به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله هاى اين بخش


تصوير: دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دعوت از اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي پاسخ به توصيه‌نامه كنفرانس بين‌الملي كار در خصوص گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي (بخشنامه‌ها)

15 شهريور 1393
دعوت از اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي پاسخ به توصيه‌نامه كنفرانس بين‌الملي كار در خصوص گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي اعضاي گرامي! همانطور كه استحضار داريد، مذاكره اول كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) در خصوص گذر از اقتصاد غيررسمي به اقتصاد رسمي در ژوئن 2014 برگزار و به تصويب مجموعه‌اي از جمع‌بندي‌ها منجر شد. س.ب.ك يك (...)


پيشرفت‌هاي بيشتر در رعايت حقوق بشر در كسب و كار (خبرنامه‌ها)

11 مرداد 1393

آقاي برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در يادداشت كوتاهي كه در آخرين شماره خبرنامه «مسؤليت اجتماعي بنگاه» نوشته، بار ديگر ضمن انتقاد از قطعنامه‌اي كه اكوادور و آفريقاي جنوبي در خصوص حقوق بشر و كسب و كار به شوراي حقوق بشر ملل متحد ارايه دادند، و به تصويب هم رسيد،‌ از قطعنامه ديگري كه توسط نروژ و كشورهاي ديگر تقديم شوراي حقوق بشر شده حمايت كرده و خاطر نشان ساخته است كه اين سازمان با قاطعيت از اين قطعنامه حمايت خواهد كرد. اين دو قطعنامه چه تفاوت‌هايي با هم دارند و چرا س.ب.كا از قطعنامه نرورژ حمايت كرده است؟ علاقمنداني كه كارزار‌هاي جهاني براي حقوق بشر را دنبال مي‌كنند مي‌دانند كه در پي همين فشارهاي فزاينده براي رعايت حقوق بشر در تمام عرصه‌هاي زندگي است كه كسبه و تجار نيز مجبور شده‌اند (و خواهند شد) تا حقوق بشر را در قلمرو بنگاه‌هاي خود رعايت كنند. به همين منظور، براي اجراي حقوق بشر در كسب و كار «اصول راهنمايي» تهيه و تصويب شده و براي اجراي همين اصول نيز كارگروه ملل متحد شكل گرفته و همين كارگروه است كه دارد زمينه را براي كمك به دولت‌ها جهت تهيه برنامه‌هاي اقدام ملي جهت اجراي اين اصول آماده مي‌كند. بله، دير يا زود كسبه و تجار ايراني نيز مجبور خواهند شد حقوق بشر را رعايت كنند.

با اين مقدمه، ترجمه يادداشت آقاي ويلتون در ادامه تقديم مي‌شود. متن انگليسي خبرنامه «مسؤليت اجتماعي بنگاه» را اينجا بخوانيد. براي خواندن ساير مقالات فارسي اين وب سايت در اين مورد، كليد واژه «حقوق بشر و كسب و كار» را در انتهاي همين مقاله كليك كنيد.در تدوين برنامه اقدام ملي براي رعايت حقوق بشر در كسب و كار مشاركت كنيم: قسمت دوم؛ ملاحظات اساسي (راهنما‌ها)

همانطور كه پيشتر گفته شد،‌ كارگروه ملل متحد در حقوق بشر و كسب و كار در تدارك تهيه يك جزوه راهنماست تا كشورها بتوانند بر اساس آن «برنامه اقدام ملي» خود را براي رعايت اصول راهنماي ملل متحد در خصوص حقوق بشر و كسب و كار تهيه كرده و به تصويب برسانند و اجرا كنند. اين موضوع براي فعالان جدي حقوق بشر بايد آنقدر مهم باشد كه از هيچ كمكي به اين كارگره در تهيه يك راهنماي اثربخش‌تر و كارآمدتر دريغ نورزند. بديهي است كه بعد از تهيه اين جزوه، فعاليت اصلي دولت‌ها در تهيه «برنامه اقدام ملي» براي اجراي اصول راهنماي ملل متحد در حقوق بشر و كسب و كار آغاز خواهد شد. در ادامه، ترجمه پيشگفتار سند مشورتي كارگروه تقديم مي‌شود:‌اخرين اخبار در مورد تدوين ايزوي مديريت بهداشت و ايمني شغلي (بخشنامه‌ها)

به رغم مخالفت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با تدوين الزامات جديد نظام‌هاي استانداردهاي ايزوي مديريت بهداشت و ايمني شغل، سازمان بين‌المللي استاندادها (ايزو)‌ از مدت‌ها پيش تودين ايزوي 45001 را در اين عرصه شروع كرده و اين روند همچنان ادامه دارد و س.ب.كا هم به سهم خود تلاش مي‌كند تا ماحصل نهايي براي بنگاه‌هاي فعال در تمام بخش‌هاي و در تمام اندازه‌ها پذيرفتني‌تر از آب درآيد. نامه‌اي كه ترجمه آن در ادامه تقديم مي‌شود از سوي س.ب.كا در همين زمينه براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ارسال شده است و به اين وسيله در اختيار تمام تشكل‌هاي كارفرمايي قرار مي‌گيرد.در تدوين برنامه اقدام ملي براي رعايت حقوق بشر در كسب و كار مشاركت كنيم: قسمت اول - مقدمه (راهنما‌ها)

آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود، برگردان مقدمه‌ي سندي است كه كارگروه ملل متحد در خصوص حقوق بشر و كسب و كار تدوين و از طريق سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار داده است. همانطور كه در اين مقدمه خاطر نشان شده است،‌ كارگروه ملل متحد در خصوص حقوق بشر و كسب و كار در نظر دارد براي اجراي «اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر» يك جزوه‌ي راهنما تدوين كند كه كشورها بتوانند بر اساس آن جزوه راهنما برنامه اقدام ملي خودشان را براي اجراي اصول راهنماي حقوق بشر و كسب و كار تدوين و اجرا كنند. علاقمندان تا اول سپتامبر 2014 فرصت دارند تا نظرات و پيشنهادهاي خودشان را براي اين كارگروه ارسال كنند. انتظار مي‌رود فعالان حقوق بشر از اين فرصت براي ارتقا كيفيت رعايت حقوق بشر در ميان تجار و كاسبان ايراني استفاده كنند. متن اصلي اين سند به زبان انگليسي در انتهاي همين نوشته در دسترس است. و اما ترجمه مقدمه آن:اجراي اصول راهنماي ملل متحد: نظر خواهي براي كمك به دولت‌ها در تدوين و تصويب برنامه‌هاي اقدام ملي (بخشنامه‌ها)

23 تير 1393

آن گروه از فعالان حقوق بشر كه برنامه‌هاي سازمان ملل متحد براي تضمين رعايت حقوق بشر از سوي كاسبان و تاجران را دنبال مي‌كنند مي‌دانند كه بعد از تدوين و تصويب «اصول راهنماي ملل متحد» در اين خصوص، كارگروهي براي اجرايي كردن آن اصول سازماندهي شد. اين كارگروه در اوايل سال 2014 تصميم گرفت طرح يك «برنامه اقدام ملي»‌ را تدوين كند تا بر اساس آن هر يك از دولت‌هاي عضو مللي متحد برنامه اقدام ملي اختصاصي خودشان را براي رعايت حقوق بشر از سوي كسب و كار همان كشور تدوين و تصويب كرده و به اجرا درآورند. اينكه كسبه‌ي كشورهاي مختلف تا چه حد حدود بشر را رعايت خواهند كردند، يك مسأله است، اينكه فعالان حقوق بشر مي‌توانند سهم خود را در تدوين يك سند مناسب و ترويج تدوين و تصويب و اجراي آن را در كشورهي خودشان ادا كنند - يا نكنند - مسأله‌ي ديگري است: اين گوي و اين ميدان. اكنون كارگروه ملل متحد از فعالان حقوق بشري خواسته است تا نظرات و پيشنهادهاي خودشان را براي تعيين اينكه در يك برنامه اقدام ملي چه عناصري گنجانده شود به مشاوره عمومي گذاشته است. سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز كه از ابتدايكي از سازمان‌هاي بسيار فعال در اين پروژه بوده است،‌ سنند مشورتي را همراه با نامه زير براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ فرستاده تا نظر كارفرمايان و كاسبان ايراني را در اين زمينه جويا شود. برگردان متن اين نامه در ادامه تقديم شده است. متن انگليسي سند مشورتي كارگاه نيز به پيوست ارايه شده و ترجمه فارسي اين سند نيز به مرور تقديم علاقمندان خواهد شد. در كليد واژه «حقوق بشر و كسب و كار»‌، كه در انتهاي همين مقاله آمده است، تمام مقالات فارسي اين وب سايت در خصوص حقوق بشر و كسب و كار در دسترس قرار دارد. و اما برگردان نامه:‌گزارش س.ب.كا از 321 امين نشست هيأت مديره س.ب.ك (صورتجلسات)

21 تير 1393

بعد از يكصد و سومين كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 93 در ژنو برگزار شد، سيصد و بيست و يكمين اجلاس هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار نيز در ژنو تشكيل شد. آنچه كه در ادامه مي‌آيد ترجمه گزارش مختصر اما جامعي است كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان از اين نشست تهيه و براي كنفدراسيون‌هاي عضو، از جمله براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان (كعاصكا)‌ ارسال كرده است. متن انگليسي اين سند نيز پيوست است:‌پيش‌نويس صفر براي اجنداي توسعه پايدار پسا2015 (بخشنامه‌ها)

همانطور كه اسحتضار داريد در سطح جهاني سندي براي توسعه‌ پايدار پسا 2015 در دست تدوين است و سازمان بين‌المللي كارفرمايان(س.ب.كا) نيز يكي از اعضاي كارگروهي است كه در حال تدوين پيش‌نويس اين سند است. اخيراً پيش‌نويس صفر آن سند در اختيار س.ب.كا قرار گرفته است و اين سازمان نيز بلافاصله آن را براي اعضاي خود - از جمله براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصا) - ارسال كرده است و از آنان خواسته است تا نظرات خودشان را در مورد اين سند به س.ب.كا منعكس كنند. وب‌سايت پيام كارفرمايان نيز ترجمه نامه سازمان بين‌المللي كارفرمايان و متن انگليسي سند را كه در 16 صفحه تدوين شده است،‌از اين طريق در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار مي‌دهد تا اگر نظري در مورد اين سند دارند، به كعاصكا منعكس كنند تا به س.ب.كا ارايه شود:راهنمایی کارفرمایی در خصوص گزارش مدیرکل س.ب.ک پیرامون اجرای برنامه 2012 تا 2013 (راهنما‌ها)

11 خرداد 1393
يكشنبه 1 ژوئن 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

یکی از گزارشهای سالانه مدیرکل سازمان بین المللی کار (س.ب.ک) به کنفرانس سالانه بین المللی کار گزارش وی در خصوص اجرای برنامه سازمان در فاصله دو کنفرانس است. سازمان بین المللی کارفرمایان به عنوان سخنگوی کارفرمایان در کنفرانس بین المللی کار گزارش مدیرکل سازمان بین المللی کار در خصوص اجرای برنامه 2012 تا 2013 را نقد کرده است و ترجمه این سند در ادامه تقدیم می شود. برای کارفرمایانی که در کنفرانس بین المللی کار حضور ندارند و یا گزارش مدیرکل را نخوانده اند، شاید خواندن این سند نیز چندان مفید فایده نباشد. اما، از این رویه ها می توان روش استاندارد اداره تشکلهای کارفرمایی را فراگرفت: اینکه چگونه مجامع این تشکلها باید تصمیم بگیرند، و تصمیم آنها به صورت اسناد مکتوب نوشته شود و هیأت مدیره نیز وظیفه داشته باشد همین تصمیم ها را اجرا کند و در نشستهای مجامع گزارش مکتوبی از فعالیتهای اجرایی خود در اختیار اعضا تشکل قرار دهند تا اعضا نیز بتوانند کیفیت اجرای تصمیمهای خود را با واقع بینی ارزیابی کنند. شاید با چنین رویکردی قرائت متن زیر درسهای مفیدی در بر داشته باشد. گفتنی است این سند از سوی سازمان بین المللی کارفرمایان در اختیار تشکلهای عضو و از جمله در اختیار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران قرار گرفته است و ترجمه آن در ادامه تقدیم می شود:دعوت از نمایندگان کارفرمایان برای ثبت نام در نشست «برخورد با موانع کلیدی پایداری کسب و کار» (بخشنامه‌ها)

5 خرداد 1393
اعضا، کمپانیهای شریک و همکاران عزیز؛ همانطور که اعلام شد، نشست رهبران س.ب.کا در 2014 روز 10 ژوئن (سه شنبه 20 خرداد) در س.ب.ک در ژنو برگزار خواهد شد و چهره شاخص از جهان کسب و کار و سازمانهای کارفرمایی را برای تبادل چشم اندازها در خصوص مسائل مرتبط به اشتغال که بر کسب و کار تأثیر می گذارند گرد هم خواهد آورد. موضوع نشست امسال این (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 479186

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License