به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > گفتمان آزادي انجمن > كتاب آزادي انجمن > 1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي

1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي

بخش اول كتاب «آزادي انجمن»‌ در 29 بند و 4 قسمت تدوين شده است. براي خواند هر قسمت، عنوان آن را در ستون سمت چپ اين صفحه كليك كنيد.

مقاله هاى اين بخش


قسمت اول از بخش اول كتاب «آزادي انجمن»:

1 - مأموریت سازمان بین المللی کار و نقش کمیته آزادی انجمن (1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي)

15 شهريور 1387؛
جمعه 5 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

از بند يك تا بند 14 كتاب «آزادي انجمن» در اين بخش آمده است.قسمت دوم از بخش اول كتاب «آزادي انجمن»:

2 - تعهدات بنیادین کشورهای عضو درخصوص حقوق بشر وحقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی (1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي)

جمعه 5 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

كتاب «آزادي انجمن» در 1125 بند تدوين شده است. بندهاي 15 تا 23 كتاب به « تعهدات بنیادین کشورهای عضو درخصوص حقوق بشر وحقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی» ارتباط دارد كه در قسمت دوم از بخش اول كتاب آمده است. ترجمه‌ي اين قسمت در ادامه تقديم مي‌شود.

براي مطالعه‌ي ساير مقالات اين بخش، عنوان آن‌ها را در قسمت پائين ستون سمت چپ اين صفحه كليك كنيد.قسمت سوم از بخش اول كتاب «آزادي انجمن»:

3 - تعهدات دولت‌ها درخصوص رویه‌های مربوط به کمیته آزادی انجمن (1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي)

15 شهريور1387؛
جمعه 5 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

بندهاي 24 و 25 از كتاب 1125 بندي «آزادي انجمن»‌ در اين قسمت آمده است. ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود.

براي مطالعه‌ي ساير قسمت‌هاي اين بخش، عنوان آن‌ها را در كادر قسمت پائين ستون سمت چپ اين صفحه كليك كنيد.قسمت چهارم از بخش اول كتاب «آزادي انجمن»:

4- عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی (1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي)

19بهمن ماه1387؛
شنبه 7 فوريه 2009

سه بند 26 تا 29 كتاب «آزادي انجمن»‌، در مورد عملكرد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي است كه در قسمت چهارم از بخش اول اين كتاب آمده است. متن كامل اين كتاب كه از سوي «كميته‌ي آزادي انجمن»سازمان بين‌المللي كارانتشار يافته، از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به فارسي ترجمه‌ و منتشر شده است. متن پي.دي.ا.ي كامل انگليسي و فارسي اين كتاب از طريق همين سايت در دسترس است. با اين همه،‌ به مرور متن اچ‌.تي.ام.‌ال آن نيز منتشر مي‌شود تا اهميت حق آزادي تشكل هرگز به محاق فراموشي سقوط نكند. امروز بند‌هاي 26 تا 29 كتاب تقديم تلاش‌گران آزادي انجمن مي‌شود.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت گفتمان آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت كتاب آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت 1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License