به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله هاى اين بخش


در سومين كنفرانس بين‌المللي كار كودك در برزيل بررسي خواهد شد:

بهترين ايده‌ها براي حذف بدترين شكل‌هاي كار كودكان (بخشنامه‌ها)

20 مرداد 1392
يكشنبه 11 اوت 2013

سومين كنفرانس بين‌المللي كار كودك روز‌هاي سه‌شنبه تا پنجشنبه 16 تا 18 مهر 1392 (8 تا 10 اكتبر 2013) در بززيل برگزار خواهد شد. به همين مناسبت يكي از مشاوران سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ با ارسال بخشنامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو از آنان خواسته‌ است در روند گردآوري بهترين پيشنهادها براي حذف بدترين شكل‌هاي كار كودك با اين كنفرانس همكاري كنند. برگردان اين نامه در ادامه تقديم علاقمندان مي‌شود:درخواست معرفي نماينده كارفرمايان براي شركت در نشست سه‌جانبه در خصوص مهاجرت نيروي كار (بخشنامه‌ها)

16 مرداد 1392
چهار شنبه 7 اوت 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ با ارسال نامه‌اي به فدراسيون‌هاي عضو از آنان خواسته است تا نمايندگان كارفرمايان را براي شركت در اجلاس سه جانبه‌ در ستاد مركزي سازمان بين‌الملي كار (س.ب.ك) براي بررسي مهاجرت نيروي كار معرفي كنند. قرار است 12 نماينده از سوي كارفرمايان و 12 نماينده از سوي كارگران و 12 نماينده نيز از سوي دولت‌ها در اين اجلاس شركت كنند و هزينه اقامت و سفر آنان نيز از سوي س.ب.ك تأمين خواهد شد. برگردان متن اين نامه:نظرات خودتان را در مورد اجراي كنوانسيون‌ها به كارشناسان سازمان بين‌المللي كار منعكس كنيد (راهنما‌ها)

4 مرداد 1392
جمعه 26 ژوئيه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

ايران تا كنون چند كنوانسيون سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)‌ را تأييد كرده است؟ و نحوه‌ي كاربست مفاد اين كنوانسيون‌ها در عمل و در سطح قوانين چگونه است؟ آيا مي‌دانيد كشورهاي عضو مكلف‌‌اند مقررات هشت كنوانسيون اصلي سازمان بين‌المللي كار را حتي اگر هنوز تأييد هم نكرده باشند اجرا كنند؟ عملكرد دولت جمهوري اسلامي در زمينه اجراي كنوانسيون‌هاي س.ب.ك چگونه است؟

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با ارسال نامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي عضو، تشكل‌هاي كارفرمايي را تشويق كرده است تا مانند اتحاديه‌هاي گارگري نظرات خودشان در مورد نحوه‌ي كاربست اين كنوانسيون در كشورشنان به كارشناسان كميته كارشناسان، البته تا قبل از آخر سپتامبر، منعكس كنند و در صورت امكان يك نسخه از آن را نيز براي س.ب.كا ارسال كنند. برگردان اين نامه در ادامه تقديم مي‌شود:گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار: اشتغال در شرايط جديد جمعيت شناختي (گزارش‌ها)

26 تير 1392

آنچه كه در ادامه مي‌آيد، برگردان سومين قسمت از گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار است كه در خرداد ماه سال جاري در ژنو برگزار شد. اين بخش از گزارش به فعاليت‌هاي كميته اشتغال و حمايت اجتماعي در شرايط جديد جمعيت‌ شناختي مي‌پردازد. با هم اين بخش از گزارش را مي‌خوانيم. در ضمن براي خواندن قسمت اول اين گزارش، اينجا و براي خواندن برگردان بخش دوم آن، اينجا و براي متن انگليسي آن اينجا را تقه كنيد.بيانيه مشترك دو سازمان كارفرمايي به نشست مشترك وزيران كار و مالي كشورهاي گروه 20 : قسمت دوم (بيانيه‌ها)

23 تير 1392

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ و كميته مشورتي كسب و كار و صنعت‌ وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، ييانيه‌ مشتركي براي ارايه به نشست وزيران كار و مالي كشورهاي عضو گروه 20 كه در مرداد ماه 1392 در مسكو برگزار مي‌شودد، تهيه كردند و پيش‌نويس آن را براي نظر خواهي در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو س.ب.كا از سراسر جهان، و از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار دادند. پيش‌نويس اين سند از طريق همين وب سايت در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار گرفت و از علاقمدان درخوست شد تا نظرات خود را در مورد اين سند اعلام كنند.اخيراً متن نهايي اين سند آماده شده است و برگردان بخش اول در ادامه تقديم مي‌شود. در اين بخش سياست‌هاي مورد نياز براي رشد و شغل‌آفريني تحت رهبري و هدايت بخش خصوصي توصيف شده است و به همين دليل لازم است از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي بخش خصوصي ايران هم مورد توجه قرار بگيرد. با هم برگردان اين بخش را مي‌خوانيم: براي برگردان مقدمه اين سند اينجا را كليك كنيد.گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين كنفرانس بين‌المللي كار: موفقيت‌هاي گروه كارفرمايان (گزارش‌ها)

17 تير 1392

در بخش دوم گزارش سازمان بين المللي كارفرمايان از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد گذشته در ژنو برگزار شد، بر نقش گروه كارفرمايان در عملكرد كميته كنفرانس كاربست استاندادها تأ‌كيده شده است. بر اساس اين گزارش، يكي از دستاوردهاي مهم گروه كارفرمايان در اين عرصه اين بوده است كه با اصرار آنان، كميته كنفرانس در مورد تك تك شكايايتي كه در آن‌ها موضوع حق اعتصاب مطرح بوده است، به صورت رسمي اين عبارت را قيد كرده است كه : «كميته به حق اعتصاب در اين شكايت نپرداخت زيرا كارفرمايان موافق نبودند كه حق اعصاب در كنوانسيون 87 به رسميت شناخته شده باشد».

براي آن گروه از خوانندگاني كه اين مباحث برايشان تازگي ذارد تذكر اين نكته مفيد است كه در كنوانسيون شماره 87 كه در مورد آزادي انجمن است هيچ اشاره‌اي به حق اعتصاب كارگران نشده است اما كارشناسان عضو كميته كارشناسان كاربست كنوانسيو‌ها و توصيه‌نامه‌ها، بر اساس تفسيري كه از مفاد اين كنوانسيون ارايه مي‌دهند اعتقاد دارد كه حق اعتصاب كارگران در اين كنوانسيون مطرح شده است.

با توجه به اينكه كارفرمايان چنين تفسيري را از حقوق كارشناسان نمي دانند، سال‌هاي است كه با اين تفسير كارشناسان كاربست كنوانسيون‌هاي مخالفت مي‌‌كنند تا اينكه سرانجام در اجلاس اخير كنفرانس بين‌المللي كار موفق شدند عبارت فوق را در گزارش مربوط به شكايت‌ها بنگنجانند. برگردان اين بخش از گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ادامه تقديم شده است. براي متن اصلي اين گزارش 7 صفحه‌اي به زبان انگليسي اينجا و براي برگردان قسمت اول اين گزراش اينجا را كليك كنيد.گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار (گزارش‌ها)

13 تير 1392

در پي ختم يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه گذشته در ژنو برگزار شد، سازمان بين‌المللي كارفرمايان طبق سنت‌ سال‌هاي اخير خود گزارش جامعي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين كنفرانس، به ويژه از موضع كارفرمايي، تهيه كرده و در اختيار فدراسيون‌هاي عضو خود قرار داده است كه مطالعه آن به تمام شتكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) توصيه مي‌شود. برگردان بخش اول اين گزارش 7 صفحه‌اي در ادامه تقديم خواهد شد. ضمن آنكه متن چاپخور كامل آن به زبان انگليسي نيز در انتهاي همين نوشته عرضه شده است. خاطر نشان مي‌كند گزارش اعضا‌ي گروه كارفرمايي ايران كه به رياست آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم كعاصكا و نخستين عضو ايراني هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار در اين اجلاس حضور داشتند، در آينده نزديك تقديم خواهد شد.تكليف دولت‌هاي كشورهاي عضو س.ب.ك براي ارايه يك نسخه از گزارش‌هاي خود به سازمان‌هاي نمايندگي كارفرمايي و كارگري (بخشنامه‌ها)

12 تير 1392

دولت‌هاي كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) مكلفند يك نسخه از گزارش‌هاي خود در خصوص اجراي اصول و حقوق بنيادين در كار را كه سالانه بايد به س.ب.ك ارايه دهند در اختيار سازمان‌هاي نمايندگي كارگران و كارفرمايان كشور خود نيز بگذارند. بديهي است اگر اين اسناد در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار بگيرد، تشكل‌هاي كارفرمايي نيز از محتواي اين گزارش‌ها مطلع خواهند شد. در همين ارتباط سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) نامه‌اي به كعاصكا نوشته كه برگردان آن در ادامه تقديم مي‌شود. با اين اميد كه تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري نسبت به اين قضايا حساس باشند:در پيمايش س.ب.كا براي الزام‌هاي ايمني و بهداشت كار در كمپاني‌ها شركت كنيد! (نظرسنجي )

11 تير 1392

ژانت آشرسون مشاور سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ با ارسال نامه‌اي به تشكل‌‌هاي كارفرمايي اين سازمان بين‌المللي از آن‌ها خواسته است تا يك فرم پيمايشي يك صفحه‌اي در خصوص الزام‌هاي ايمني و بهداشت كار را در اختيار كمپاني‌هاي عضو قرار دهند تا پاسخ خود را به پرسش‌هاي اين نظرسنجي در اختيار اين سازمان قرار دهدند. نامه مشاور س.ب.كا و پيوند دسترسي به اين فرم پيمايشي در ادامه تقديم شده است‌:بيانيه مشترك دو سازمان كارفرمايي به نشست مشترك وزيران كار و مالي كشورهاي گروه 20 (بيانيه‌ها)

6 تير 1392

قرار است وزيران كار و مالي كشورهاي عضو گروه 20 در مرداد ماه 1392 نشست مشتركي در مسكو كه رياست اين دوره گروه 20 را بر عهده دارد برگزار كنند. در اين نشست مسائلي مثل ايجاد شغل، برابري، فراگيري بررسي مي‌شود و اجراي تصميم‌هاي قبلي گروه 20 نيز مورد پيگيري قرارخواهد گرفت. در باره اين مسائل كارفرمايان چه نظري دارند؟ سند 9 صفحه‌اي كه برگردان مقدمه آن در ادامه تقديم مي‌شود پيش نويس بيانيه‌ي مشتركي است كه از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ و كميته مشورتي كسب و كار و صنعت (ك.م.ك.ص)‌ وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تهيه شده تا نظرات كارفرمايان را در مورد دستوركار آن نشست مشترك در اختيار وزيران كار و مالي گروه 20 قرار دهد.

س.ب.كا پيش نويس اين بيانيه را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو قرار داده و از تشكل‌هاي كارفرمايي خواسته است تا نظرات خودشان را در مورد اين پيش‌نويس تا 30 ژوتن به آن سازمان منعكس كنند. متن كامل انگليسي اين سند در ادامه همين نوشته تقديم شده است. تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز اگر نظر و پيشنهادي در اين زمينه دارند پيش از همين تاريخ در اختيار آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم كعاصكا قرار دهند. اما متن برگردان مقدمه پيش‌نويس بيانيه مشترك:‌پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 479186

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License