصل شش سال تلاش اين نماينده‌ي ويژه در امر حقوق بشر و كسب و كار، تدوين چارچوب «حفاظت،‌ احترام و جبران» ملل متحد بود كه با استقبال شوراي حقوق بشر در سال 2008 مواجه شد. نسخه‌ي نهايي «اصول راهنماي» آن چارچوب نيز روز پنجشنبه 4 فروردين سال 1390 منتشر شد و قرار است اين سند در نشست خرداد ماه اين شورا به تصويب برسد.

پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل در حقوق بشر و كسب و كار براي تهيه‌ي آن چارچوب و اين اصول راهنما با تمام ذينفعان مذاكره و مشاوره كرده است. سازمان بين‌المللي كارفرمايان از جمله‌ي يكي از همان سازمان‌هاست كه با جديت كوشيده است تا در روند تدوين اين اسناد مهم چشم‌ آندازهاي كارفرمايي را ترويج كند.

كساني كه اخبار شبكه اطلاع رساني كارفرمايان [شاكا] را دنبال مي‌كنند مي‌دانند كه تا كنون ترجمه‌ي اسناد بسيار زيادي در اين زمينه از طريق اين شبكه در اختيار كارفرمايان و تمام ايرانيان علاقمند به مسائل حقوق بشري قرار گرفته است. در ادامه، برگردان بيانيه‌ي مطبوعاتي كه به مناسبت انتشار متن نهايي «اصول راهنما براي كسب و كار و حقوق بشر» منشر شده است تقديم مي‌شود. خاطر نشان مي‌كند كه اين بيانيه و متن نهايي «اصول راهمنا» از طريق جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفته است. برگردان «اصول راهنما» نيز در آينده‌ي نزديك از طريق شاكا منتشر خواهد شد و متن كاغذي آن در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي قرار خواهد گرفت.

از رابطان خبري شاكا با تشكل‌هاي كارفرمايي ايران انتظار مي‌رود تا مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را در جريان بگذارند و آنان را از اين رويداد مهم مطلع سازند.گزارش نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و كسب و كار (سازمان ملل متحد (س.م.م))

12 ارديبهشت ماه 1389 [نصوير:‌ پروفسور جان راگي، نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل متحد]
دو شنبه 3 مه 2010

جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان به پيوست نامه‌ي مورخ 10 ارديبهشت ماه 1389 خود به تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان، گزارش پروفسور جان راگي، نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل متحد به شوراي حقوق بشر در مورد حقوق بشر و كسب و كار را ارايه داد و خاطر نشان ساخت قرار است اين گزارش در اوائل ژوئن (خرداد ماه)‌ سال جاري به نشست شوراي حقوق بشر ارايه ‌شود.

جناب پنالوزا در انتهاي نامه‌ي خود خاطر نشان ساخته كه سازمان بين المللي كارفرمايان همراه با «كميته‌ي مشاوره‌ي صنعت و كسب و كار» سازمان همكار‌ي‌هاي اقتصادي و توسعه و نيز اتاق بازرگاني بين‌المللي به زودي پاسخ اين گزارش را تهيه خواهد كرد و در اختيار تشكل‌هاي عضو قرار خواهد داد.

به رغم فضاي واپسگرايانه‌اي كه بر كسب و كار كشور حاكم شده،‌ پيگيري بحث‌هايي كه در محافل بين المللي كسب و كار جريان دارد، مي‌تواند چشم‌انداز كارفرمايي در كشور را ارتقاء بخشد و اميد به بهبود را در دل‌ها زنده نگه دارد. از همين رو، فشرده‌ي گزارش نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و كسب و كار در ادامه تقديم مي‌شود. متن كامل انگليسي اين سند نيز در انتهاي همين نوشته در دسترس است.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان ملل متحد (س.م.م)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License