به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات > انجمن شركت‌هاي ساختماني استان سمنان

انجمن شركت‌هاي ساختماني استان سمنان

اين بخش كه روز دوشنبه 19 اسفند ماه 1387 راه‌اندازي شد همراه با تمام زيربخش‌هايش كه در آينده ايجاد مي‌شود به انجمن شركت‌هاي ساختماني استان سمنان اختصاص مي‌يابد و مديريت آن به استناد معرفي‌نامه‌ي اين انجمن به آقاي محمد زحمتكش تفويض مي‌شود.

مقاله هاى اين بخش


انجمن شركت‌هاي ساختماني استان سمنان پنجاه و ششمين رابط خبري با «شاكا» را معرفي كرد (اخبار و گزارش‌ها )

19 اسفند ماه 1387؛
دو شنبه 9 مارس 2009
جناب محمد زحمتكش رئيس هيأت مديره‌ي انجمن شركت‌هاي ساختماني استان سمنان با ارسال نامه‌اي آمادگي خود را براي همكاري با «شبكه‌ اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»(شاكا) به عنوان رابط خبري و نماينده‌ي آن انجمن اعلام كرد. در پي اين اعلام آمادگي زيربخش «انجمن شركت‌هاي ساختماني استان سمنان» در بخش «تشكل‌هاي كارفرمايي ايران» راه‌اندازي شد و كلمه‌ي (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن شركت‌هاي ساختماني استان سمنان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License