به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان > بيانيه‌ها

بيانيه‌ها

مقاله هاى اين بخش


بيانيه سخنگوي گروه كارفرمايان در «كميته كاربست استانداردها» در خصوص:

كنوانسيون 87 و «حق اعتصاب كارگران» (بيانيه‌ها)

30 آذر 1391
پنج شنبه 20 دسامبر 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

آقاي برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان به پيوست نامه‌اي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان، بيانيه‌ي آقاي كريس سايدر، سخنگوي كارفرمايان در «كميته كاربست استانداردها» را نيز ارايه داده است. آقاي كريس سايدر در ملاقات روز اول دسامبر 2012 (شنبه 11 آذر 1391) خود با «كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها» اين بيانيه را در اختيار كارشناسان اين كميته قرار داد. در اين بيانيه، به صورت مفصل، دلايل كارشنان عضو كميته كارشناسان در خصوص معتبر بودن تفسير آنان از «حق اعتصاب» كارگران نقادي شده و نتيجه‌گيري مي‌شود كه كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار در خصوص آزادي انجمن در مورد حق اعتصاب كارگران مسكوت است و تفسير كارشناسان در اين زمينه فاقد اعتبار مي‌باشد.

آقاي برنت ويلتون در پايان نامه‌ي خود خطاب به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان آنان را تشويق كرده است تا اطلاعات مندرج در اين بيانيه را در اختيار وزايران كار و امور خارجه كشورهاي متبوع خود قرار دهند.

«پيام كارفرمايان»‌ تا كنون اسناد متعددي را در مورد كنوانسيون 87 و حق اعتصاب كارگران منتشر كرده است. علاقمندان براي دسترسي به اين اسناد مي‌توانند كليد واژه «حق اعتصاب» را كليك كنند.

در ادامه، برگردان بخش نخست بيانيه‌ي آقاي كريس سايدر تقديم مي‌شود. براي متن كامل انگليسي آن صورتك مربوطه در انتهاي همين مقاله را كليك كنيد:در بيانيه مطبوعاتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به مناسبت برگزاري كنفرانس بين‌المللي كار شايسته در مسكو تأكيد شد:

اصلاحات ساختاري مستلزم تداوم حمايت از اعتماد كسب و كار به ايجاد شغل است (بيانيه‌ها)

23 آذر 1391
پنج شنبه 13 دسامبر 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

روز‌هاي سه‌شنبه و چهارشنبه 21 و 22 آذر 1391 (11 و 12 دسامبر 2012) كنفرانس بين‌المللي كارشايسته به همت روسيه فدراتيو و سازمان بين‌المللي كار در مركز تجاري مسكو برگزار شد. مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در پاسخ به دعوت آقاي آلكساندر شوكين رئيس اتحاديه صنعتگران و كارآفرينان روسيه در اين كنفرانس شركت كرد. بيش از 900 نفر از نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي و سازمان‌هاي مربوطه از 80 كشور مختلف در اين كنفرانس حضور يافتند. به همين مناسبت سازمان بين‌المللي كارفرمايان روز 22 آذر 1391 بيانيه‌اي مطبوعاتي منتشر كرد كه برگردان آن در ادامه تقديم مي‌شود:‌عكس: برنت اچ. هيلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

موضع كارفرمايان در باره حق اعتصاب و سازمان بين‌اللملي كار (بيانيه‌ها)

31 مرداد 1391

جناب آقاي برنت اج. هيلتون دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان ضمن ارسال بيانيه‌ي اعلام مواضع اين سازمان در خصوص «موضع كارفرمايان در باره حق اعتصاب و سازمان بين‌المللي كار» براي تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان- كه برگردان متن آن در ادامه تقديم شده است - به چند نكته‌ي مهم نيز اشاره كرده كه توجه به آن‌ها ضروري است.

وي بعد از ذكر حوادثي كه در ارتباط با تفسير كارشناسان كميته كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه از حق اعتصاب‌ در جريان برگزاري يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار در خرداد ماه 1391 در ژنو رخ داد (و برگردان تمام اسناد آن را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد) خاطر نشان ساخته است كه: «شما بايد مطلع باشيد كه اتحاديه‌هاي كارگري اكنون رايزني با اعضاي خود، سازمان‌هاي كارفرمايي، و نيز با دولت‌ها را، با قرائت و تفسير خودشان از ماجراها، شروع كرده‌اند و واجب است كه اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به شكل گسترده منطق گروه كارفرمايان را به شكل متحد و صريح ترويج كنند.

آقاي هيلتون در انتهاي نامه‌ي خود از اعضا خواسته است تا اين سند را - كه برگردان آن در ادامه تقديم شده - در ميان تمام كمپاني‌هاي عضو خود تا آنجا كه ممكن است توزيع كنيد، آن را روي وب‌ سايت‌هاي تشكل خود قرار دهيد، و دولت‌ها را از موضع كارفرمايان با خبر سازيد، و همچنين موضع كارفرمايان را از طريق شخصيت‌هاي با نفوذ و رهبران فكري با رسانه ملي در ميان بگذاريد.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور انتظار مي‌رود ضمن منعكس كردن اين سند به مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود توصيه‌‌هاي دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان را نيز به آنان منقل كنند. و اما برگردان متن سند:در نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي ايدز در واشينگتن دي.سي مطرح شد:

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در مبارزه با اچ.آي.وي/ايدز (بيانيه‌ها)

4 مرداد 1391

نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي ايدز از روز يكشنبه اول مرداد ماه 1391 (22 ژوئيه 2012) در واشينگتن دي.سي فعاليت خود را شروع كرده و تا روز جمعه 6 مرداد ماه 1391 به كار خود ادامه خواهد داد. در اين كنفرانس 25 هزار نفر از رهبران علمي، ديپلماسي، سياسي، كسب و كار و امور خيريه، و نيز، نمايندگان آژانس‌هاي ملل متحد، و گروه‌هاي دولت و جامعه مدني شركت دارند. براي پي بردن به عظمت اين كنفرانس كافي است به فهرست برنامه‌هاي روزانه‌ي اين كنفرانس در اينحا مراجعه كنيد: برنامه‌ي هر روز اين كنفرانس يك سند نزديك به 100 صفحه‌اي است كه با حروف بسيار ريز چاپ شده و جزئيات ده‌ها كنفرانس و پانل و فارم را كه به صورت همزمان در واشنيگتن دي.سي برگزار مي‌شوند معرفي مي‌كند. در اين كنفرانس نماينده سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز حضور يافته و گزارش فعاليت‌هاي تشكلهاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان براي مبارزه با اچ.آي.وي/ايدز را ارايه كرده است. بيانيه‌ي مطبوعاتي كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در همين زمينه منتشر شده و در اختيار تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو، از جمله در اخيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار گرفته است. انتظار مي‌رود رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي اين بيانيه را در اختيار مسؤلان محترم تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند. اما متن بيانيه:مواضع كارفرمايان در خصوص «كنوانسيون حقوق كودك» و كسب و كار (بيانيه‌ها)

27 تير 1391

كميته‌ي «حقوق كودك و كسب‌ و كار»‌ سازمان ملل متحد، در ژوئيه‌ي سال 2012 نخستين پيش‌نويس «نظر كلي» در خصوص كنوانسيون حقوق كودك و كسب و كار را در 20 صفحه و در 69 بند منتشر كرده است. اين پيش‌نويس از جمله،‌ الزام‌هاي كسب و كار را در چارچوب «كنوانسيون حقوق كودك» تشريح كرده است. براي خواندن متن انگليسي اين پيش‌نويس اينجا را كليك كنيد.

در واكنش به اين پيش‌نويس، سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز،‌ طي بيانيه‌اي نظرات خود را در باره‌ي مفاد اين پيش‌نويس در اختيار‌ فدراسيون‌هاي كافرمايي عضو قرار داده و از آن‌ها خواسته است تا نظرات خودشان را در خصوص اين بيانيه به سازمان بين‌المللي كارفرمايان منعكس كنند تا متن نهايي سند، در اختيار كميته‌ي حقوق كودك و كسب و كار ملل متحد گذاشته شود. برگردان فارسي متن بيانيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ادامه تقديم علاقمندان مي‌شود:‌استقبال سازمان بين‌المللي كارفرمايان از بازتأكيد سازمان بين‌المللي كار بر اصول و حقوق بنيادين در كار (بيانيه‌ها)

21 تير 1391

سازمان بين‌المللي كارفرمايان با صدور يك بيانيه‌ي رسانه‌اي از بازتأكيد كنفرانس بين‌المللي كار بر اصول و حقوق بنيادين كار استقبال كرد.

خاطر نشان مي‌شود سازمان بين‌المللي كار طي بيانيه‌اي كه در سال 1998 به تصويب رساند برخي از حقوق از جمله حق آزادي انجمن و چانه‌زني‌هاي دسته‌جمعي را از حقوق بنيادين در كار اعلام كرد. در نتيجه حتي اگر كشورهاي عضو اين سازمان كنوانسيون‌هاي ويژه‌ي اين حقوق را هم تأييد نكرده باشند، طبق مفاد اين بيانيه مكلف به رعايت اين حقوق هستند.

پيش از ارايه‌ي برگردان متن بيانيه‌ي رسانه‌اي سازمان بين‌المللي كارفرمايان يادآوري اين نكته نيز لازم است كه «كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌ نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار براي يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار كه خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار شد، «اصول و حقوق بنيادين در كار» را به عنوان موضوع «پيمايش عمومي» خود انتخاب كرد. به همين خاطر گروه كارفرمايان حاضر در اين كنوانسيون با صدور بيانيه‌ي رسانه‌اي از چنين تصميمي استقبال كرده‌اند. برگردان متن بيانيه‌ در ادامه تقديم مي‌شود:تصوير: برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مواضع كارفرمايان نسبت به تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب» (بيانيه‌ها)

12 تير ماه 1391

در پي بالا گرفتن مخالفت گروه كارفرمايان در يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار با تفسير كارشناسان از حق اعتصاب، برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال نامه‌اي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو آن سازمان مواضع گروه كافرمايان نسبت به تفسير حق اعتصاب از سوي كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار را اعلام كرد. وي در اين نامه خاطر نشان ساخته است «همتايان كارگر شما ممكن است در باره‌ي موضع سازمان شما نسبت به موضع كارفرمايان نسبت به حق اعتصاب در «كميته‌ي كاربست استانداردها» سؤال كنند. كارفرمايان اكنون مي‌بايست در سطح ملي موضع منسجم خودشان را، كه نكات برجسته‌ي آن به شرح زير است، ترويج كنند». برگردان اين نكات برجسته كه بايد براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي در سراسر كشور مهم باشد در ادامه تقديم شده است:درخواست سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي حمايت از موضع اين سازمان در مورد تفسير حق اعتصاب (بيانيه‌ها)

اول تير ماه 1391
اعضاي محترم! همانگونه كه استحضار داريد، امسال در كميته‌ي كاربست استانداردهاي (ك.ك.ا) كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) گروه كارفرمايان نسبت به تفسير كنوانسيون شماره 87 كه در طول زمان از سوي كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك.ك.ك.ت) صورت پذيرفته و در «بررسي كلي» (كنوانسيون‌هاي بنيادين) چاپ شده بار ديگر مخالفت كرد [1] (...)


عكس از سايت س.ب.ك (آنگ سان سو چي)

حمايت كارفرمايان از مواضع رهبر ليگ ملي دموكراسي برمه (بيانيه‌ها)

30 خرداد 1391
سه شنبه 19 ژوئن 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكي از مدعوان يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه سال 91 در ژنو برگزار شد خانم آنگ سان سو چي رهبر ليگ ملي دموكراسي برمه بود كه در سخنان خود بر ضروت توجه به دموكراسي و حقوق بشر در جريان رشد و تأمين رفاه مردم برمه تأكيد كرد. متن كامل سخنان خانم سو چي را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد. در ادامه برگردان بيانيه‌اي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان روز 14 ژوئن 2012 (پنجشبنه 25 خرداد 1391) به همين مناسبت منتشر كرد تقديم مي‌شود:مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت سوم (بيانيه‌ها)

28 خرداد 1391

ظاهراً تصور مي‌شود كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) كه در مورد اصل «آزادي انجمن»‌ است، از «حق اعتصاب» نيز سخن گفته است. اما مرورمفاد اين كنوانسيون نشان مي‌دهد كه نسبت به اين موضوع ساكت است. با اين همه، كارشناسان عضو «كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌‌نامه‌هاي» س.ب.ك در گزاش‌هاي سالانه‌ي خود طوري عمل مي‌كنند كه گويا حق اعتصاب نيز بخشي از حقوق پذيرفته‌ شده‌ي جهاني است. همين رويكرد است كه گروه كارفرمايان كنفرانس بين‌المللي كار با آن مخالفت مي‌كنند.

گفتني است پيش از اين آنتونيو پنالوزا دبيركل سابق سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف)‌ با ارسال نامه‌اي خطاب به كمتيه‌ي كارشناسان، تاريخچه‌ي تصويب كنوانسيون شماره 87 را تشريح كرد و نشان داد كه در همان موقع نيز بحث «حق اعتصاب» مطرح بوده و به صورت آگاهانه در كنوانسيون شماره 87 مسكوت گذاشته شده است.پنالوزا در آن نامه‌ي خود تصريح كرده بود كه حق تفسير اسناد سازمان بين‌المللي كار طبق اساسنامه‌ي اين سازمان بر عهده‌ي دادگاه بين‌المللي عدالت است و كارشناسان حق ندارند تفسير خودشان را در گزارش‌ها منعكس كنند. وي همچنين از كارشناسان خواسته بود كه ارسال نامه و مفاد آن را در گزارش سالانه‌ي خود قيد نمايند. اما در گزارش امسال كميته‌ي كارشناسان كه اتفاقاً در مورد هشت كنوانسيون بينادين س.ب.ك است، هيچ اشاره‌اي به نامه‌ي دبيركل س.ب.كاف نشده است. (براي خواندن بيانيه‌ي پنالوزا اينجا را كليك كنيد)

همين اختلاف‌هاي سابقه دارد در يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار، كه خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار شد، نيز بازتاب يافت و سبب شد تا گروه كارفرمايان كنفرانس نسبت به اين موضوع بيانيه‌‌اي منتشر كند كه توجه به مفاد آن براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري درايران نيز اهميت دارد. به همين دليل برگردان اين بيانيه از طريق همين شبكه در اختيار علاقمندان قرار گرفت (براي خواندن قسمت اول اين بيانيه اينجا، و قسمت دوم آن، اينجا را كليك كنيد). و اما برگردان قسمت سوم و پاياني اين بيانيه:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License