به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > اخبار كعاصكا

اخبار كعاصكا

مقاله هاى اين بخش


در نشست مشترك كعاصكا با نمايندگان تشكل‌هاي كارگري ارايه شد:

ماده‌ي واحده‌ي پيشنهادي كعاصكا براي احياي سازمان تأمين اجتماعي (اخبار كعاصكا)

10 ارديهبشت 1391(تصوير: حسين احمدي زاده رئيس، سمت راست، و محمد عطارديان دبيركل كعاصكا)

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌، روز شنبه 9 ارديبهشت ماه 1391، در نشست مشتركي با نمايندگان تشكل‌هاي كارگري ايران، با ارايه‌ي يك ماده‌ي واحده‌ي‌ پيشنهادي، خواستار اصلاح قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي شد. بر اساس اين ماده‌ي واحده، «نهاد اجرايي قانون تأمين اجتماعي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي، من بعد سازمان تأمين اجتماعي ناميده مي‌شود و تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر مبناي اصول سه‌جانبه‌گرايي» اداره مي‌شود. در اين ماده‌ي واحده، تركيب شوراي عالي بيمه‌هاي اجتماعي، هيأت مديره‌، هيأت نظارت، و نيز روش معرفي و انتصاب مدير عامل اين سازمان تشريح شده است. بر اساس اين پيشنهاد، نمايندگان كارفرمايان از بخش‌هاي مختلف،‌ از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و، نمايندگان بيمه شدگان نيز از بخش‌هاي مختلف از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران انتخاب و معرفي مي‌شوند.

با توجه به اهميت تاريخي ماده‌ي واحده‌ي پيشنهادي كعاصكا، به ويژه در شرايطي كه تأمين اجتماعي در كام بحران‌‌هاي مالي و مديريتي غرق مي‌شود،‌ از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در سراسر كشور انتظار مي‌رود اين ماده‌ي واحده را در ‌هم‌انديشي‌هاي همگاني و مشترك به بحث بگذارند و به ويژه، عنايت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نسبت به اهميت تصويب اين ماده‌ي واحد را جلب كنند تا پيش از آنكه دير شود، سازمان تأمين اجتماعي نجات يابد.

خاطر نشان مي‌شود در نشست مشترك روز شنبه كه به مناسبت روز كارگر در محل دبيرخانه‌ي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار شده بود، جناب آقاي عليرضا محجوب و سركار خانم سيهلا جلودارزاده، نمايندگان محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند و بر ضرورت تصويب چنين ماده‌ي واحده‌اي تأكيد كردند.

در اين نشست، نمايندگان تشكل‌‌هاي كارگري و كارفرمايي، ضمن تشريح مشكلاتي كه به بحران بيكاري گسترده دامن مي‌زند، بر ضرورت سه‌جانبه‌‌گرايي براي حل مشكلات تأكيد كردند.

در اين نشست، همچنين بيانيه‌ي كعاصكا به مناسبت روزكارگر در ميان حاضران توزيع شد. در اين بيانيه تأكيد شده است كه از نظر كعاصكا «كار كالا نيست»، و بر اساس همين رويكرد، كعاصكا «مي‌كوشد تا سهم خود را در اجراي استانداردهاي بين‌المللي كار در بنگاه‌ها ايراني ادا كند و به ترويج و رعايت حقوق بشر از سوي دولت و كسب‌وكار مدد برساند به نحوي كه كار به عنوان بخش اصلي زندگي بشري با كرامت انساني، آزادي، عدالت و شايستگي همراه شود».

در ادامه، متن كامل ماده‌ي واحده‌ي پيشنهادي كعاصكا تقديم مي‌شود:يك زن كارآفرين ايراني براي شركت در كارگاه زنان كارآفرين در تورين معرفي شد (اخبار كعاصكا)

30 آبان 1390، ويرايش دوم: 2 آذر 1390
دو شنبه 21 نوامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان
در پي انتشار متن انگليسي و ترجمه‌ي فارسي نامه‌ي خانم جين اشميت از مسؤلان «برنامه فعاليت‌هاي كارفرمايي» مركز آموزش بين‌المللي تورين وابسته به سازمان بين‌آلمللي كار در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان (شاكا) سركار خانم مهندس كتايون سپهري مشاور كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ و عضو هيأت مديره‌ي انجمن زنان مدير كارآفرين (...)


تصوير: دكتر نهاونديان،‌ سمت راست، مهندس عطارديان،‌ سمت چپ

حضور دوباره‌ي نماينده‌ي تام‌ الاختيار اتاق ايران در«شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» (اخبار كعاصكا)

28 آبان 1390
شنبه 19 نوامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

آقاي دكتر محمد نهاونديان رياست محترم «اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران»‌ (ابصما) در نشست مشترك با آقايان حسين احمدي زاده رئيس و مجيد آهنگريان نايب رئيس و مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)، كه روز يكشنبه 11 مهر ماه 1390 در دبيرخانه ابصما برگزار شد،‌ با اعزام دوباره‌ي نماينده‌ي تام‌الاختيار ابصما به «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» (ش.ه.ك.ك) موافقت كرد. به اين ترتيب انتظار مي‌رود اين شورا، كه فعاليت خود را از 10 سال پيش آغاز كرده است، با حضور نمايندگان اتاق ايران و تهران، دامنه‌ي فعاليت‌ها و اثرگذاري خود را بيش از گذشته ارتقاء بخشد.

گفتني است بر اساس دعوت كعاصكا، نشست مشترك نمايندگان كعاصكا و نمايندگان انجمن مديران صنايع، كنفدراسيون صنعت ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، خانه صنعت و معدن،‌ مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني در ديرخانه انجمن شركت‌هاي ساختماني روز 20 تير ماه 1380 در تهران برگزار شد. در همان جلسه تصميم‌هايي مهمي اتخاذ شد. برخي از آن‌ها:با پيشنهد نماينده‌ي كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيد:

سه مصوبه براي پيشگيري از نابودي حدود يك ميليون شغل موجود (اخبار كعاصكا)

27 مرداد 1390
پنج شنبه 18 اوت 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مهندس محمد عطارديان نماينده‌ي كارفرمايان ايران در شوراي عالي اشتغال، كه بعد از يك وقفه‌ي طولاني، بار ديگر به چهل و پنجمين شوراي عالي اشتغال دعوت شده بود، با طرح سه پيشنهاد، كه هر سه نيز با موافقت رياست محترم شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيد، گروه وسيعي از كارفرمايان ايراني را به نجات حدود يك ميليون از مشاغل موجود كه در آستانه‌ي نابودي قرار گرفته‌اند، اميدوار ساخت.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] كه اين خبر از طريق ايميل به دستشان مي‌رسد انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از اين خبر مطلع سازند تا ضمن پيگيري روند اجرايي شدن اين پيشنهادها، حمايت خود را از تصميم مثبت شوراي عالي اشتغال به هر نحو كه شايسته مي‌دانند اعلام كنند.راهيابي دوباره‌ي نماينده‌ي كارفرمايان ايران به هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار (اخبار كعاصكا)

29 خرداد 1390
يكشنبه 19 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در حاليكه با پايان جنگ سرد و سرد شدن ايدئولوژي‌هاي راديكال، از يك سو، و بروز بحران‌ گسترده‌ي مالي و اقتصادي از سوي ديگر، سه‌جانبه‌گرايي و به تبع آن، سازمان بين‌المللي كار اهميت فزاينده‌اي مي‌يابد، مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان ايران به يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌الملي كار اعزام شده بود، براي بار دوم به عنوان عضو جايگزين هيأت مديره‌ي سازمان بين‌آلمللي كار از منطقه‌ي آسيا انتخاب شد.

گفتني است كه طي سال‌هاي 2008 تا 2011 آقايان اندرسون از استراليا، دهلان از عربستان سعودي، سوزوكي از ژاپن و شادروان اشرف تاباني از پاكستان به عنوان اعضاء اصلي كارفرمايان از منطقه‌ي آسيا در هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار حضور داشتند و آقايان بالبول از لبنان، اوريلي از نيوزيلند، محمد عطارديان از ايران، رحمان از بنگلادش و شريف از بحرين به عنوان عضو جانشين از منطقه‌ي آسيايي سازمان بين‌المللي كار به هيأت مديره‌ي اين سازمان خدمت مي‌كردند.پاسخ به اتهام‌هاي بي‌پايه به هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران (اخبار كعاصكا)

28 خرداد 1390
شنبه 18 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) روز 15 خرداد ماه 1390 به نقل از فردي به نام «عباس وطن‌پرور» اتهام‌هاي بي‌پايه و اطلاعات سراسر نادرستي در مورد هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران به يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار منتشر كرد كه واكنش روابط عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را در پي داشت. ايسنا، روز جمعه 27 خرداد ماه 1390، و در يك اقدام درخور تحسين، بخش‌هايي از پاسخ روابط عمومي كانون عالي كارفرمايي را منتشر كرد و به اين ترتيب با تصحيح اطلاعات نادرست منتشر شده، بخشي از آبروي رفته را به جوي بازگرداند.

ضمن تشكر از مسؤلان محترم ايسنا، متن كامل بيانيه‌ي روابط عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه روز 22 خرداد منتشر شد، در ادامه تقديم مي‌شود. در اين بيانيه به نكاتي اشاره شده كه آشنايي با آن‌ها براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ضروري است.

براي خواندن خبر ايسنا اينجا را كليك كنيد. براي خواندن روايت ايسنا از پاسخ روابط عمومي كانون عالي كارفرمايي نيز اينجا را كليك كنيد. براي خواندن متن كامل بيانيه نيز دنباله را كليك كنيد:تصوير: مهندس محمد عطارديان بيركل

چهارشنبه 5 آبان ماه 1389 انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران برگزار مي‌شود (اخبار كعاصكا)

24 مهر 1389
اعضاي محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران موضوع – مجمع عمومي و انتخابات مورخ 5/8/89 پس از سلام، پيرو بخشنامه شماره 210- 11639 مورخ 22/6/89 درخصوص تغيير زمان انتخابات و مجمع عمومي كانون عالي ، و نيز آگهي فراخوان مندرج در صفحه 11 روزنامه اطلاعات مورخ 25/6/89، نظر به اينكه مجمع عمومي مزبور در ساعت 17 روز چهارشنبه پنجم (...)


ارسال اسناد فراخوان عضويت براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور (اخبار كعاصكا)

18 مهر 1389
يكشنبه 10 اكتبر 2010

در پي قطعي شدن مشروعيت و حقانيت «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»، انتخابات فراگير تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور روز چهارشنبه 5 آبان ماه 1389 در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار خواهد شد. به همين منظور، «كميته‌ي عضو‌گيري» كانون عالي كارفرمايي، با ارسال نامه‌ به تمام انجمن‌ها و كانون‌هاي كارفرمايي غيرعضو از آنان درخواست كرده است تا هرچه زودتر نسبت به عضويت در اين تنها نهاد ملي كارفرمايي اقدام كنند.

با اين همه، متن اسناد ارسال شده با نامه، از طريق شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] نيز منتشر مي‌شود و از تمام كارفرماياني كه اين نوشته را دريافت مي‌كنند تقاضا مي‌شود مسؤلان تشكل صنفي متبوع خود را نسبت به اين اسناد آگاه سازند تا نسبت به عضويت در كانون عالي كارفرمايي اقدام كنند.فراخوان هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي براي برگزاري مجمع عمومي روز چهارشنبه 5 آبان 89 (اخبار كعاصكا)

17 مهر 1389

هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در فراخواني كه در صفحه‌ي 11 روزنامه اطلاعات روز پنج‌شنبه 25 شهريور ماه 1389 منتشر شد، از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو و غيرعضو درخواست كرد تا در مجمع عمومي عادي اين كانون عالي كارفرمايي، كه به صورت فوق‌‌العاده ساعت 17 روز چهارشنبه 5 آبان ماه 1389 در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار مي‌شود، شركت كنند.

خاطر نشان مي‌شود اين مجمع كه قرار بود روز يك‌شنبه 28 شهريور ماه 1389 برگزار شود به درخواست مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي جهت اعطاي فرصت مناسب براي عضويت آن دسته از تشكل‌هاي كارفرمايي كه هنوز عضو كانون عالي نشده‌اند، به تعويق افتاد.توافق در مورد آينده‌ي كانون عالي كارفرمايي ايران (اخبار كعاصكا)

9 مرداد 1389
شنبه 31 ژوئيه 2010

در پي صدور احكام قطعي ديوان عدالت اداري و دادگاه حقوقي مبني بر غيرقانوني بودن انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي مسؤلان وقت اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در سال 1385 و نيز غيرقانوني بودن ثبت يك كانون عالي موازي، و در پي تحولات مديريتي در وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم، روز 25 فروردين ماه 1389 «نشست وفاق» با حضور وزير محترم كار و امور اجتماعي و نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي برگزار شد و ضمن توافق در مورد روش انتخاب و معرفي نمايندگان كارفرمايان به نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار، قرار شد مذاكره براي نيل به يك تصميم واحد در خصوص ايجاد يك كانون عالي واحد كارفرمايي ادامه يابد.

در ادامه‌ي آن گفتگو‌ها، روز دوشنبه 4 مرداد ماه 1389 نيز نشستي با حضور مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و نمايندگان ساير تشكلات كارفرمايي تشكيل شد و بر سر برخي موضوع‌هاي مورد اختلاف توافق‌هايي به دست آمد. متن آن توافق‌نامه در ادامه تقديم مي‌شود. . .پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 474729

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كعاصكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License