به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت حمل و نقل > صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌ > انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي شيراز (...)

انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي شيراز وحومه

مقاله هاى اين بخش


از سوي انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي شيراز و حومه:

پنجاه و سومين رابط خبري تشكل‌هاي كارفرمايي ايران با«شاكا» معرفي شد (انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي شيراز وحومه)

14 اسفند ماه 1387؛
چهار شنبه 4 مارس 2009
سيد فضل‌اله رضا توفيق رييس انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي شيراز و حومه در نامه‌اي به شماره 668/122/الف ص مورخ 26 بهمن ماه 1387 محمد غفاريان را به عنوان رابط خبري اين انجمن با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»(شاكا) معرفي كرد. پس از دريافت معرفي نامه زير بخش «انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي شيراز (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License