به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت حمل و نقل > صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌

صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌

مقاله هاى اين بخش


در بخشنامه مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران اعلام شد:

ماليات عملكرد سال 88 (اخبار وگزارش فعاليت‌ها)

22 تير ماه 1389[از پايگاه اطلاع رساني انجمن مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران وحومه]
سه شنبه 13 ژوئيه 2010 بوسيله ى اميد قاسمي
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل! با سلام؛ احتراماً بخشنامه شماره 9782/295/م مورخ 22/4/89 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در خصوص موضوع صدرالذكر جهت آگاهي و بهره برداري [در ادامه] تقديم مي‌شود. حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه شماره نامه: 76212/ح/الف تاريخ نامه:‌23/4/89 بخشنامه مجمع امور صنفي توزيعي و خدم


در نشست مديران مؤسسات و شركت‌هاي باربري تهران بررسي شد:‌

روش محاسبه‌ي 3 درصد ماليات ارزش افزوده (اخبار وگزارش فعاليت‌ها)

16 اسفند ماه 1388[به نقل از سايت انجمن شركت‌هاي حمل و نقل كالاي تهران]
يكشنبه 7 مارس 2010

ارزش افزوده چيست و در يك مؤسسه يا شركت باربري، ميزان آن چگونه محاسبه مي‌شود تا 3 درصد آن را بتوان محاسبه كرد؟‌

در پي طرح اين پرسش‌ها از سوي مديران بنگاه‌هاي عضو بود كه انجمن تصميم گرفت تمام مديران را به يك نشست دوستانه دعوت كند و يكي از كارشناسان سازمان امور مالياتي نيز در اين نشست حاضر شود و روش محاسبه‌ي سه درصد ارزش افزوده را آموزش دهد.

جاي همكاراني كه نتوانستند حضور يابند، سبز؛‌ اين جلسه با مشاركت بيش از دويست نفر از مديران بنگاه‌هاي باربري عضو انجمن از ساعت 11 تا 30/13 روز سه شنبه 11 اسفند 1388 در سالن رستوارن پايانه تهران تشكيل شد و يكي از كارشناسان معاونت آموزشي سازمان امور ماليات‌ها (جناب قندهاري) به تفصيل به تشريح روش محاسبه‌ي ارزش‌ افزوده پرداخت و به پرسش تمام همكاران پاسخ داد.

كساني كه در آن جلسه حضور يافتند در اين زمينه با مشكلي مواجه نخواهند شد، در نتيجه،‌آنچه كه در ادامه مي‌آيد و حاصل گفتگو با جناب آقاي كريم احمدي عضو محترم هيأت مديره‌ي انجمن است،‌ شايد به برخي از پرسش‌هاي همكاراني كه نتوانستند در آن جلسه حضور يابند پاسخ بدهد.تبريك انجمن شركت‌هاي حمل كالاي بروجرد به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي بروجرد)

28 آذر ماه 1388
كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، سلام عليكم! احتراماً بدينوسيله تلاش مستمر و خستگي ناپذير هيأت مديره و دبيركل محترم را در جهت نيل به اهداف قانوني، به خصوص موفقيت اخير در دفاع از حريم قانوني كانون، موضوع صدور حكم دادگاه حقوقي تهران مبني بر حقانيت كانون عالي كارفرمايي و انحلال كانون موازي را تبريك و تهنيت عرض مي‌نمايد. (...)


توسعه‌ي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كارفرمايي (اخبار وگزارش فعاليت‌ها)

4 ارديبهشت ماه 1388؛
پنج شنبه 23 آوريل 2009
جناب آقاي حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و رئيس هيأت مديره‌يانجمن‌ صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كاالاي برون‌شهري تهران و حومه با ارسال نامه‌اي به اعضاء‌ انجمن متبوع خويش از آنان خواست به منظور ايجاد بخش‌هاي ويژه‌اي در سايت آن انجمن نشاني ايميل مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا (...)


رابط خبري انجمن صنفي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل تبريز با «شاكا»‌ معرفي شد (اخبار وگزارش فعاليت‌ها)

20 اسفند ماه 1387؛
سه شنبه 10 مارس 2009
جناب آقاي فريدون شقاقي رئيس هيأت مديره‌ي انجمن شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل تبريز و حومه در نامه‌ي مورخ 30 بهمن ماه 1387 به شماره‌ي 686/811 خطاب به مهندس بيژن سعيژدآبادي مدير مسؤل «پيام‌كارفرمايان»‌ آقاي حسن افخمي را به عنوان رابط آن انجمن با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) معرفي كرد. به استناد اين معرفي نامه بخش «انجمن (...)


از سوي انجمن شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل كالاي استان اردبيل:

پنجاه وپنجمين رابط خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي با «شاكا» معرفي شد (انجمن صنفي شركت‌هاي حمل ونقل كالاي استان اردبيل)

17 اسفند ماه 1387؛
شنبه 7 مارس 2009
حسين حسين زاده رييس هيأت مديره انجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل كالاي استان اردبيل در نامه‌اي به شماره 513 مورخ 26 بهمن ماه 1387 عليرضا نامجوي نايب رييس ودبير اين انجمن را به عنوان رابط خبري با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) معرفي كرد. به استناد اين نامه زير بخش «انجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل كالاي استان اردبيل» در (...)


از سوي انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي شيراز و حومه:

پنجاه و سومين رابط خبري تشكل‌هاي كارفرمايي ايران با«شاكا» معرفي شد (انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي شيراز وحومه)

14 اسفند ماه 1387؛
چهار شنبه 4 مارس 2009
سيد فضل‌اله رضا توفيق رييس انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي شيراز و حومه در نامه‌اي به شماره 668/122/الف ص مورخ 26 بهمن ماه 1387 محمد غفاريان را به عنوان رابط خبري اين انجمن با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»(شاكا) معرفي كرد. پس از دريافت معرفي نامه زير بخش «انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و (...)


رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي برون شهري تهران وحومه با «شاكا» معرفي شد (اخبار وگزارش فعاليت‌ها)

25دي ماه1387؛
پنج شنبه 15 ژانويه 2009
حسين احمدي‌زاده رييس هيأت مديره كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در سمت رئيس هديأت مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي برون شهري تهران وحومه در نامه‌اي به شماره12125/17 مورخ 14 دي ماه1387 اميد قاسمي را به عنوان رابط خبري با آن انجمن با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) معرفي كرد. به استناد (...)


معرفي رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاي حمل ونقل بين المللي تهران وحومه با «شاكا» (اخبار وگزارش فعاليت‌ها)

11 دي ماه 1387؛
چهار شنبه 31 دسامبر 2008
دكتر فرشيد گله رييس هيأت مديره انجمن صنفي شركت‌هاي حمل ونقل بين المللي تهران وحومه طي نامه‌اي به شماره 63987 مورخ 10 دي ماه 1387 شخص خود را به عنوان رابط خبري با شبكه اطلاع‌رساني پيام كارفرمايان (شاكا)‌معرفي كرد. پس از دريافت اين معرفي نامه زيربخش مربوط به انجمن صنفي شركت‌هاي حمل ونقل بين المللي تهران وحومه در بخش انجمن‌هاي كارفرمايي (...)


معرفي رابط خبري انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات مسافربري جاده‌اي شهرستان اهوازبا «شاكا» (اخبار و گزارش فعاليت‌ها)

19 آذر ماه1387؛
سه شنبه 9 دسامبر 2008
شهپر وطن پور شهلا رييس هيأت مديره انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات مسافربري جاده‌اي شهرستان اهواز وحومه طي نامه‌اي به شماره 87/615/121 مورخ 4 آذر ماه 1387 آمادگي خود را براي پذيرش مسؤليت‌هاي رابط خبري انجمن با شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران(شادا) اعلام كرد. به استناد اين نامه، بخش «انجمن صنفي شركت‌ها و مؤسسات مسافربري جاده‌اي شهرستان (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License