به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات > انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي

انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي

مقاله هاى اين بخش


رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي با «شاكا»معرفي شد (انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي)

5 بهمن ماه 1387؛
چهار شنبه 28 ژانويه 2009
علي علي‌نژاد دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي درنامه‌اي به شماره 3528-17مورخ 29 دي ماه 1387 مجيد تربتي مسؤل امور كامپيوتر اين انجمن را به عنوان رابط خبري با سايت پيام كارفرمايان معرفي كرد. به استناد اين معرفي‌نامه زير بخش «انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي» در بخش «تشكل‌هاي كارفرمايي ايران (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License