به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > گفتمان آزادي انجمن > كتاب آزادي انجمن

كتاب آزادي انجمن

در اين بخش از سايت، ترجمه‌ي فارسي ويرايش پنجم كتاب «آزادي انجمن»‌ كه در سال 2006 از سوي سازمان‌ بين‌المللي كار منتشر شده تقديم مي‌شود. اين كتاب توسط كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ترجمه و در دي ماه 1385 منتشر شده است.

مقاله هاى اين بخش


گزيده‌ي اصول و احكام كميته‌ آزادي انجمن شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار

فهرست مطالب كتاب «آزادي انجمن» (فهرست مطالب كتاب «آزادي انجمن» و «مقدمه»)

ناشر ترجمه‌ي فارسي: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران؛ دي ماه 1385
پنج شنبه 4 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

وظيفه‌ي كمتيه‌ي سه‌جانبه‌ي «آزادي‌ انجمن» كه بر اساس مصوبه‌ي شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار در سال 1951 تأسيس شد، رسيدگي به شكايت‌هاي مربوط به نقض آزادي انجمن از سوي دولت‌ها يا تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي است.

كميته‌‌ي آزادي انجمن از زمان شكل‌گيري خود تا كنون، به بيش از 2500 پرونده‌ مطرح شده از سوي دولت‌ها يا تشكل‌هاي كارگري يا كارفرمايي در مورد نقض آزادي انجمن رسيدگي كرده است. اين مجموعه كه به طور كامل بازنگري و روزآمد شده است، اين اصول و احكام را در قالبي موجز و آسان‌ياب گردآوري كرده است تا به عنوان يك راهنماي مفيد در مورد سياست‌ها و اقدام‌هايي كه براي تضمين اصول اساسي آزادي انجمن‌ بايد اتخاذ شوند، مورد بهره‌‌برداري قرار بگيرد. به علاوه، براي هر يك از اصول و احكام مندرج در اين مجموعه، به منابع مناسبي در گزارش‌ها و مجموعه‌‌ها، موارد و بند‌هايي از گزارش‌هاي پيشين كميته‌ي آزادي انجمن، تا سيصد و سي و نهمين گزارش اين كميته(نوامبر 2005)، ارجاع داده شده است.

اين كتاب از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به فارسي ترجمه و در دي ماه سال 1385منتشر شد.مقدمه (فهرست مطالب كتاب «آزادي انجمن» و «مقدمه»)

چهار شنبه 3 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن
اکنون ده سالی است که از زمان انتشار " گزیده احکام داوری کمیته آزادی انجمن " سازمان جهانی کار(آي.ال.او) سپری شده است . از آن زمان تاکنون تغییرات عمیق و شگرفی در ارتباط با مسائل کاری و صنفی در کل جهان حادث گردیده که بیشتر آنها ناشی از روند شکل گیری پدیده جهانی شدن می باشد . کمیته آزادی انجمن نیز که با حجم فزاینده ای از شکایات طرح شده (...)


قسمت اول از بخش دوم كتاب «آزادي انجمن»:

1 - اصول کلی (2 - حقوق تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و آزادي‌هاي مدني)

ناشر فارسي كتاب: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
شنبه 6 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

«اصول كلي» عنوان نخستين قسمت از بخش دوم كتاب «آزادي انجمن»‌ است. در اين قسمت بندهاي 30 تا 41 كتاب را در بر مي‌گيرد.قسمت اول از بخش اول كتاب «آزادي انجمن»:

1 - مأموریت سازمان بین المللی کار و نقش کمیته آزادی انجمن (1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي)

15 شهريور 1387؛
جمعه 5 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

از بند يك تا بند 14 كتاب «آزادي انجمن» در اين بخش آمده است.قسمت دوم از بخش دوم كتاب «آزادي انجمن»:

2 - حق زندگي، برخورداري از امنيت و صيانت جسمي و اخلاقي (2 - حقوق تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و آزادي‌هاي مدني)

ناشر ترجمه‌ي فارسي كتاب: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، دي ماه 1387؛
شنبه 6 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

دومين قسمت از دومين بخش كتاب آزادي انجمن»‌ با عنوان «حق زندگي، برخورداري از امنيت و صيانت جسمي و اخلاقي»‌ از بند‌هاي 42 تا 50 را در برگرفته است.

براي مطالعه‌ي ساير قسمت‌هاي اين بخش، عنوان آن‌ها را در كادر پائين ستون سمت چپ اين صفحه كليك كنيد.قسمت دوم از بخش اول كتاب «آزادي انجمن»:

2 - تعهدات بنیادین کشورهای عضو درخصوص حقوق بشر وحقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی (1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي)

جمعه 5 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

كتاب «آزادي انجمن» در 1125 بند تدوين شده است. بندهاي 15 تا 23 كتاب به « تعهدات بنیادین کشورهای عضو درخصوص حقوق بشر وحقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی» ارتباط دارد كه در قسمت دوم از بخش اول كتاب آمده است. ترجمه‌ي اين قسمت در ادامه تقديم مي‌شود.

براي مطالعه‌ي ساير مقالات اين بخش، عنوان آن‌ها را در قسمت پائين ستون سمت چپ اين صفحه كليك كنيد.قسمت سوم از بخش دوم كتاب «آزادي انجمن»:

3 - بازداشت و حبس اعضای تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمائي (2 - حقوق تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و آزادي‌هاي مدني)

ناشر ترجمه‌ي فارسي: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، دي ماه 1385؛
شنبه 6 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

بند 69 از قسمت سوم بخش دوم كتاب «آزادي انجمن» مي‌گويد:‌ «دستگیری و بازداشت اعضاء تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمائي، بدون اعلام هرگونه جرم و صرفاً با ارائۀ حکم دادگاه، نقض اساسی حقوق آنان را بدنبال دارد.»

كتاب «آزادي انجمن» در1125 بند تدوين شده است. در اين قسمت؛ ترجمه‌ي فارسي بندهاي 61 تا 75 اين كتاب ارايه شده است.

براي مطالعه‌ي ساير قسمت‌هاي بخش دوم كتاب، عنوان آن‌ها را در كادر پائين ستون سمت چپ همين صفحه كليك كنيد.قسمت سوم از بخش اول كتاب «آزادي انجمن»:

3 - تعهدات دولت‌ها درخصوص رویه‌های مربوط به کمیته آزادی انجمن (1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي)

15 شهريور1387؛
جمعه 5 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

بندهاي 24 و 25 از كتاب 1125 بندي «آزادي انجمن»‌ در اين قسمت آمده است. ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود.

براي مطالعه‌ي ساير قسمت‌هاي اين بخش، عنوان آن‌ها را در كادر قسمت پائين ستون سمت چپ اين صفحه كليك كنيد.قسمت چهارم از بخش اول كتاب «آزادي انجمن»:

4- عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی (1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي)

19بهمن ماه1387؛
شنبه 7 فوريه 2009

سه بند 26 تا 29 كتاب «آزادي انجمن»‌، در مورد عملكرد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي است كه در قسمت چهارم از بخش اول اين كتاب آمده است. متن كامل اين كتاب كه از سوي «كميته‌ي آزادي انجمن»سازمان بين‌المللي كارانتشار يافته، از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به فارسي ترجمه‌ و منتشر شده است. متن پي.دي.ا.ي كامل انگليسي و فارسي اين كتاب از طريق همين سايت در دسترس است. با اين همه،‌ به مرور متن اچ‌.تي.ام.‌ال آن نيز منتشر مي‌شود تا اهميت حق آزادي تشكل هرگز به محاق فراموشي سقوط نكند. امروز بند‌هاي 26 تا 29 كتاب تقديم تلاش‌گران آزادي انجمن مي‌شود.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 493524

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت گفتمان آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت كتاب آزادي انجمن   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License