به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي بين‌المللي > سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) > اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله هاى اين بخش


در نامه‌ي دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان به تشكل‌هاي عضو:

در اصلاح و تدوين «استاندارد بين‌المللي مسؤليت اجتماعي» شركت كنيد (بيانيه‌ها)

2 دي ماه 1388[عكس: پنالوزا در تهران]

جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال نامه‌هايي به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان بين‌‌المللي - از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران - از كارفرمايان سراسر جهان خواست تا نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد پيش‌نويس استاندارد بين‌المللي «ايزو 26000» كه در مورد مسؤليت اجتماعي سازمان‌هاي اجتماعي و از جمله بنگاه‌هاي اقتصادي است، و هم اكنون در سازمان بين‌المللي استانداردها مراحل تصويب نهايي خود را طي مي‌كند، اعلام نمايند.

اينكه اساساً «مسؤليت اجتماعي» بنگاه‌ها چيست و استاندارد «ايزو 26000» چگونه كوشيده است تا مسؤليت اجتماعي بنگاه‌ها را در قالب يك استاندارد بين‌المللي تدوين كند، و نيز اينكه اساساً يك استاندارد در سازمان جهاني استانداردها چگونه تدوين شده و به تصويب مي‌رسد،‌ همه، نكاتي هستند كه بايد براي كارفرمايان تمام كشورها جالب باشند. در نتيجه انتظار مي‌رود اسنادي كه ترجمه‌ي آن‌ها در ادامه تقديم خواهد شد، مورد توجه كارفرمايان ايراني قرار بگيرد - هرچند آنان گرفتار مبارزه‌‌اي بي‌امان براي به عقب انداختن مرگ دلخراش بنگاه‌هاي تحت مديريت خود هستند!

اين توضيح ضروري است كه در نخستين گام ترجمه‌ي يكي از نامه‌هاي جناب آقاي آنتونيو پنالوزا تقديم مي‌شود. و در عين حال، از طريق ايجاد پيوند يه اسناد مرتبط به «ايزو 26000» تلاش خواهد شد تا منابع مورد نياز براي فهم بهتر موضوع معرفي شوند.پيشنهاد كارفرمايان به نود و هشتمين نشست كنفرانس بين‌المللي كار:

نشست جهاني براي مواجهه با بحران بازار كار (بيانيه‌ها)

27 اسفند ماه 1387؛‌
سه شنبه 17 مارس 2009 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان و دبيرگروه كارفرمايان در نود و هستمين كنفرانس بين‌املللي كار كه روزهاي 3 تا 19 ژوئن 2009 - چهارشنبه 13 تا جمعه 29 خرداد ماه سال 1388- در ژنو برگزار مي‌شود، به نمايندگي از سوي گروه كارفرمايان مدعو به اين نشست، پيشنهاد برگزاري« نشست جهاني براي مواجهه با بحران بازار كار» را مطرح كرده است. اين پيشنهاد كه در 6 صفحه تدوين شده، روز جمعه 23 اسفند ماه 1387(13 مارس 2009) براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه تنها سازمان كارفرمايي ايراني عضو اين سازمان است ارسال شده است. به دليل اهميت اين پيشنهاد ترجمه‌ي خلاصه‌اي از آن در ادامه تقديم مي‌شود. متن انگليسي كامل اين پيشنهاد نيز در انتهاي اين نامه در دسترس قرار مي‌گيرد.فراخوان آي.او.اي از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي مشاركت در تدوين كارنقشه‌ سال 2009 (كارنقشه‌ي سال 2010)

9 اسفند ماه 1387؛
جمعه 27 فوريه 2009 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان
آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان(اي.او.اي) به پيوست نامه‌اي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كارنقشه‌ي(work plan) آي.او.اي براي سال 2009 را ارسال كرده و خاطر نشان ساخته است كه: اين نقشه، عناصر موجود در كارنقشه‌هاي كاركنان حرفه‌اي را، كه تحقق اولويت‌هاي استراتژيك تعيين شده در «چارچوب استراتژيك آي.او.اي (...)


بيانيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد: بهبود اقتصادي و اشتغال (اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان )

انتشار ترجمه‌ي فارسي بيانيه:30 بهمن ماه 1387؛
چهار شنبه 18 فوريه 2009 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان در نخستين روز هشتمين اجلاس منطقه‌اي اروپايي كه دفتر منطقه‌ي اروپا و آسياي مركزي سازمان بين‌المللي كار در روز‌هاي 9 تا 13 فوريه در ليسبون، پرتغال، برگزار كرد، اطلاعيه‌اي در مورد «بهبود اقتصادي و اشغال» منتشر ساخت و طي آن از اعضاء خود خواست تا ايده‌هاي مندرج در اين بيانيه‌ را در جريان همكاري با دولت‌هاي كشورهاي خود و جوامع كسب‌وكار مطرح و آن‌ها را تقويت كنند.

ترجمه‌ي فارسي اين سند در ادامه تقديم مي‌شود و به ويژه از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انتظار مي‌رود متن اين بيانيه‌ را به هر نحوي كه صلاح مي‌دانند در اختيار اعضاء هيأت مديره و ساير اعضاء تشكل‌هاي مبوع خود قرار دهند تا مورد تأمل قرار بگيرد.در پي فراخوان دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان:

در تدوين چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان مشاركت كنيم (دومين برنامه استراتژيك )

17 بهمن ماه 1387؛ نشر دوم 29 بهمن ماه 1387؛

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه تا كتون دو بار به ايران سفر كرده است تا بر حمايت 144 تشكل كارفرمايي عضو سازمان متبوع خود از حق فعاليت آزاد و مستقل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تأكيد كند،‌ طي نامه‌اي خطاب به سازمان‌هاي ملي كارفرمايي از آنان خواست تا با ارايه‌ي نظرات و پيشنهادهاي خود نسبت به پيش‌نويس چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2009 تا 2014 در تدوين و نهايي شدن اين سند مهم استراتژيك مشاركت كنند.

به دليل اهميت مشاركت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تصويب نهايي اين سند، ويرايش نخست ترجمه‌ي اين پيش‌نويس در ادامه تقديم مي‌شود.

از رابطان خبري تشكل‌هاي عضو با شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران (شاكا) انتظار مي‌رود متن اين سند را به روشي كه صلاح مي‌دانند تكثير كنند و در اختيار اعضاء تشكل‌هاي متبوع خود بگذارند و از آنان بخواهند تا نظرات و پيشنهادهاي خود را در باره اين سند،‌به دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منعكس كنند تا پس از جمعبندي آن‌ها، اين نظرات در اختيار دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان قرار بگيرد.

تلاش براي نقادي اين سند سبب خواهد شد تا مهارت تشكل‌هاي كارفرمايي در تدوين برنامه‌ي استراتژيك ويژه‌ي خودشان نيز ارتقاء يابد.

خاطر نشان مي‌شود ترجمه‌ي نخستين چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2004 تا 2009 در نخستين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان»‌ ويژه‌ي تير ماه 1384 منتشر شده و از طريق همين سايت نيز در دسترس است(«پيام‌جراح» شماره يك را كليك كنيد)

در ادامه، پس از نامه‌ي آنتونيو پنالوزا،‌ ويرايش نخست ترجمه‌ي اين سند- كه به بازنگري نياز دارد- تقديم مي‌شود.سازمان بين‌المللي كارفرمايان با صدور اعلاميه‌اي ارايه داد:

سازوكارهايي براي حفظ كاركنان (اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان )

26 بهمن ماه 1387؛
شنبه 14 فوريه 2009 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان با صدور اطلاعيه‌اي در تاريخ 8 ژانويه‌ي سال 2009 راهكارهايي براي حفظ اشتغال در شرايط بحران مالي جهاني ارايه داده است. ترجمه‌ي اين اطلاعيه همراه با متن پي.دي.افي آن در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است يكي از دستورهاي نشست‌هاي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي ايران نيز، كه به صورت دوجانبه و به عنوان تدارك برگزاري ششمين همايش ملي كار در جريان است، شناسايي راهكارهايي است كه هم اشتغال و هم توليد حفظ شود. از همين رو، توجه به راهكارهاي پيشنهادي سازمان بين‌المللي كارفرمايان مي‌تواند زمينه را براي كشف راهكارهاي بومي مناسب فراهم‌تر سازد. ترجمه‌ي اين سند در ادامه تقديم مي‌شود و از تمام افرادي كه با مقولات فني مرتبط با امور كار آشنايي دارند تقاضا مي‌شود اين متن را با متن انگليسي سند مقايسه كنند و خطاهاي احتمالي آن را گزارش دهند تا تصحيح شود.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 479186

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License