به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله هاى اين بخش


تقويت نقش بخش خصوصي در رشد فراگير و پايدار در كشورهاي در حال توسعه (بخشنامه‌ها)

دو شنبه 18 نوامبر 2013
اعضاء و همکاران گرامی؛ کمیسیون اتحادیه اروپا در حال تهیه یک راهبرد در خصوص کار با و برای بخش خصوص در توسعه همکاری است. این راهبرد از این نظر واجد اهمیت است که اتحادیه اروپا نه فقط حدود 20 درصد از کمک خارجی جمعی را ارایه می دهد، بلکه همچنین به عنوان یک هماهنگ کننده، انتقال دهنده و سیاست گذار در عرصه سیاست توسعه ای و همکاری نیز عمل می (...)


نظرسنجي از كارفرمايان: مؤثرترين عوامل در دلسردي كارفرمايان؟ (نظرسنجي )

21 آبان 1392
سه شنبه 12 نوامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

كميته ويژه ايجاد ششغل وابسته به «كسب و كار 20» كه از زير مجموعه‌هاي گروه 20 است، روز جمعه 3 آبان ماه 1392 در ژنو نشستي برگزار كرد و قرار گذاشت كه اين كميته در جريان رياست استرليا بر گروه 20 روي ارتقاء فضاي كسب و كار فعاليت كند. در هممين نشست تصميم گرفته شد كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) يك پرسش نامه را براي شناسايي دلسرد كننده ترين عوامل بر راه‌ اندازي كسب و كار، رشد و استخدام بين اعضاء توزيع كند. يك نسخه از اين پرسشنامه در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز قرار گرفته است كه از اين طريق در اختيار كارفرمايان علاقمند قرار مي‌گيرد.

ضمن ارايه ترجمه تعدادي از پرسش‌هاي اين پرسشنامه به عنوان نمونه، از علاقمندان دعوت مي‌شود، پس از تكميل،، آن را به دبيرخانه كعاصكا ارسال كنند. كعاصكا تا سوم آذر ماه 92 فرصت دارد تا فرم تكميل شده را در اختيار س.ب.كا قرار دهد. و اما نمونه‌هايي از پرسش‌ها:دعوت س.ب.كا از تشكل‌هاي كارفرمايي به مشاركت در بررسي نظامند ايزو 26000 (بخشنامه‌ها)

12 آبان 1392
يكشنبه 3 نوامبر 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان
دعوت به مشاركت در بررسي نظامند ايزو 26000 اعضاء و همكاران گرامي همانطور كه استحضار داريد، ايزو 26000 در نوامبر 2010 به راه افتاد. سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) هميشه تأكيد كرده است كه اين استاندارد راهنما با انواع سازمان‌ها برخورد مي‌كند؛ يك استاندارد مديريتي نيست و نبايد با مقاصد گواهي‌نامه دادن مورد استفاده قرا ر بگيرد. (...)


راهنماي س.ب.كا در خصوص گزارش مقدماتي س.ب.ك پيرامون گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي (راهنما‌ها)

16 شهريور 1392

آقاي برنت اچ. ويلتون دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) در نامه‌اي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان از آنان خواسته است از دولت‌هاي متبوع خود بخواهند تا در تكميل پرسشنامه‌اي كه به منظور تدوين يك استاندارد جديد از سوي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در اختيار آنان قرار گرفته است، مشاركت داده شوند.

خاطر نشان مي‌كند اين استاندارد جديد در خصوص تسهيل گذار از اقتصادهاي غيررسمي به رسمي است و مي‌توان پيش‌بيني كرد كه مشاركت فعال تشكل‌هاي كارفرمايي در شكل‌بخشي به اين استاندارد تا چه اندازه در سرنوشت آتي‌ بنگاه‌هاي اقتصادي مؤثر خواهد بود.

آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود ترجمه نامه‌ي دبيركل س.ب.كا و نيز ترجمه 8 بند اول راهنمايي است كه اين سازمان براي كارفرمايان تهيه كرده است تا آنان با توجه به نكات مطرح شده در آن،‌ نسبت به تكميل پرسشنامه س.ب.ك اقدام كنند. پيوندهاي مورد نياز براي دسترسي به اسناد مورد نياز در متن گزارشي كه در ادامه ارايه مي‌شود ايجاد شده است. اما برگردان اين دو سند:دعوت به كارگروه «مسؤليت اجتماعي بنگاه» و «كسب و كار و حقوق بشر» س.ب.كا (بخشنامه‌ها)

12 شهريور 1392

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با ارسال بخشنامه‌اي به تشكل‌هاي عضو از آنان دعوت كرده است تا در نشست كارگروه كسب و كار و حقوق بشر و مسؤليت اجتماعي بنگاه شركت كنند. اين سازمان ضمن اذعان به اينكه بسياري از مديران كمپاني‌هاي عضو تشكل‌هاي كارفرمايي امكان سفر به ژنو براي شركت در اين نشست را ندارند، يا كانون كارفرمايي آنان نيز تسهلات لازم براي راه‌ اندازي ويدئو كنفرانس را نداشته باشند، اعلام آمادگي كرده است كمك كند تا تسهيلات لازم براي شركت در اين كارگروه از طريق ويدئو كنفرانس در اختيار علاقمندان قرار بگيرد.

خاطر نشان مي‌كند كساني كه اينترنت در اختيار داشته باشند به سادگي مي‌توانند با ثبت نام در برنامه‌هايي كه به همين منظور طراحي شده است، از طريق ويدئو كنفرانس در هر كنفرانسي كه در هر نقطه جهان برگزار مي‌شود شركت كنند. انتظار مي‌رود تشكل‌هاي كارفرمايي به ويژه در اين زمينه‌ها پيشگام باشند. اما برگردان بخشنامه س.ب.كا:بيانيه سخنگوي گروه كارفرمايان هيأت مديره س.ب.ك در خصوص حق اعتصاب در كنوانسيون شماره 87 (بيانيه‌ها)

4 مرداد 1392

هركس ديباچه‌ي «بررسي كلي» «كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي» (ك.ك.ك.ك.ت) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) براي كنفرانس بين‌المللي كار در سال 2013 را مي‌خواند به سادگي درمي‌يافت كه اختلاف گروه كارفرمايان هيأت مديره س.ب.ك با كارشناسان آن كميته در خصوص حق اعتصاب در كنوانسيون شماره 87 س.ب.ك عميق‌تر از آن است كه به اين زودي‌ها حل و فصل شود. براي كساني كه با سابقه‌ي اين موضوع آشنا نيستند اجمالاً بايد توضيح داد كه در كنوانسيون شماره 87 س.ب.ك كه حق تشكيل انجمن و سازماندهي به كنوانسيون (تشكيل فدراسيون) را براي كارگران به رسميت شناخته است و تمام كشورهاي عضو،‌ اعم از اينكه اين كنوانسيون را در سطح ملي تأييد كرده باشند يا نه، ملزم هستند مفاد آن را رعايت كنند، سخني از حق اعتصاب در ميان نيامده است. با اين همه، ك.ك.ك.ك.ت در گزارش‌هاي خود اين كنوانسيون را به نحوي تفسير مي‌كند كه گويي حق اعتصاب كارگران در آن به رسميت شناخته شده است. كارفرمايان با چنين تفسيري مخالفند و اصرار دارند كه متن كنوانسيون در اين خصوص ساكت است و مشروح مذاكرات در هنگام تصويب اين كنوانسيون نيز نشان مي‌دهد كه اين مسأله عامداً در كنوانسيون مسكوت گذاشته شده است. كدام يك از طرفين درست مي‌گويند؟ اگر به اين مباحث علاقمند باشيد مجموعه‌اي از سند‌ها را به زبان فارسي در اينجا خواهيد يافت. اما بقيه داستان.

اعتراض گروه كارفرمايان به كارشناسان در خصوص تفسير كنوانسيون شماره 87 مسبوق به سابقه است. سرانجام كارفرمايان خواستار آن شدند كه كميته كارشناسان در صفحه‌‌هاي اوليه گزارش‌هاي خود متن كوتاهي منتشر كنند مبني بر اينكه نظرات كارشناسان نظرات رسمي سازمان بين‌المللي كار نيست و در نتيجه، براي كشورهاي عضو الزام آور نخواهد بود. كارشناسان نه فقط اين پيشنهاد را قبول نكردند بلكه در ديباچه گزارش خود براي ارايه به كنفرانس بين‌المللي كار در خرداد امسال بر نظرات خود اصرار هم كردند. در نتيجه، دانيل فونس دو ريوجا نايب رئيس كارفرمايي هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار طي بيانيه‌اي كه اخير صادر شده و برگردان قسمت اول آن در ادامه تقديم مي‌شود، به اين اقدام كميته اعتراض كرده است. برگردان بخش دوم و سوم اين بيانيه نيز به زودي تقديم خواهد شد. ضمن آنكه متن انگليسي آن را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد. و اما اصل بيانيه:گزارش دبيركل به فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو (گزارش‌ها)

3 شهريور 1392

آقاي برنت ويلتون دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) در گزارشي به كنفدراسيون‌هاي عضو، فشرده‌ي فعاليت‌هاي اين سازمان در ماه‌هاي اخير و برنامه‌هاي آتي آن را توصيف كرده است. اين گزارش براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) نيز ارسال شده است و برگردان آن در ادامه تقديم مي‌شود. مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي با تأمل در اين گزارش چيزهاي زيادي براي آموختن خواهند يافت:دعوت از كارفرمايان براي پيشنهاد موضوع دستوركار اجلاس آتي كنفرانس بين‌المللي كار (بخشنامه‌ها)

30 مرداد 1392

آقاي برنت ويلتون دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با ارسال نامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي عضو از كارفرمايان دعوت كرده است تا نظرات و پيشنهادهاي خود را براي گنحاندن در دستوركار هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار براي طرح و بررسي در اجلاس‌هاي آتي كنفرانس بين‌المللي كار در اختيار س.ب.كا قرار دهند. ضمن تقديم برگردان اين نامه از علاقمندان دعوت مي‌شود نطرات پيشنهادي خود را در اختيار آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) و نخستين ايراني عضو هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار بگذارند تا پس از جمعبندي از سوي كعاصكا به س.ب.كا تقديم شود. براي مكاتبه با دبيركل كعاصكا اينجا را كليك كنيد. اما متن نامه:فراخوان س.ب.كا از كارفرمايان براي اظهار نظر در خصوص گزارش موقت كارگروه حقوق بشر و كسب و كار (بخشنامه‌ها)

30 مرداد 1392

روز 25 مرداد 1392 (16 اوت 2013) كارگروه ملل متحد در خصوص حقوق بشر و شركت‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي كسب و كار، نخستين گزارش موقت خود در خصوص اين مسأله را منتشر كرد. اين گزارش را همان روز سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) در اختيار كنفدراسيون‌هاي عضو قرار داد اما امروز (سه‌شنبه 29 مرداد 1392) در اختيار «پيام كارفرمايان» قرار گرفته است و برگردان آن تقديم فعالان حقوق بشر مي‌شود. همانطور كه در متن اين نامه آمده، س.ب.كا در نظر دارد در مورد اين گزارش يك بنانيه اعلام مواضع صادر كند و به همين خاطر از تمام كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو درخواست كرده است تا نظرات خودشان را در خصوص اين گزارش تا فرداد (چهارشنبه 30 مرداد) به (س.ب.كا) منعكس كند.

ياد آوري مي‌كند متن گزارش كارگروه ملل متحد فعلاً فقط به زبان انگليسي منتشر شده و پيوند دسترسي به آن در متن نامه آمده است. تمام اسناد فارسي مربوط به حقوق بشر و كسب و كار در اينجا در دسترس است. برگردان متن نامه س.ب.كا در ادامه تقديم مي‌شود:سازمان بين‌المللي كار در تدارك تدوين يك توصيه‌نامه در خصوص گذر از اقتصادهاي غيررسمي به رسمي (بخشنامه‌ها)

22 مرداد 1392

آقاي برنت ويلتون دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) طي نامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي عضو خاطر نشان كرده است كه سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در تدارك تدوين يك توصيه نامه در خصوص گذار از اقتصادهاي غيررسمي به رسمي است. براي اين منظور، گزارشي را همراه با يك پرسشنامه براي دولت‌هاي عضو ارسال كرده است و دولت‌هاي عضو ملزم هستند براي پركردن آن پرسشنامه با تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري داراي بيشترين نمايندگي مشورت كنند. ويلتون در اين نامه به كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي توصيه كرده است كه اگر دولت مربوطه در اين زمينه با كنفدراسيون ملي كارفرمايي مشورت نكرده است، مسؤلان آن كنفدراسيون با وزارت مربوط تماس بگيرند. به علاوه، به زودي در مورد اين پرسشنامه يك راهنما نيز از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كنفدراسيون‌هاي عضو قرار خواهد گرفت. برگردان متن نامه دبيركل س.ب.كا در ادامه تقديم مي‌شود:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 479186

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License