به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان > برنامه استراتژيك > دومين برنامه استراتژيك

دومين برنامه استراتژيك

مقاله هاى اين بخش


كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2013 (كارنقشه 2013)

27 دي 1391
چهار شنبه 16 ژانويه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س ِ.ب ِ.كاف) طي نامه‌اي به فدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو، و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)، كارنقشه‌ي اين سازمان براي سال 2013 را ارايه داده است. اين كارنقشه بر اساس برنامه‌ي راهبردي 5 ساله‌ي اين سازمان تدوين شده كه در سال 2009 به تصويب هيأت مديره سازمان رسيده است.

همانطور كه ملاحظه خواهيد فرمود، اين كارنقشه در دو صفحه خلاصه شده است و تمام كارهايي را كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان بايد در طول سال 2013 انجام دهد،‌ حول سه هدف راهبردي دسته بندي كرده است. تمام اين فعاليت‌ها در جدولي سه ستوني تشريح شده است. در ستون اول، فرايند هدف توصيف شده است. در ستون دوم، كارهايي كه بايد انجام شود تشريح شده است و در ستون سوم نيز نتايجي كه بايد به دست بيايد بيان شده است.

به نظر مي‌رسد تمام تشكل‌هاي كارفرمايي نيز با كمي تأمل و هم‌ انديشي خواهند توانست كارنقشه‌ي خود براي سال 1392 را با توجه به تجربه سازمان بين‌المللي كارفرمايان تدوين و منتشر كنند تا بتوانند در پايان سال به يك جمع‌ بندي واقع‌ بينانه برسند كه كجا بوند؟ قرار بود به كجا بروند؟ و آيا به جايي كه مي‌خواستند رسيدند يا درجا زدند يا سر از تركستان به در آوردند؟

علاقمندان به متن انگليسي اين كارنقشه مي‌توانند اينجا را كليك كنند. اسناد مربوط به برنامه استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز اينجا در دسترس است. اما برگردان كارنقشه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2013:كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي 2011: روابط صنعتي جهاني (2.كارنقشه‌ي سال 2011)

30 فروردين 1390

پنجمين و آخرين عرصه‌ي مهم فعاليت‌هاي سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 «روابط صنعتي جهاني» است. اين سازمان، در طول سال 2011، در اين عرصه چه كارهايي انجام خواهد داد؟ اين كارهاي را چگونه به سرانجام خواهد رساند؟‌ و انتظار مي‌رود از مجموع اين اقدام‌ها چه نتايج مشخصي حاصل شود؟ و سقف زماني براي دستيابي به اين نتايج چه وقت است؟ برگردان بخش پنجم از كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه به اين پرسش‌ها پرداخته در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند محور‌هاي مهم اول تا چهارم «كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان» عبارت است از: 1)پاسخگويي به نيازهاي اعضاء، 2) توسعه‌ي بنگاه، 3)شكل بخشي به دستوركار بيزينس، و 4) مسؤليت‌هاي اجتماعي شركت، كه برگردان بخش‌هاي مربوط به اين محور‌ها پيش‌تر در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران منتشر شده است.

به نظر مي‌رسد تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايران نيز بتوانند با كمي تمرين، كارنقشه‌ي سالانه‌ي خود را بر اساس تجربه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان تدوين كنند. به همين دليل است كه برگردان فارسي اين سند در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر ايران قرار مي‌گيرد.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند و متن كاغذي اين سند را در اختيار آنان بگذارند.كارنقشه‌ي سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان براي سال 2011: مسؤليت اجتماعي شركت (2.كارنقشه‌ي سال 2011)

7 فروردين 1390

چهارمين اولويت محوري سازمان بين‌المللي كارفرمايان براساس چارچوب استراتژيك اين سازمان طي سال‌هاي 2009 تا 2014، «مسؤليت اجتماعي شركت» است. سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي سال 2011 در اين زمينه چه كارهايي بايد انجام دهد؟ اين كارها را چگونه انجام خواهد داد؟ نتايج مورد انتظار از اين اقدام‌ها چيست؟ و سقف زماني انجام هر يك از اين كارها چقدر است؟ آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود برگردان بخشي از كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه به اين محور پرداخته است.

خاطر نشان مي‌شود جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي نامه‌اي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو آن سازمان، و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران - كه تنها تشكل كارفرمايي ايراني عضو آن سازمان است - پيش نويس اين كارنقشه را ارايه داده و از مسؤلان كانون عالي كارفرمايي خواسته است تا نظرات و پيشنهادهاي تكميلي خودشان را به ايشان منعكس كنند.

تا كنون برگردان فارسي مربوط به محورهاي «پاسخ به نيازهاي اعضاء»، «توسعه‌ي بنگاه»، و «شكل بخشي به دستوركار بيزينس» در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر شده است. و اكنون نيز بخش مربوط به محور چهارم، يعني ««مسؤليت اجتماعي شركت»، تقديم علاقمنان مي‌شود.

همين جا از تمام رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا درخواست مي‌شود متن كاغذي اين اسناد را در اختيار مسؤلان محترم تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را از انتشار اين سند آگاه سازند.

بديهي است تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي مي‌توانند هم نظرات و پيشنهادهاي خودشان را در خصوص اين كارنقشه به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منعكس كنند و همم اين كارنقشه را براي تدوين كارنقشه‌ي تشكل تحت مديريت خودشان الگو قرار دهند و در روزهاي آغازين سال نو،‌ دست كم براي فعاليت يك سال تشكل خود برنامه‌اي تدوين كنند.كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي 2011: شكل‌بخشي به دستور كار بيزينس (2.كارنقشه‌ي سال 2011)

سومين محور فعاليت‌هاي با اهميت سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011، «شكل‌بخشي به دستور كار بيزينس» است. اساساً يكي از كاركردهاي دائمي تشكل‌هاي كارفرمايي رايزني مداوم با تصميم‌سازان و سياستگذاران است تا از اين طريق فضا را براي ارتقاء كسب و كار و بهبود اشتغال فراهم سازند. در نتيجه پرسش هر تشكل‌ كارفرمايي در آغاز يك سال كاري جديد، از جمله مي‌تواند اين باشد: كه در طول سال آتي براي بهبود فضاي كسب و كار و افزايش اشتغال با كدام گروه از تصميم‌سازان و سياستگذاران بايد در مورد چه موضوع‌ها و مسائلي به گفتگو و رايزني پرداخت و به آنان چه گفت و با آنان چه كرد و نتايج مورد انتظار از اين لابيگري‌ها و رايزني‌ها چه بايد باشد؟ اگر يك تشكل‌كارفرمايي بتواند اين نكات را مورد تأمل قرار دهد و خلاصه‌ي برنامه‌هاي مورد نظر را در يكي دو صفحه مكتوب كند، كارنقشه‌ي سال آتي خود را تدوين كرده است. كار سختي است؟ قطعاً نه.

آنچه كه در ادامه و در آستانه‌ي فرارسيدن سال نو تقديم مي‌شود، برگردان بخش سوم از كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه به برنامه‌هاي مربوط به محور «شكل‌بخشي به دستور كار بيزينس» مربوط مي‌شود.

گفتني است كه برگردان فارسي كارنقشه‌‌ي مربوط به محور «پاسخ به نيازهاي اعضاء» و «توسعه‌ي بنگاه» پيشتر در همين سايت منتشر شده بود. اين كارنقشه‌ي سالانه‌ براساس «چارچوب استراتژيك» سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2009 تا 2014 تدوين شده است. برگردان فارسي اين چارچوب استراتژيك و نيز چارچوب استراتژيك قبلي اين سازمان نيز از طريق همين شبكه دردسترس فارس زبان قرار گرفته است. به علاوه، با كليك كردن كليد‌واژه‌ي برنامه‌ي استراتژيك تمام اسناد مرتبط با اين كليدواژه كه در اين شبكه منتشر شده در دسترس قرار مي‌گيرد.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند، شايد اين امر سبب شود كه مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي نيز به صرافت تدوين چنين برنامه‌هايي توجه كنند و براي تدوين كارنقشه‌ي تشكل متبوع خود براي سال 90 و سال‌هاي آتي آستين همت بالا بزنند. و اما برگردان اصل سند:كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان: توسعه‌ي بنگاه (2.كارنقشه‌ي سال 2011)

17 اسفند 1389

دومين محور فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان «توسعه‌ي بنگاه‌» است. در طول سال 2011 سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اين عرصه چه كارهايي بايد انجام دهد؟‌ اين كارها چگونه بايد انجام شود؟ و نتايچ قابل انتظار از انجام اين كارها چيست؟ بخشي ازكارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 به همين موضوع پرداخته است. برگردان اين بخش از كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است سازمان بين‌المللي كارفرمايان در سال 2009، «چارچوب استراتژيك براي سال‌هاي 2009 تا 2014» تدوين كرد و براساس اولويت‌هايي كه در آن چارچوب تعريف شده بود، هر سال كارنقشه‌ي خود را نيز تدوين كرده و در اختيار اعضاء قرار مي‌دهد.

تشكل‌هاي كارفرمايي به سادگي ‌مي‌توانند با تأمل در اين اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان برنامه‌هاي استراتژيك و كارنقشه‌هاي سالانه‌ي خود را تدوين كنند و به اين ترتيب بكوشند تا از روزمرگي خارج شوند و قدمي به پيش بردارند. با هدف ترويج تفكر استراتژيك در تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني است كه برگردان اين سند تقديم علاقمندان مي‌شود.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور انتظار مي‌رود متن كاغذي اين اسناد را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را از انتشار اين اسناد مطلع سازند.كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان: پاسخ به نيازهاي اعضاء (2.كارنقشه‌ي سال 2011)

4 اسفند 1389
يكشنبه 27 فوريه 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

«پاسخ به نياز‌هاي اعضاء» نخستين محور كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 است. براي ارايه‌ي پاسخ به نيازهاي اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان چه كارهايي صورت مي‌پذيرد؟ ابزارها و روش‌هاي انجام اين كارها چيست؟ نتايج مورد انتظار ازبه كارگيري هر يك از اين وسايل و روش‌ها چيست؟ براي تحقق هر كدام از اين نتايج چه مدت زمان لازم است؟ فشرده‌ي پاسخ‌‌هاي ارايه شده به همين پرسش‌ها، كه در يك جدول تدوين شده‌اند، بخشي از كار نقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان را تشكيل داده است. برگردان فارسي اين بخش‌ از كارنقشه كه به نخستين محور، يعني «پاسخ‌ به نيازهاي اعضاء» ارتباط دارد، در ادامه تقديم شده است.

خاطر نشان مي‌كند در كارنقشه‌‌ي سال 2011 سازمان بين‌المللي كارفرمايان به محورهاي زير نيز پرداخته شده است:
- توسعه بنگاه
- شكل بخشي به دستور كار كسب و كار
- مسؤليت اجتماعي بنگاه
- روابط صنعتي جهاني

برگردان اقدامات پيش‌بيني شده براي محورهاي فوق در ادامه از طريق شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] تقديم علاقمندان خواهد شد.

همين جا از تمام رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا درخواست مي‌شود متن كاغذي سند «كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان»‌ را در اختيار مسؤلان و اعضاء تشكل متبوع خود قرار دهند و آنان را از وجود چنين سند مهمي مطلع سازند.

اين سند الگوي نسبتاً ساده‌آي در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار خواهد داد تا نسبت به تدوين چارچوب استراتژيك چند ساله و نيز تدوين كارنقشه‌هاي سالانه‌ي خود اقدام كنند و از روزمرگي به درآيند.الگويي براي تدوين كارنقشه‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني (2.كارنقشه‌ي سال 2011)

3 اسفند 1389

سازمان بين‌المللي كارفرمايان پيش‌نويس كارنقشه‌ي سال 2011 اين سازمان را براي نظرخواهي در اختيار تشكل‌هاي عضو اين سازمان، و از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كافرمايي ايران قرار داده است. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] برگردان اين سند را طي چند نوبت تقديم علاقمندان مي‌كند.

خاطر نشان مي‌شود اين كارنقشه بر اساس چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2009 تا 2014 تدوين شده است. در اين كارنقشه‌، براي هر يك از عرصه‌هاي مهم و با اولويت سازمان بين‌المللي كارفرمايان، فهرستي از اقداماتي كه بايد انجام شود مشخص كرده‌اند. روش انجام كارها و نتايج مورد انتظار و نيز جدول زماني انجام آن كارها پيش‌ بيني شده است.

مرور كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان نشان مي‌دهد كه تدوين چنين سندي به مهارت‌هاي خاصي نياز ندارد و اعضاء هيأت مديره‌ي هر تشكل‌ كارفرمايي مي‌تواتند با تأمل در كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان از ساختار اين سند براي تدوين كارنقشه‌ي خودشان الهام بگيرند.

در ادامه‌‌، برگردان پيشگفتار كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان تقديم مي‌شود:

تدوين يك برنامه‌ي استراتژيك جامع و درازمدت، كه هرگز اجرايي نخواهد شد، پيش‌كش،فراخوان دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو:

در تدوين «كارنقشه‌»‌ سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 مشاركت كنيد (2.كارنقشه‌ي سال 2011)

14 بهمن 1389

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان به پيوست نامه‌اي خطاب به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان، از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، «كارنقشه»‌ سال 2011 اين سازمان را، كه در چارچوب برنامه‌ي استراتژيك 2009 تا 2014 تدوين شده، ارايه داده و از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي خواسته است تا نظرات و پيشنهادهاي خودشان را در مورد مفاد اين كارنقشه به وي منعكس كنند.

گفتني است كه ترجمه‌ي متن كامل برنامه‌ي استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2004 تا 2009 در نخستين شماره‌ي كاغذي «پيام كارفرمايان» در تير ماه سال 1383 منتشر شده و متن الكترونيكي آن نيز به زودي در «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] منتشر خواهد شد.

نيز ترجمه‌ي متن كامل برنامه‌ي استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2009 تا 2014 در اينجا قرار دارد و علاقمندان مي‌توانند متن چاپ ‌خور فارسي و انگليسي آن را نيز در همان صفحه بيابند.

زيربخشي با عنوان «كارنقشه‌ي 2010» نيز به مقالاتي در معرفي كارنقشه‌ي سال گذشته‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان اختصاص داده شده و علاقمندان مي‌توان سابقه‌ي اين تجربه‌ي ارزشمند را به زبان فارسي در شاكا دنبال كنند.

كليدواژه‌ي «برنماه‌ استراتژيك» نيز به تمام اسناد منتشر شده در شاكا كه به نحوي به موضوع برنامه‌ي استراتژيك ارتباط داشته باشند برچسب شده است. با كليد كردن اين كليدواژه به تمام اين مقالات دسترسي خواهيد داشت.

اسناد برنامه استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و نيز كارنقشه‌هايي كه در چارچوب آن بر‌نامه و براي يك سال تدوين مي‌شوند، الگوي بسيار مناسبي در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور قرار مي‌دهند تا بر اساس آن‌ها بتوانند خودشان را از باتلاق روزمرگي به درآورند و تفكر و مديريت استراتژيك را تمرين كنند. به همين خاطر، شاكا طي روز‌هاي آتي مقالات متعددي را به معرفي و ترجمه‌ي كارنقشه‌ي سال 2011 سازمان بين‌المللي كارفرمايان اختصاص خواهد داد و از رابطان خبري تمام تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌كند اين متنون را در اختيار مسؤلان و اعضاء تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند.

در ادامه ترجمه‌ي نامه‌ي آنتونيو پنالوزا همراه با متن چاپ‌خور انگليسي كارنقشه‌ي سال 2011 تقديم مي‌شود:در آستانه‌ي برگزاري شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرماياان آماده شد:

متن نهايي كارنقشه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان براي سال 2010 (كارنقشه‌ي سال 2010)

10 خرداد ماه 1390
دو شنبه 31 مه 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بند «ب» از دومين موضوع دستور كار شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان، كه فردا سه‌ شنبه 11 خرداد ماه 1389 و يك روز پيش از آغاز نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار، در ژنو برگزار مي‌شود، «كارنقشه‌ي سال 2010» است.

خاطر نشان مي‌شود، هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان در نشست 13 نوامبر سال 2009 خود از دبيركل خواسته بود تا كارنقشه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان را براي اجراي اقداماتي كه جهت مدرن‌سازي دبيرخانه به تصويب رسيده بود، تا مارس سال 2010 تهيه كند. پيش نويس اين كارنقشه در زمان تعيين شده آماده شد و در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز قرار گرفت و شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا]، متن آن را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي گذاشت و از آنان خواست تا نظرات پيشنهادي خود را در مورد مفاد آن در اختيار كانون عالي قرار دهند تا به هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان منعكس شود.

متن نهايي اين سند كه به زبان انگليسي براي تقديم به شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان آماده شده، در انتهاي همين نوشته در دسترس علاقمند قرار مي‌گيرد. از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا درخواست مي‌شود از اين سند پرينت بگيرند و متن آن را در اختيار تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند.

صرف‌نظر از مقاد اين سند، كه آشنايي با آن براي تشكل‌هاي كارفرمايي ضروري است،‌ ساختار آن نيز مي‌تواند الگوي مناسبي را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي بگذارد تا با تدوين چنين سندي از درجا زدن و دور خود چرخيدن حتي المقدور اجتناب كنند.

در ادامه كارنقشه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان براي سال 2010 مرور شده است.سازمان بين‌المللي كارفرمايان منتشر كرد:

كارنقشه‌ي سال 2010 سازمان بين مللي كارفرمايان (كارنقشه‌ي سال 2010)

20 بهمن 1388
سه شنبه 9 فوريه 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين مللي كارفرمايان باارسال ميل به تمام اعضاء اين سازمان، از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كارنقشه‌ي اين سازمان براي سال 2010 را تقديم كرد و از تمام اعضاء خواست تا نظراتشان را در مورد اين سند به وي منعكس كنند.

اين سند در چارچوب برنامه‌ي استراتژيك 5 ساله‌ي سازمان بين مللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2009 تا 2014 تنظيم شده است كه ترجمه‌ي فارسي آن پيش‌تر در همين شبكه منتشر شده و در دسترس است.

متن انگليسي اين سند و خلاصه‌ي فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود. از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا، كه اين ايميل را به صورت خودكار دريافت مي‌كنند، انتظار مي‌رود حتماً اين سند را پرينت بگيرند و در اختيار مسؤلان ارشد تشكل‌ متبوع خود قرار دهند. چرا كه اين سند مي‌تواند به مثابه يك الگوي براي تدوين كارنقشه‌ي سالانه‌ي هر سازمان كارفرمايي مورد استفاده قرار بگيرد.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت دومين برنامه استراتژيك   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License