به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات > انجمن صنفي شركت‌هاي راه وساختمان استان كردستان

انجمن صنفي شركت‌هاي راه وساختمان استان كردستان

مقاله هاى اين بخش


رابط خبري انجمن شركت‌هاي راه و ساختمان كردستان با «شاكا» معرفي شد (انجمن صنفي شركت‌هاي راه وساختمان استان كردستان)

14 اسفند ماه 1387؛
چهار شنبه 4 مارس 2009
شاهرخ خيريه دبير انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان طي نامه ي مورخ 20 بهمن ماه 1387 به شماره 87/5995 سركار خانم سارا نقي پوريان مسؤل واحد رايانه‌ي انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان را به عنوان رابط خبري اين انجمن با شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران معرفي كرد. به استناد اين معرفي نامه، زير بخش «انجمن (...)


از سوي انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني شركت‌هاي راه‌ و ساختمان استان كردسان:

چهل ونهمين رابط خبري تشكل‌هاي كارفرمايي ايران با «شاكا»معرفي شد (انجمن صنفي شركت‌هاي راه وساختمان استان كردستان)

29 بهمن ماه 1387؛
سه شنبه 17 فوريه 2009
شاهرخ خيريه دبير انجمن صنفي شركت‌هاي راه وساختمان استان كردستان درنامه‌اي به شماره 87/5995 مورخ 20بهمن ماه 1387 سارا نقي پوريان مسؤل واحد رايانه انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان را به عنوان رابط خبري با «شاكا» معرفي كرد. به استناد اين نامه زير بخش« انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان»در بخش «تشكل هاي (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي راه وساختمان استان كردستان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License