به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > سازمان‌هاي ملي > همايش‌هاي ملي كار > سومين همايش ملي كار

سومين همايش ملي كار

مقاله هاى اين بخش


مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي سومين همايش ملي كار (سومين همايش ملي كار )

16 دي ماه 1387؛
دو شنبه 5 ژانويه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

سومين همايش ملي كار روزهاي 24 تا 26 آذر ماه 1381 با حضور نمايندگان دولت، تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در تهران برگزار شد. محورهاي اصلي مذاكرات اين همايش عبارت بودند از : 1) سه‌جانبه‌گرايي در روابط كار، 2) اشتغال، 3) حمايت‌اهاي اجتماعي كارگران ، و 3) تأمين اجتماعي.

مجموعه‌ي مقالات و سخنراني‌هاي ارايه شده در اين همايش در كتابي با همين نام از سوي روابط عمومي دبيرخانه همايش ملي كار در 280 صفحه منتشر شد. در آينده و در حد امكان، اين مقاله‌ها و سخنراني‌ها در شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران منتشر خواهد شد. در اين نوشته كتاب مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي سومين همايش ملي كار به اجمال معرفي خواهد شد. . .پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 426713

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت همايش‌هاي ملي كار   پيگيرى فعاليت سايت سومين همايش ملي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License