به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي ملي > سازمان‌هاي كارفرمايي داخلي > شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور > خانه صنعت و معدن جوانان

خانه صنعت و معدن جوانان

اين زيربخش كه روز چهارشنبه 21 بهمن ماه 1388 راه‌اندازي شد به خانه‌ صنعت و معدن جوانان اختصاص مي‌يابد.

مقاله هاى اين بخش


در نامه‌ي رئيس هيأت مديره‌ي خانه‌ي صنعت و معددن جوانان اعلام شد:

تشكر به خاطر صدور حكم با درايت تمام (خانه صنعت و معدن جوانان )

21 بهمن ماه 1388
چهار شنبه 10 فوريه 2010

جناب آقاي مهندس سيد علي صدري رياست محترم هيأت مديره‌ي خانه‌ي صننعت و معدن جوانان با ارسال نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از زحمات مسؤلان اين كانون عالي در خصوص اخذ رأي شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران مبني بر حقانيت اين كانون عالي قدرداني كرد. متن اين نامه:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي كارفرمايي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور   پيگيرى فعاليت سايت خانه صنعت و معدن جوانان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License