به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي ملي > سازمان‌هاي كارفرمايي داخلي > شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور > مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران

مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران

اين بخش كه روز دوشنبه سوم اسفند ماه 1388 راه‌اندازي شد به مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


رئيس مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران در نامه به دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران:

اخذ اين حكم حاكي از تلاش و پيگيري مستمر جهت دفاع از حقوق كانون است (مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران )

3 اسفند 1388
دو شنبه 22 فوريه 2010

جناب آقاي محمد پورمزرعه رياست محترم مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران با ارسال نامه‌اي به دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اخذ حكم از شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران را حاكي از تلاش و پيگيري مسترم در جهت دفاع از حقوق كانون عالي دانست و اين پيروزي را تبريك گفت. متن نام‌ي ايشان در ادامه تقديم مي‌شود. . .پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي كارفرمايي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور   پيگيرى فعاليت سايت مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License