به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي > حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي

حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي

اين بخش كه روز 22 اسفند ماه 1387 راه اندازي شد به موضوع حمايت از اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي اختصاص داده مي‌شود.

مقاله هاى اين بخش


رسا سازي صداي كسب و كار در دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري:

تدارك تدوين سياست ملي كسب و كار: بررسي تجربه‌ي اتاق بازرگاني آمريكا (حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي )

29 ارديبهشست 1388،
سه شنبه 19 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

يكي از وظايف تشكل‌‌هاي كارفرمايي «دفاع» از منافع اعضاء است. در نتيجه، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، به مثابه سون فقرات تشكل‌هاي كارفرمايي در كشور، وظيفه دارد كه در سطج ملي از كسب و كار دفاع كند. براي اينكار لازم است تمام كارفرمايان در مورد مفاد سندي با عنوان «سياست ملي كسب و كار» به توافق برسند.

اما اجماع‌سازي در ميان گروه‌هايي با منافع متفاوت و گاه متضاد كار ساده‌اي نيست و لازم است تجربه‌ي موفق همكاران در كشورهاي ديگر در اين زمينه مورد توچه قرار بگيرد.

آنچه كه در ادامه آمده برجمه‌ي بخش ديگري از سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد براي سال 2009» است كه به مسائل كارگري پرداخته است. پيش از اين ترجمه‌ي بخش‌هاي ديگري از اين سند در «شبكه اطلا‌ع‌رساني كارفرمايان ايران» (شادا)‌ متشر شده است و اين كار ادامه خواهد يافت.تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي در فهرست اولويت‌هاي دفاعي اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا براي سال 2009 (حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي )

28 ارديبهشت 1388؛‌
دو شنبه 18 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

يكي از موضوع‌هاي بيستگانه‌ي سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد براي 2009» موضوع «تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌لمللي» است. راهكاري سياست دفاع «اتاق» در اين عرصه در دو بخش «گشودن بازارهاي خارجي» و «حفظ گشودگي آمريكا» تدوين و فهرست شده است كه ترجمه‌ي آن‌ها در ادامه ارايه مي‌شود.

نيازي به گفتن نيست كه اولويت‌هاي ملي كسب و كار در ايران و آمريكا طابق‌النعل به النعل يكي نيستند، در نتيجه، مصاديق خاص ارايه شده در اين سند براي كسب و كار ايران غيرقابل نسخه‌برداري است. اما تأمل در اين سند براي كسب و كار ملي ايران از چند نظر اهميت دارد:

اولاً نوع نگاه كسب و كار آمريكا را به دنيا نشان مي‌دهد. ثانياً ما را با روش‌هاي پيشرفته‌ي دفاع از كسب و كار ملي آشنا مي‌سازد. و سوم اينكه چارجوب مفهومي لازم را در اختيار ما قرار مي‌دهد تا بوانيم در اين عرصه دست به مفهوم‌سازي و نظريه‌پردازي بزنيم كه اساس هر نوع فهم و شناخت است. و از همه مهم‌تر اينكه با مهندسي معكوس اين تكنولوژي، مي‌توانيم دانش فني و مهارت‌هاي لازم براي توليد «دسوركار ملي كسب و كار»‌ خودمان را به دست آوريم.

به خاطر موارد فوق است كه به مرور بخش‌هاي ديگر اين سند مهم ترجمه خواهد شد و در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار خواهد گرفت.

مصرانه از رابطان خبري درخواست مي‌شود اين اسناد را تكثير كنند و در اختيار مسؤلان و اعضاء هيأت مدير‌ي تشكل‌هاي متبوع خود بگذارند.«مالكيت فكري» در سياست‌ دفاعي «اتاق بازرگاني ايالات متحد» براي سال 2009 (حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي )

27 ارديبهشست 1388؛
يكشنبه 17 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

«مالكيت فكري» يكي از موضوع‌هاي سياست دفاعي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا» براي سال 2009 است. براي دفاع از اين موضوع مجموعه‌اي از راهكارها تدوين شده است كه ترجمه‌ي آن‌ها به نقل از سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد براي 2009» در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است براي پيشبرد امر دفاع، ابزارها و روش‌هايي تدوين شده كه نشان مي‌دهد اين موضوع در اتاق بازرگاني آن كشور به يك سيستم جا افتاده تبديل شده است. به عنوان نمونه، براي هر موضوع، حتي پيش‌نويس نامه‌هايي كه در تاريخ مشخص بايد براي افراد مشخص ارسال شود، از پيش تهيه و تصويب شده است.

به علاوه، تأمل در اسنادي از اين دست كارفرمايان ايراني را با چارچوبي از مفاهيم آشنا خواهد ساخت كه پيش‌شرط مفهوم سازي ، نظريه پردازي ، شناخت و برنامه‌ريزي در اين زمينه است و بدوين اين ابزارهاي مفهومي، حتي فهم اين مسائل نيز مقدور نخواهد شد.

گفتني است كه موضوع «مراقبت از سلامتي» اين سند پيش‌تر در «شاكا» منتشر شده است و 18 موضوع باقي‌مانده نيز به مرور منتشر خواهد شد. اين اسناد در اين سايت به يكديگر لينك شده‌اند تا دسترسي به آن‌ها آسان شود.

همين جا از تمام رابطان خبري درخواست مي‌شود متن اين اسناد را در اختيار مسؤلان ارشد تشكل‌هاي متبوع خود قررا دهند.قابل توجه تمام تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور:

«مراقبت از سلامتي» در اولويت‌هاي سياست دفاعي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا» براي سال 2009 (حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي )

26 ارديبهشت 1388؛
شنبه 16 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مجموعه‌ي كاركردهاي يك تشكل‌ كارفرمايي را مي‌توان در دو دسته خلاصه كرد:‌ ارايه‌ي خدمات به اعضاء و دفاع از منافع آنان. اما دفاع از منافع اعضاء يك تشكل مي‌تواند به شيوه‌ي «هيأتي» صورت پذيرد: بدون ضوباط و اسناد مكتوب، موردي، وابسته به افراد، كداخدا منشانه، و بدون سيستم و برنامه‌ريزي. همه‌ي ما كم و بيش با مديريت «هيأتني» در تمام سطوح آشنا هستيم. اما آيا مي‌توان تصور كرد كه «دفاع» در يك تشكل كارفرمايي به مثابه يك «سيستم» عمل كند؟ مطالعه‌ي اسناد مربوط به كاركرد«دفاع» در اتاق بازرگاني ايالات متحده ترديدي به جا نخواهد گذاشت كه امر دفاع از كسب و كار ملي در اين تشكل كارفرمايي به مثابه يك سيستم عمل مي‌كند و نهادينه شده است. اينكه اين سيستم چگونه عمل مي‌كند و آيا تشكل‌هاي كارفرمايي ايران مي‌توانند از تجربه‌ي همكاران خود در سازمان‌دهي به امر«دفاع از كسب و كار ملي» درس‌هايي بياموزند يا نه، يكي از مسائل كليدي «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) است كه به طور حتم و با جديت در آينده پي‌گيري خواهد شد. اما آنچه كه در آدامه ارايه شده از همين نظر جالب است.

اولويت‌هاي سياست دفاعي اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا در يك سند 21 صفحه‌اي تدوين و منتشر شده است. تمام اين اولويت‌ها تحت 20 مقوله دسته‌بندي شده‌اند. يكي از اين مقوله‌ها «مراقبت از سلامتي» است. ترجمه‌ي بندهايي از اين بخش در ادامه با اين هدف تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌شود تا نشان داده شود چگونه اتاق بازرگاني آن كشور براي تقريباً تمام مضوعاتي كه به كسب و كار ملي مربوط مي‌شوند موضع و نظر دارد و بر اساس همين مواضع براي دفاع از كسب و كار ملي تلاش مي‌كند.

خاطر نشان مي‌شود كه هدف از ترجمه و انتشار اين اسناد اين است كه افق ديد تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني نيز گسترش يابد و به مرور براي تدوين اولويت‌هاي سياست ملي كسب و كار آمده شوند.

اين توقع به جاست كه تمام رابطان خبري كه اين اخبار به طور خودكار به ايميل آنان ارسال مي‌شود، آن‌‌ها را تكثير كنند و در اختيار مسؤلان ارشد تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند. اما ترجمه‌ي بخش «مراقبت از سلامتي» سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد»:‌در آستانه‌ي برگزاري انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري:‌

نمونه‌ي يك پرسش‌نامه‌ي نظرسنجي در مورد اولويت‌هاي سياست دفاعي كسب و كار (حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي )

24 ارديبهشت 1388؛
پنج شنبه 14 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

اگر قرار باشد- و البته قرار هم هست - كه تمام تشكل‌هاي كارفرمايي در فرايند تعيين اولويت‌اهاي سياست دفاعي كسب و كار در ايران مشاركت كنند، در آن صورت چه بايد كرد و چگونه بايد اين اولويت‌ها را مشخص ساخت؟ تدوين پرسش‌نامه و توزيع آن در ميان اعضاء يك روش شناخته شده است. اما از چه مسائلي بايد سؤال كرد؟ و چگونه بايد به ارزيابي پاسخ‌ها پرداخت؟ آنچه كه در ادامه خواهد آمد تجربه‌ي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا» در جريان ساختن «دستوركار ملي كسب و كار براي سال‌ 2003 تا 2004» است. اين سند، در واقع، نمونه‌ي يك نظرسنجي است كه از سوي اين اتاق تهيه و در ميان اعضاء توزيع شده است. بر اساس پاسخ‌هاي دريافتي توسط همين پرسشنامه‌هاست كه اولويت‌هاي دفاعي اين «اتاق» تدوين شده است و«شبكه‌ي اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) متن كامل سند اولويت‌هاي «اتاق بازرگاني ايالات متحده براي سال 2009» را نيز ترجمه و ارايه خواهد داد (تا كنون فقط فهرست آن‌ها در همين سايت منتشر شده است).

در ادامه، ترجمه‌ي اين پرسش‌ها، كه در سه بخش تدوين شده، تقديم تشكل‌هاي عضو مي‌شود و از رابطان خبري انتظار مي‌رود كه اين متن را تكثير كرده و در اختيار مسؤلان تشكل‌ متبوع خود قرار دهند.

خاطر نشان مي‌شود كه در برابر هر پرسش شش گزينه‌ براي تعيين ميزان اولويت مشخص شده كه پرسش شونده يكي از آن‌ها را بايد انتخاب كند: فوق‌العاده بالا، بسيار بالا، بالا، تا حدودي بالا، پائين. و گزينه‌ي آخر: بي نظر. بديهي است كه در ترجمه‌ي زير،‌ اين گزينه‌ها حذف شده‌اند.اولويت‌هاي سياست‌هاي دفاعي «شوراي بين‌المللي كسب‌ و كار ايالات متحد» براي سال 2009 (حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي )

24 ارديبهشست 1388؛

يكي از وظايف تشكل‌هاي كارفرمايي «دفاع» از منافع اعضاء است. اما «دفاع» نيز مي‌تواند به شيوه‌ي «هيأتي» صورت بگيرد: بدون برنامه، بدون سازمان و بدون سيستم، و در نتيجه با كم‌ترين كارآئي و اثربخشي.

هدف اصلي سومين راهنما از بسته‌ي آموزشي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» - كه از سوي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان منتشر شده است ارايه‌ي كمك‌هاي آموزشي به تشكل‌هاي كارفرمايي براي «رسا سازي صداي كسب و كار»‌ است. «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»‌ (شاكا) تا كنون بخش‌هايي از اين كتاب را ترجمه و منشر كرده است و اين كار ادامه خواهد يافت.

در اين كتاب به تجربه‌ي اتاق بازرگاني ايالات متحده در امر تدوين «دستوركار ملي كسب و كار»‌- كه اساس هر نوع برنامه‌ي دفاعي را تشكيل مي‌دهد- اشاره شده است و «شاكا» نيز اولويت‌هاي اتاق بازرگاني ايالات متحده براي سال 2009 را، به عنوان يك الگو، ترجمه و منتشر كرده است و اين كار ادامه دارد.

آنچه كه در پي آمده، ترجمه‌ي «اولويت‌هاي سياست دفاعي شوراي بين‌المللي كسب و كار ايالات متحد» است كه عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز هست.

از تمام رابطان خبري درخواست مي‌شود ترجمه و اصل اين سند را تكثير كنند و در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود قرار دهند تا به عنوان الگويي براي تدوين «دستوركار ملي كسب و كار» - كه به زودي آغاز خواهد شد- مورد توجه قرار بگيرد. اما متن سند:‌فهرست موضوعي اولويت‌هاي اتاق بازرگاني ايالات متحد براي سال 2009 (حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي )

22 ارديبهشست 1388؛
سه شنبه 12 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

بخش سوم كناب «رسا سازي صداي كسب و كار» - از بسته‌ي آموزشي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» - با عنوان «تدوين دستوركار ملي كسب و كار»، روش‌هاي اجماع تشكل‌هاي كارفرمايي بر سر اولويت‌هاي كسب و كار را تشريح كرده است. در اين بخش از كتاب، از جمله به تجربه‌ي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا»‌ در زمينه‌ي تدوين «دستوركار ملي كسب و كار»‌ براي سال 2003 تا 2004 اشاره شده، و پرسشنامه‌هايي كه به همين منظور تهيه شده بودند، معرفي شده‌اند.

اگر تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تدوين «دستوركار ملي كسب‌ و كار» جدي باشند، به تجربه‌هاي همكاران خود در كشورهاي مختلف نياز دارند. و تجربه‌ي اتاق بازرگاني آمريكا يكي از نمونهَ‌هاي موفق است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاقا) در ادامه‌ي اجراي برنامه‌ي «رسا سازي صداي كسب و كار در آستانه‌ي برگزاري انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري»، ترجمه‌ي سند اتاق بازرگاني آمريكا را تقديم تشكل‌هاي عضو مي‌كند. آنچه كه در ادامه آمده، ترجمه‌ي فهرست اولويت‌هاي اين اتاق براي سال 2009 است. با كليك كردن هر يك از اين عنوان‌ها، پنجره‌اي گشوده خواهد شد كه در آن، زيرعنوان‌ها همان موضوع همراه با سياست‌هاي مدون شده ارايه خواهد شد. بدون شك، اولويت‌هاي كشب و كار در ايران با آمريكا يكي نيست،‌ اما بسياري از موضوع‌ها مشابه يكديگر هستند. در نتيجه اين فهرست موضوعي مي‌تواند قالب مناسبي براي دسته‌بندي كردن اولويت‌هاي كسب و كار در ايران فراهم آورد.

همين جا از تمام رابطان خبري درخواست مي‌شود تا حتماً كپي اين اسناد را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند.ترجمه‌ي بخش سوم كتاب «رسا سازي صداي كسب‌وكار»:

تدوين كارنقشه‌ي ملي كسب ‌و كار (حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي )

19 ارديبهشست 1388؛
شنبه 9 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در آستانه‌ي برگزاري انتخابات دهمين دروه‌‌ي رياست جمهوري اين پرسش قابل طرح است كه آيا كارفرمايان كشور خواسته‌هاي كسب‌وكار را تدوين كرده‌اند؟ و آيا قادر خواهند بود ضرورت درخواست‌هاي خود را براي افكار عمومي استدلال و تبيين كنند؟ و آيا راهكارهاي مناسب براي طرح و دفاع از اين خواسته‌ها را مدون ساخته‌اند؟ و آيا مي‌توانند براي تحقق اين خواسته‌ها نيروهاي خود را بسيج كنند؟ و خلاصه اينكه آيا خواهند توانست امكانات خود را در حمايت از نامزدي به ميدان آورند كه نسبت به درخواست‌هاي ملي آنان تعهد خواهد پذيرفت؟

سومين كتاب از بسته‌ي آموزشي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» كه از سوي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان تهيه و منتشر شده به موضوع «دفاع» پرداخته است. در بخش سوم اين كتاب روش تدوين «كارنقشه‌ي ملي كسب‌ و كار» مورد بررسي قرار گرفته است.

خاطر نشان مي‌شود در چند روز آينده و براساس رهنمود‌هاي همين كتاب، نسبت به تدوين پيش‌نويس كارنقشه‌ي ملي كسب و كار در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي اقدام خواهد شد تا بتوان اين نقشه‌ي كار را با نامزدهاي رياست جمهوي در ميان گذاشت و نسبت به حمايت از يكي از آنان تصميم‌ گرفت. از همين رو از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و به ويژه از رابطان خبري اين تشكل‌ها درخواست مي‌شود نسخه‌ي كاغذي اين نوشته را در اختيار اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود قرار دهند تا با روش استاندارد تدوين كارنقشه‌ي ملي كسب و كار آشنا شوند و به تدوين اين كار نقشه طي هفته‌هاي پيش رو مدد برسانند. و اما ترجمه‌ي قسمت‌هايي از بخش سوم كتاب:‌سومين كتاب از بسته‌ي آموزشي «سازمان‌هاي كارفرمايي كارآمد»:‌

رسا سازي صداي كسب ‌و كار در دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري (حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي )

18 ارديبهشت ماه 1388؛
جمعه 8 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در حاليكه فقط پنج جمعه‌ي ديگر انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري در ايران برگزار خواهد شد، تشكل‌هاي كارفرمايي در سراسر كشور در تب‌ و تاب به سر مي‌برند تا سهم خود را در انتخاب رئيس جممهوري ادا كندد كه اميدوارند به صداي كارشناسي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور بيشتر توجه كند تا از فروپاشي كامل كسب‌وكار پيشگيري شود و گروه‌هاي كم‌تري از مردم محروم در كام نداري و بيكاري سقوط كنند.

بديهي است كه هيچ شخصيت حقوقي، از جمله‌ بنگاه‌ها و تشكل‌هاي كارفرمايي، حق حمايت از يك كانديداي مشخص را ندارد. به اين دليل ساده كه حق رأي يك امر فردي است و هيچ گروهي نمي‌تواند از اعضاء‌ خود بخواهد كه به اين يا آن فرد خاص رأي بدهند. اما تمام كارفرمايان مي‌توانند و بايد با تمام وجود از كانديدايي حمايت كنند كه مي‌دانند به صداي كارشناسسي كسب‌وكار توجه خواهد كرد.

اما صداي ملي كسب‌وكار چه مي‌گويد، و كدام نامزد رياست جمهوري نسبت به اين خواست‌هاي ملي متعهد خواهد شد و كارفرمايان چگونه مي‌توانند از تمام امكانات بالقوه و بالفعل خود،‌ و در چارچوب اخلاق و قانون، از آن كانديداي مورد نظربه كارآمدترين و اثربخش‌ترين شكل ممكن حمايت كنند و پيروزي كسب‌وكار را فرداي 22 خرداد 88 جشن بگيرند؟‌

در پاسخ به همين پرسش‌هاست كه «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا)‌ در طول اين 5 هفته‌ي باقي مانده خواهد كوشيد كه از يك سو به تدوين «كارنقشه‌ي ملي كسب‌وكار» از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي ايران مدد برساند و از سوي ديگر از تمام امكاتات قانوني براي حمايت از نامزد منتخب كسب و كار استفاده كند. به همين خاطر، از مسؤلان تمام تشكل‌ها و به ويژه از تمام رابطان خبري «شاك»ا مصرانه درخواست مي‌كند اسنادي را كه از اين پس در همين زمينه منتشر خواهند شد در اختيار تمام اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تشكل‌ه‌ي كارفرمايي در سراسر كشور قرار دهند و نسبت به پركردن پرسش‌نامه‌ها و بازپس فرستان آن‌ها به طور جدي مشاركت كنند.

خاطر نشان مي‌شود به زودي بيانيه‌ي «كارنقشه‌ي ملي كسب‌وكار در دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري» از طريق «شاكا» منتشر خواهد شد و در آن برنامه‌ي عملياتي كارفرمايي كشور در انتخابات پيش‌روي ارايه مي‌شود. تا آن زمان، و در ادامه، فهرست مطالب سومين كتاب از بسته‌ي آموزشي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان با نام «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» تقديم خواهد شد.

عنوان فرعي اين كتاب «رسا سازي صداي كسب و كار» است و به موضع «دفاع» در تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌پردازد. تمام كارفرماياني كه مايلند در مبارزه‌ي اننتخاباتي پيش‌رو، ميدان را به مخالفان ارتقاء كسب‌وكار واگذار نكنند واجب استت تا به فهرست عنوان‌هاي اين كتاب نگاهي بياندازند و اگر توانايي قرائت متن انگليسي آن را دارند از اين كار دريغ نورزند و اگر قادر به ترجمه‌ي بخش‌هايي از اين كتاب و انتشار آن از طريق اين سايت هستند، همين امروز اقدام كنند.

براي دستيابي به متن كتاب، ‌نشانه‌ي مربوط را در انتهاي همين مقاله كليك كنيد. و اما عنوان مطالب اين كتاب:‌پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License