به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا > پيام كارفرمايان. شماره 1

پيام كارفرمايان. شماره 1

مقاله هاى اين بخش


چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان: تجربه‌اي براي تشكل‌هاي كارفرمايي ايران (پيام كارفرمايان. شماره 1)

تاريخ نشر روي اين سايت: پنج‌شنبه 6 تير ماه 1387؛
پنج شنبه 26 ژوئن 2008

در حاليكه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از طريق يك فرايند مشاركتي و با بهره‌گيري از متخصصان حرفه‌اي، برنامه‌ي استراتژيك خود را تدوين كرده است، و گزارش اين تجربه‌ي ملي از طريق چاپ در نخستين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»(تير ماه 1384) در اختيار تمام كانون‌ها و انجمن‌هاي كارفرمايي ايران گذاشته شده است، تجربه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان(آي.او.اي) در اين زمينه نيز ارايه مي‌شود.

آي.او.اي، «چارچوب استراتژيك» خود براي سال‌هاي 2004 تا 2009 را، از طريق يك فرايند مشاوره‌ با «هيآت مديره» سازمان تدوين كرده است. اين چارچوب استراتژيك، 9 عرصه‌ي مهم فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان را شناسايي كرده و مشخص ساخته است كه اين سازمان در هر يك از اين عرصه چه اقداماتي بايد انجام دهد. آنچه كه در پي ارايه مي‌شود ترجمه‌ي اين سند سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه از سوي همين سازمان و در ماه مي سال 2004 منتشر شده است. تأمل در مفاد اين سند، هم سبب آشنايي بيشتر سازمان‌هاي كارفرمايي ايران با سازمان بين‌المللي كارفرمايان خواهد شد، كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران نيز عضو آن است، و هم الگويي براي تدوين چارچوب استراتژيك در اختيار تمام سازمان‌هاي كارفرمايي ايراني مي‌گذارد. مي‌توان اميدوار بود كه توجه به تجربه‌ي ملي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و تجربه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني مدد برساند تا نسبت به تدوين برنامه‌هاي استراتژيك خود در سطح استانداردهاي قابل قبول اقدام كنند. چرا كه يك سازمان بدون چنين چارچوبي فاقد بصيرت نهادينه شده براي شناسايي مشكلات و برخورد پيش‌دستانه با آن‌ها خواهد بود.گزارش تجربه‌ي تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي كارفرمايي (پيام كارفرمايان. شماره 1)

تاريخ نشر در اين سايت: سه‌شنبه 4 تير ماه 1387؛
سه شنبه 24 ژوئن 2008 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

هرچند اين گزارش، سه سال پيش، در نخستين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان»، تير ماه 1384، منتشر شده، و هرچند حوادثي كه بعدها بر سر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران فروريخت، امكان پيگيري روند تدوين برنامه‌‌‌ي استراتژيك را از اين كانون عالي گرفت، و فرصت اجراي آن نيز از دست رفت، با اين همه، روشي كه در تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به كار گرفته شده، و هدف اصلي گزارشي كه در ادامه تقديم مي‌شود نيز بيشتر توصيف همان روش‌ است، مي‌تواند براي تمام انجمن‌هاي صنفي، حرفه‌اي و پروفشنال مفيد باشد.تدوين استراتژي كانون عالي تجربه‌اي براي تمام تشكل‌‌هاي كارفرمايي (پيام كارفرمايان. شماره 1)

2008 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان
عملكرد «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»، به عنوان صداي كارفرمايان ايراني، نه فقط بر عملكرد تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين كانون عالي تأثير مي‌گذارد، بلكه به اعتبار جايگاه و رسالتي كه برعهده دارد مي‌تواند بر سرنوشت كارفرمايان ايراني و به تبع آن برسرنوشت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران نيز تأثير تعيين كننده داشته باشد. (...)


فهرست مطالب «پيام كارفرمايان». شماره 1. تير ماه 1384 (پيام كارفرمايان. شماره 1)

2007

فهرست مطالب نخستين شماره‌ي نشريه‌ي «پيام‌ كارفرمايان» ويژه تير ماه 1387 در زير ارايه شده است. همانطور كه ملاحظه خواهيد كرد، گزارش اصلي نخستين شماره نشريه به تشريح روند تدوين برنامه‌ استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) اختصاص داده شده است. پيام كارفرمايان خواهد كوشيد تا در هر شماره خود جريان پيشرفت اين روند را دنبال كند و گزارش آن را به اطلاع خوانندگان محترم برساند.سرمقاله

كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌‌ي پيشتاز (پيام كارفرمايان. شماره 1)

2007
هنگامي كه فهرست بلند بالاي مشكلات ساختاري كشور رديف مي‌شود اين پرسش سمج به ذهن مي‌خلد كه: كدام نيروي اجتماعي مي‌تواند و بايد عزم خود را براي حل آن‌ها جزم كند؟دولت؟ كه در چنبره‌ي بوروكراسي ظاهراً بي‌درمان خود گرفتار آمده است؟ احزاب سياسي؟ كه حتي اگر در قالب ساختارهاي قابل قبولي شكل بگيرند تازه بايد نيروهاي واقعاً‌ موجود اجتماعي را (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 1   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License