به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي > سرمشق‌هاي كارفرمايي

سرمشق‌هاي كارفرمايي

اين بخش كه روز شنبه 22 اسفند ماه 1388 راه‌اندازي شد به معرفي سرمشق‌هاي كارفرمايي اختساص مي‌يابد و برخي از تجربه‌هاي نوآورانه‌ي كارفرمايان در اين بخش معرفي خواهد شد.

مقاله هاى اين بخش


ارتقاي نظام‌هاي استاد شاگردي؛ قسمت چهارم:‌ تجربه نروژ (نظام‌هاي استاد شاگردي )

24 فروردين 1392

دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان جناب آقاي برنت اج. ويلتون و دبيركل كميته مشاوره كسب و كار و صنعت وابسته به «سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه» جناب آقاي تداهيرو اسامي با انتشار سندي 20 صفحه‌اي با عنوان «ارتقاء نظام‌هاي استادشاگردي»، گزارشي از اقدام‌هاي مشترك اين دو سازمان را ارايه داده‌اند. بر اساس اين گزارش قرا راست شبكه‌اي بين‌المللي از كمپاني‌ها و فدراسيون‌هاي كارفرمايي و كسب‌و‌كار براي ارتقاء نظام‌هاي استادشاگردي ايجاد شود. به همين خاطر از تمام كمپاني‌ها و فدراسيون‌هاي كارفرمايي در سراسر جهان تقاضا شده تا به اين شبكه جهاني ملحق شوند و براي ارتقاي نظام‌هاي استاد شاگردي در كمپاني‌و در كشور‌هاي خودشان بكوشند. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص اينجا را كليك كنيد كه برگردان پيشگفتار اين سند و نيز لينك به اصل اين سند را ارايه داده است.

در اين سند همچنين تجبربه‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي در چند كشور در خصوص ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي ارايه شده كه توجه به آن‌ها براي تمام تشكل‌‌هاي كارفرمايي ايراني نيز مفيد خواهد بود. به همين خاطر پيام كارفرمايان در نظر دارد به مرور برگردان اين قسمت از اين سند را نيز در اختيار علاقمندان قرار دهد و تا كنون تجربه بنگلادش در اينجا و تجربه آلمان در اينجا ارايه شده است. در ادامه برگردان تجربه نروژ به نقل از همان سند پيش‌گفته تقديم مي‌شود:‌ارتقاي نظام‌هاي استاد شاگردي؛ قسمت دوم: تجربه آلمان (نظام‌هاي استاد شاگردي )

7 اسفند 1391
دو شنبه 25 فوريه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

طبق سندي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان از نظام‌هاي استاد شاگردي كشورهاي مختلف ارايه داده است، كمپاني‌هاي آلماني حدود 70 درصد از تمام خروجي‌هاي دبيرستاني را به صورت نظام‌مند و مقدماتي آموزش مي‌دهند. اين كمپاني‌ها هر سال حدود 28 ميليارد يورو در اين نظام آموزشي دوگانه سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

تا پيش از شخم خوردن نظام‌هاي پيش مدرن، در ايران نيز نظام‌هاي استاد شاگري اصلي ترين منبع تربيت نيروي كار با مهارت و با صلاحيت بود. اكنون وضعيت چگونه است؟ و شركت‌ها و كمپاني‌هاي بزرگ در اين زمينه چه مي‌كنند؟‌

به نظر مي‌رسد يكي از روش‌هاي كاستن از بيكاري جوانان ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي است. به همين خاطر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان سندي را در اختيار فدراسيون‌هاي عضو قرار داده است كه برگردان پيشگفتار آن در اينجا تقديم شده است. علامندان مي‌توانند متن انگليسي آن را نيز اينجا بيابند. برگردان بخش مربوط به تجربه بنگلادش نيز در اينجا ارايه شده است. در ادامه، تجربه آلمان در اين زمينه تقديم مي‌شود:ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي: تجربه بنگلادش (نظام‌هاي استاد شاگردي )

26 بهمن 1391

احياء‌ و ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي به مثابه يكي از مناست ترين راه‌هاي مواجهه با بيكاري فزاينده جوانان و تربتيت نيروي كار با مهارت و هدايت جوانان از دنياي تحصيل به جهان كار شناخته شده است. به همين خاطر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال سندي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو، تجربه‌هاي تعدادي از كشورها را در زمينه ارتقاء نظام‌هاي شاگردي معرفي كرده است. پيام كارفرمايان،‌ پيشتر مقدمه اين سند را ترجمه و در اينجا عرضه كرده بود. اما به دليل حساسيت بيكاري جوانان و ضرورت توجه كارفرمايان و بنگاه‌هاي ايراني به احياء و ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي، برگردان ساير قسمت‌هاي اين سند نيز به تدريج منتشر خواهد كرد. در ادامه تجربه‌ي بنگلادش در اين زمينه تقديم مي‌شود:بيانيه مشترك 9 تشكل كارفرمايي اروپايي در خصوص آزادسازي ويزاي كاسبي (سرمشق‌هاي كارفرمايي )

28 مرداد 1391
شنبه 18 اوت 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

يكي از وظايف هميشگي تشكل‌هاي كارفرمايي معرفي تجربه‌هاي ساير تشكل‌هاي كارفرمايي از سراسر جهان به تشكل‌ها و كمپاني‌هاي عضو است. در چارچوب انجام همين وظيفه است كه برگردان فارسي بيانيه‌ي 9 تشكل كارفرمايي اروپايي كه با هدف تسهيل صدور ويزاي كاسبي منتشر شده در ادامه تقديم مي‌شود. عنوان اين سند «رشد در وراي مرزها» است. در انتهاي سند، تشكل‌هاي امضاء كننده‌ي اين بيانيه به صورت مختصر معرفي شده‌اند. متن بيانيه در ادامه تقديم شده است:سخنراني رئيس هيأت مديره بانك اقتصاد نوين در نخستين كنفرانس ماندگاري شركت‌هاي پروژه محور:

عقب‌مانده‌تر از نياكان عصر سنگ و آهن (نخستين كنفرانس ماندگاري شركت‌هاي پروژه محور )

20 آذر 1389
شنبه 11 دسامبر 2010 بوسيله ى مهندس سيد محمد صدر هاشمي‌نژاد

هنگامي كه مهندس سيد محمد صدر هاشمي نژاد رياست محترم هيأت مديره‌ي بانك اقتصاد نوين سخنان خود در مورد ضرورت و اهميت اجراي طرح اعتبار اسنادي را با كمك گرفتن از تجربه‌ي نياكان ما در عصر آهن و حتي سنگ شروع كرد، كم‌تر كسي مي‌توانست انگيزه‌ي طرح چنين مقدماتي را حدس بزند. اما بعد از آنكه مهندس صدر هاشمي‌نژاد راهكار بسيار ساده‌ي حل يك فاجعه‌ي ملي را تشريح كرد و با تأكيد بر اينكه قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين راهكار هم آماده شده است، پرسيد: پس چرا اين طرح به اجرا در نمي‌آيد؟‌ و خودش گفت: پاسخ آن را نمي‌دانيم، هيچ راهي نداشت جز اينكه، همراه ساير حاضران در كنفرانس، بغض خود را با بيان طنزآميز تجربه‌ي نيكان ما در عصر سنگ و آهن پرده‌پوشي كند.

جناب آقاي صدر هاشمي‌نژاد در سخنان خود تأثير ديركرد دولت در پرداخت به موقع طلب پيمانكاران را بررسي كرد و نشان داد كه دولت بابت هر سال تأخير هر پروژه حدود 30 تا 35 درصد كل هزينه‌ي پروژه اضافه پرداخت مي‌كند، و اين يعني يك فاجعه‌ي ملي كه مدام تكرار مي‌شود. راه ‌حل؟ بسيار ساده است: نظام بانكي به جاي دولت بدهي‌ها را به موقع پرداخت كند تا از اتلاف 30 تا 35 درصد ضرر جلوگيري شود. مهندس هاشمي‌نژاد به عنوان يك بانك‌دار حرفه‌اي از نقطه‌نظر منافع نظام بانكي نيز راه حل را مورد تأييد قرار داد و سرانجام به پدرانمان در عصر آهن و سنگ رحمت فرستاد كه براي بهبود زندگي‌ خودشان از هيچ فرصتي نمي‌گذشتند اما فرزندان آنان اينطور تمام فرصت‌هاي خودشان را در چاه مي‌ريزند.

ضمن درخواست مطالعه‌ي سخنراني مهندس هاشمي‌نژاد خاطر نشان مي‌كند كه اين سخنراني در نخستين كنفرانس ماندگاري شركت‌هاي پروژه محور ايراد شد كه به همت «مؤسسه تحقيق و توسعه‌ صنعت احداث» روز‌هاي شنبه و يك‌شنبه 24 و 25 مهر ماه 1389 در سالن همايش‌هاي رازي تهران برگزار شد. اين مؤسسه با همكاري و مشاركت انجمن‌ شركت‌هاي ساختماني،‌ انجمن شركت‌هاي پيمانكار، تأسيسات و تجيهزات صنعتي ايران، انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران، انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي و جامعه‌ي مهندسان مشاور ايران راه اندازي شده است.

از نقل سخنراني‌هاي ارايه شده در كنفرانس با ذكر ارتباط آن‌ها با مؤسسه تحقيق و توسعه‌ صنعت احداث استقبال مي‌شود.هدف از هدفمند كردن يارانه‌ها انعطاف‌ پذيري بازار است و نه تحت امر قرار دادن آن (نخستين كنفرانس ماندگاري شركت‌هاي پروژه محور )

10 آذر 1389
چهار شنبه 1 دسامبر 2010 بوسيله ى دكتر محمد نهاونديان

جناب آقاي دكتر محمد نهاونديان رياست محترم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يكي از سخنرانان نخستين كنفرانس بين‌المللي «ماندگاري، ظرفيت‌سازي و توانمندسازي شركت‌ها و سازمان‌هاي پروژه محور با رويكرد صنعت احداث» بود كه به همت مؤسسه تحقيق و توسعه‌ي صنعت احداث روزهاي شبنه و يك‌شنبه 24 و 25 مهر ماه 1389 در سالن همايش‌هاي رازي تهران برگزار شد.

دكتر نهاونديان در سخنان خود به نقد نشست‌هايي پرداخت كه در آن‌ها به جاي كالبدشناسي مشكلات فراراه توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي كشور، تعارفات متقابل رد و بدل مي‌شود و اركان جامعه از ارايه‌ي گزارش‌ كارهايي كه مي‌بايست انجام دهند طفره مي‌روند. وي در بخش بعدي سخنان خود به ارايه‌ي رتبه‌هاي جمهوري اسلامي در شاخص‌هاي مربوط به فضاي كسب و كار پرداخت و با تحليل اين شاخص‌ها بر ضرورت آزادي عمل و انعطاف پذيري بنگاه‌هاي بخش خصوصي تأكيد كرد. رئيس اتاق ايران در پايان سخنان خود ضمن تشريح هدف اصلي از يارانه‌ها هشدار داد كه مبادا به جاي انعطاف‌ پذيرتر كردن بازار دنبال اقدامات تعزيري و تحت امر در آوردن بازار باشند. متن سخنان وي در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند سخنان ساير سخنرانان آن كنفرانس به مرور در اختيار علاقمندان گذاشته مي‌شود. نقل اين سخنان‌ با ذكر ارتباط آن‌ها با مؤسسه تحقيق و توسعه‌ صنعت احداث مجاز است.سخنراني رئيس هيأت مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي ايران در كنفرانس ماندگاري:

نقش دولت، تشكل‌ها و شركت‌ها در توسعه‌‌ي ظرفيت‌هاي شركت‌ها و ماندگاري آن‌ها (نخستين كنفرانس ماندگاري شركت‌هاي پروژه محور )

2 آذر ماه 1389
سه شنبه 23 نوامبر 2010 بوسيله ى مهندس محمد رضا انصاري

روزهاي شنبه و يك شنبه 24 و 25 مهر ماه 1389 نخستين كنفرانس بين‌المللي ماندگاري، ظرفيت‌سازي و توانمندسازي شركت‌ها و سازمان‌هاي پروژه محور با رويكرد صنعت احداث در سالن‌همايش‌هاي رازي تهران برگزار شد. يكي از سخنرانان آن همايش مهندس محمد رضا انصاري رئيس هيأت مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي ايران بود كه در مراسم افتتاح آن كنفرانس سخنراني كرد. وي در سخنراني خود به مهم‌ترين كاركردهاي دولت، تشكل‌ها و شركت‌ها در امر ماندگاري سازمان‌ها پرداخت و جا دارد نكات مهمي كه از سوي وي در اين سخنراني مطرح شد، به ويژه مورد توجه تمام تشكل‌هاي كارفرمايي قرار بگيرد.

خاطر نشان مي‌‌كند به تدريج ساير سخنراني‌هاي ارايه شده در آن كنفرانس مهم از طريق «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] در اختيار علاقمند قرار خواهد گرفت.

نقل اين سخنان با ذكر اينكه در نخستين كنفرانس ماندگاري شركت‌هاي پروژه محور ارايه شده، مجاز است.از سخنراني‌هاي ارايه شده در نخستين كنفرانس ماندگاري شركت‌هاي پروژه محور:

ساختار سه‌جانبه‌ي ملي: تضمين توسعه‌ي پايدار (نخستين كنفرانس ماندگاري شركت‌هاي پروژه محور )

12 آبان 1389

«ساختار سه‌جانبه‌ي ملي: تضمين توسعه‌ي پايدار» عنوان سخنراني مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و دبير انجمن شركت‌ها ساختماني در نخستين كنفرانس بين‌المللي «ماندگاري، ظرفيت سازي و توانمند‌سازي شركت‌ها و سازمان‌هاي پروژه محور با رويكرد صنت احداث» است.اين كنفرانس روز‌هاي شنبه و يك‌ شنبه 24 و 25 مهر ماه 1389 در سالن‌ همايش‌هاي رازي تهران برگزار شد.

مهندس عطارديان در اين سخنراني تاريخچه‌ي سه‌جانبه‌گرايي و روند تأسيس سازمان بين‌المللي كار را از ابتدا تا شكل‌گيري مفهوم كار شايسته دنبال مي‌كند. سپس به روند شكل‌گيري سه‌جانبه‌گرايي در ايران مي‌پردازد و دستاوردهاي برگزاري‌ 5 همايش‌ ملي كار را توصيف مي‌كند و در پايان سخنراني خود به تشريح برنامه‌ي ملي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي نهادينه سازي سه‌جانبه‌گرايي مي‌پردازد. متن كامل سخنراني مهندس عطارديان در ادامه تقديم مي‌شود. خاطر نشان مي‌كند متن اين سخنراني با حذف دو بخش آن، در بيست و چهارمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»‌ نيز منتشر شده است. متن چاپ‌ سپاري اين سخنراني در پايان اين نوشته در دسترس است.برنامه‌ي پيشنهادي سخنراني‌هاي نخستين كنفرانس بين‌المللي ماندگاري، ظرفيت‌سازي و توانمندسازي شركت‌ها و سازمان‌هاي پروژه محور اعلام شد (نخستين كنفرانس ماندگاري شركت‌هاي پروژه محور )

21 مهر 1389
چهار شنبه 13 اكتبر 2010

برنامه‌ي پيشنهادي سخنراني‌هاي نخستين كنفرانس بين‌المللي ماندگاري، ظرفيت‌سازي و توانمندسازي شركت‌هاو سازمان‌هاي پروژه محور - با رويكرد صنعت احداث - اعلام شد. در روز برگزاري اين كنفرنس 41 سخنراني از سوي دانشمندان و صاحب‌ نظران ايراني و خارجي در مورد موضوع‌هاي متنوع مربوط به كنفرانس ارايه خواهد شد.

خاطر نشان مي‌شود برگزار‌كننده‌ي اين كنفرانس «مؤسسه‌ي تحقيق و توسعه‌ي صنعت احداث» است كه با مشاركت چهار تشكل مهندسي: 1) انجمن شركت‌هاي ساختماني، 2) انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفتً، گاز و پتروشيمي، 3) انجمن صنفي شركت‌هاي پيمانكار تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران، و 4) انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران در سال 1380 تأسيس شد و در سال 1385 به ثتب رسيد و سه سال بعد جامعه‌ي مهندسان مشاور ايران نيز به اين مجموعه پيوست.

اين كنفرانس روز‌هاي شبنه و يك‌شنبه 24 و 25 مهر 1389 در سالن همايش‌هاي رازي تهران [جنوب بزرگراه همت در كنار برج ميلاد] برگزار مي‌شودنقل از: شبكه اطلاع رساني قطعه‌ سازان ايران

مروري بر افزايش هزينه توليد در ايران و علل آن (سرمشق‌هاي كارفرمايي )

20 ارديبهشت 1389 [نوشته: حبيب الله محمودان. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران]
دو شنبه 10 مه 2010
بالا بودن قيمت كالاهاي ايراني همواره چماقي بوده است بر سر توليد در ايران و ظاهرا بهانه اي بوده است كه دولتمردان راحت طلب در جهت تنظيم بازار آنرا علت العلل دانسته و بدين سبب بازار ايران نمايشگاهي از توليدات ارزان و در بسياري موارد بي كيفيت كالاهاي خارجي شده است . به جرات مي توان گفت كه هيچ كشوري در جهان وجود ندارد كه نسبت به توليدات (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت سرمشق‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License