به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات > انجمن صنفي پيمانكاران ايلام

انجمن صنفي پيمانكاران ايلام

مقاله هاى اين بخش


«شبكه اطلاع‌رساني پيمانكاران ايلام» فهرست شركت‌هاي پيمانكار ايلامي را منتشر كرد (انجمن صنفي پيمانكاران ايلام)

21 فروردين ماه 1388؛
جمعه 10 آوريل 2009
«شبكه‌ اطلاع‌رساني پيمانكاران ايلام» (شاپا) كه با همكاري «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»(شاكا) راه‌اندازي شد، در يك اقدام ابتكاري «فهرست شركت‌هاي پيمانكار ايلام‌» را منتشر كرد. هرچند تا تنظيم اين خبر بخش كمي از مشخصات شركت‌هاي پيمانكار ايلام در شبكه اطلاع‌رساني انجمن صنفي پيمانكاران ايلام منتشر شده، اما بر اساس آنچه كه تا كنون (...)


از سوي انجمن صنفي پيمانكاران ايلام :

چهل وهشتمين رابط خبري با «شاكا» معرفي شد (انجمن صنفي پيمانكاران ايلام)

29 بهمن ماه 1387؛
سه شنبه 17 فوريه 2009
مهندس عيسي اميدي دبير انجمن صنفي پيمانكاران ايلام طي نامه‌اي مورخ 16 بهمن ماه 1387 اين انجمن به شماره 690 به عنوان چهل و هشتمين رابط خبري با «شاكا» معرفي شد. مهندس عيسي اميدي روز21 بهمن ماه 1387 در تحريريه «پيام كارفرمايان» حضور يافت و از گردش كار در اين بخش از دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بازديد كرد و از (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي پيمانكاران ايلام   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License