به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات > انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي استان سيستان (...)

انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي استان سيستان وبلوچستان

مقاله هاى اين بخش


انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان سيستان و بلوچستان چهل و هفتمين رابط خبري با «شاكا» را معرفي كرد (انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي استان سيستان وبلوچستان)

29 بهمن ماه 1387
سه شنبه 17 فوريه 2009
عليرضا طاهري دبير انجمن شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان سيستان و بلوچستان در نامه‌اي به شماره 1781/87 مورخ 20 بهمن ماه 1387 مهندس مهدي شايان عضو هيأت مديره انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان سيستان و بلوچستان را به عنوان رابط خبري با «شاكا» معرفي كرد. به استناد اين نامه زير بخش« انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي استان سيستان (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License