به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي > رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي

اين بخش كه روز جمعه 23 اسفند ماه 1387 راه‌اندازي شد به اراةي مطالبي در مورد برنامه‌ريزي استراتژيك در تشكل‌هاي كارفرمايي اختصاص داده مي‌شود.

مقاله هاى اين بخش


رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تحليل قوت ضعف/فرصت تهديد، سافا و نظرسنجي (رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي )

11 اسفند 1390

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي يكي از كتاب‌هاي يك بسته‌‌ي آموزشي است كه با عنوان كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) تهيه و منتشر شده است. هدف اين كتاب ارايه‌ي رهنمودهاي عملي به مسؤلان و اعضاء تشكل‌هاي كارفرمايي است تا بتوانند بدون بهره‌گيري از مشاوران برون سازماني برنامه‌ي استراتژي تشكل متبوع خود را تدوين كرده و به اجرا بگذارند.

خاطر نشان مي‌شود حق انحصاري برگردان فارسي مجموعه كتاب‌هاي بسته‌ي آموزش «كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي» طي قراردادي از سوي س.ب.ك به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ تفويض شده و كعاصكا نيز به مرور برگردان اين كتاب‌هاي ارزشمند را از طريق همين وب سايت به كارفرمايان و تشكل‌هاي كارفرمايي آنان تقديم مي‌كند. اين كتاب‌ها تا كنون به زبان‌هاي فرانسه، روسي، اسپانيايي و اندونزيايي نيز ترجمه و منتشر شده‌اند.

از تك تك كارفرمايان محترمي كه خلاصه‌ي مطالب اين سايت به صورت خودكار به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود اگر اين اسناد را براي ارتقاء كارآمدي تشكل متبوع خود مناسب يافتند، آ‌ن‌ها را به هر نحو كه مناسب مي‌دانند در اختيار مسؤلان انجمن كارفرمايي رشته‌ي خود قرار دهند.

براي خواندن ساير بخش‌هاي اين كتاب كه تا كنون به فارسي ترجمه شده اينجا را كليك فرماييد. اما برگردان ادامه‌ي بخش چهارم اين كتاب:رويكرد استراتژيك به تشكل‌هاي كارفرمايي: اولويت‌هاي راهبردي مورد توافق (رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي )

19 بهمن 1390

بخش چهارم كتاب «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي» به «اولويت‌هاي استراتژيك مورد توافق» مي‌پردازد. برگردان اين بخش از كتاب در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌سازد دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)‌ سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)‌ يك بسته‌ي آموزشي تحت عنواتن «كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي»‌ منتشر كرده است كه حق انحصاري برگردان فارسي آن‌ها طي قراردادي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) تفويض شده است. «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي» يكي از كتاب‌هاي اين بسته‌ي آموزشي است كه تا كنون بخش‌هايي از آن به فارسي ترجمه شده و دراينجا قرار دارد. از رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان محترم تشكل‌هاي متبوع خود را از انتشار فارسي اين سند مهم مطلع سازند تا نسخه‌ي كاغذي آن نيز منتشر شود. اما ترجمه‌ي اين قسمت كتاب:رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تدوين بيانيه‌ي مأموريت (قسمت دوم) (رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي )

5 بهمن 1390

برگردان بخش اول از فصل سوم كتاب «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي» - كه به روش تدوين بيانيه‌ي مأموريت از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي پرداخته - در اينجا منتشر شد. در ادامه، برگردان قسمت آخر اين فصل از كتاب نيز به تشكل‌هاي كارفرمايي ايران تقديم مي‌شود. از رابطان خبري كه خلاصه‌ي اين مطلب به ايميل آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود متن اين سند مهم را در اختيار مسؤلان محترم تشكل‌هاي متبوع خود قرار داده و آنان را از انتشار اين سند مطلع سازند.

خاطر نشان مي‌شود كتاب «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي» يكي از كتاب‌هاي يك بسته‌ي آموزشي است كه تحت عنوان «كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي» از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) منتشر شده و حق انحصاري برگردان فارسي آن‌ها طي قراردادي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) تفويض شده است. اين كتاب‌ها به مرور به فارسي ترجمه شده و سرانجام متن كاغذي آن‌ها نيز در آينده منتشر خواهد شد.براي آشنايي با اين كتاب‌ها به بخش كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا) مراجعه كنيد. اگر در مورد اين كتاب‌ها يا روش تدوين برنامه‌ي استراتژيك تشكل متبوع خود پرسشي داشتيد به اينجا ايميل بزنيد. اما ادامه ترجمه:رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تدوين بيانيه‌ي مأموريت (رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي )

21 دي 1390
چهار شنبه 11 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين

«رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي» عنوان يكي از كتاب‌هاي يك مجموعه‌ي آموزشي مركب از شش كتاب است كه از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) با هدف كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي منتشر شده و حق برگردان فارسي آن، طي قراردادي، به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) واگذار شده است. بخش‌هايي از اين كتاب پيشتر در شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران (شاكا) منتشر شده و برگردان بخش‌هاي ديگر اين كتاب نيز به تدريج در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر ايران قرار مي‌گيرد. در ادامه برگردان بخش سوم اين كتاب با ارزش كه به تدوين بيانيه‌ي مأموريت پردخته تقديم مي‌شود. از تمام رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود پرينت اين سند ارزشمند را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند.

قطعاً كارفرمايان ايراني توجه خواهند كرد كه اين گونه رهنمودها معمولاً بر اساس تجربه‌هاي كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي تدوين مي‌شوند كه در آن‌ها حاكميت قانون و رعايت حقوق ديگران، كم و بيش، نهادينه شده، و مديريت تشكل‌ها و سازمان‌ها هيأتي نيست. بدون توجه به اين تفاوت‌هاي بنيادين، ممكن است هزينه و وقت بسيار زيادي صرف تدوين «برنامه استراتژيك‌» كنيد كه سال‌ها در كشوي دبير انجمن خاك خواهد خورد و در رفتار هيأتي سازمان هم كم‌ترين تغييري رخ نخواهد داد.

به رغم اين واقعيت‌هاي قابل تأمل، رهنمودهاي ارايه شده در اين كتاب را بسيار ارزشمند خواهيد يافت:‌کار را شروع کنیم (رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي )

24 فروردين ماه 1388؛
دو شنبه 13 آوريل 2009
«رويكر استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي»‌ يكي از كتاب‌هاي چهارگانه‌‌اي است كه به عنوان يك بسته‌‌ي آمزوشي به سفارش سازمان بين‌المللي كار از سوي اعضاء‌ هيأت‌هاي علمي داشگاه سازمان‌هاي بين‌المللي ژنو (دوره فوق ليسانس مديريت) براي كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي تهيه شده و انتشار يافته است. شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران (شاكا)‌ (...)


ترجمه‌ي بخشي از كتاب «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي»

تمرين عملي نوشتن بيانيه‌ي مأموريت (رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي )

20 فروردين ماه 1388؛
پنج شنبه 9 آوريل 2009

در پاسخ به فراخوان «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»‌ (شا كا) براي مشاركت در ترجمه‌ي گروهي كتاب «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي»، آقاي فلامك هاشمي نخستين مترجمي بود كه به صورت داوطلبانه، قسمتي از صفحه‌هاي 10 تا 12 اين كتاب را كه در مورد تمرين عملي نوشتن بيانيه‌ي مأموريت و چك‌ليست بيانيه‌ي مأموريت است، ترجمه كرده و براي انتشار در اختيار شاكا گذاشه است.

آن دسته از مسؤلان و اعضاء تشكل‌هاي كارفرمايي كه ضرورت داشتن رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي را درك كرده باشند با تدمل در همين مقدار كمي كه از كتاب ترجمه و در ادامه ارايه شده است، به اهميت اين كتاب پي خواهند برد. از اين گروه از همكاران درخواست مي‌شود در ترجمه‌ي قسمت‌هاي ديگري از اين كتاب به شاكا مدد برسانند يا افراد علاقمند را به مشاركت در ترجمه‌ي گروهي اين كتاب تشويق كنند.

متن پي.دي.افي اين كتاب و ترجمه‌ي فهرست آن در همين سايت منتشر شده است. علاقمندان به مشاركت در ترجمه‌ي اين كتاب بخش‌هاي مورد نظرشان را انتخاب كنند و با «گروه نويسندگان» در ميان بگذارند تا از دوباره ‌كاري جلوگيري شود.

در انتهاي اين نوشته‌ لينك‌هاي مورد نياز ايجاد شده است. اما اصل ترجمه:‌مشاركت در ترجمه‌ي كتاب:‌

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي (رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي )

25 اسفمد ماه 1387؛

موضوع دومين راهنماي عملي از بسته‌ي آموزشي سازمان بين‌المللي كار در مورد كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي «استراتژي» است. عنوان فرعي اين كتاب «رويكر استراتژيك به مديرت تشكل‌هاي كارفرمايي» است.

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه تا كنون قرارداد مربوط به ترجمه و انتشار يك كارافزار الكترونيكي در مورد «رسيدگي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» را با سازمان بين‌المللي كار منعقد كرده است، در تدارك انعقاد قراداد با اين سازمان در مورد ترجمه و انتشار بسته‌ي آموزشي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» است كه از چهار كتاب به هم مرتبط تشكيل شده است. عنوان نخسيتن كتاب اين مجموعه «حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي» است و عنوان دومين كتاب اين مجموعه نيز «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي» است و در ادامه فهرست مطالب اين كتاب ارايه مي‌شود.

در انتهاي اين نوشته لينك‌هايي براي دسترسي به متن پي.دي.افي انگليسي كتاب ارايه شده است و از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انتظار مي‌رود يك كپي از آن را در اختيار اعضاء‌‌ هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود قرار دهند تا مورد توجه آنان قرار بگيرد.

ار تمام كساني كه مهارت و فرصت ترجمه‌ي بخش‌هايي از اين كتاب‌ها را براي انتشار در اين سايت دارند به طور جدي درخواست مي‌شود با «گروه نويسندگان» تماس بگيرند تا هماهنگي‌هاي لازم ايجاد شود و دوباره كاري نكنيم.

براي بخش‌هاي ترجمه‌شده لينك ايجاد مي‌شود تا با كليك كردن‌‌ آن‌ها ترجمه‌ها را بخوانيد.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License