به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات > انجمن آبادگران استان بوشهر

انجمن آبادگران استان بوشهر

مقاله هاى اين بخش


انجمن آبادگران استان بوشهر شصت و دومين رابط خبري با «شاكا»‌را معرفي كرد (اخبار وگزارش فعاليت ها)

22 اسفمند ماه 1387؛
پنج شنبه 12 مارس 2009
جناب آقاي ايمان پورمحمد دبير انجمن آبادگران استان بوشهر با ارسال نامه‌ي شماره 702 مورخ 30 بهمن ماه 1387 خطاب به مهندس بيژن سعيدآبادي مديرمسؤل «پيام‌كارفرمايان» سركار خانم محبوبه نظرزاده را به عنوان رابط خبري با «شبكه اطلاع‌رساني كافرمايان ايران» «شاكا» معرفي كرد. در پي دريافت اين نامه بخش «انجمن آبادگران بوشهر» (انجمن صنفي شركت‌ها و (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن آبادگران استان بوشهر   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License