به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات > انجمن صنفي پيمانكاران وشركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي (...)

انجمن صنفي پيمانكاران وشركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي مازندران

مقاله هاى اين بخش


در نامه به ريئس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران:

تبريك انجمن شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان مازندران (انجمن صنفي پيمانكاران وشركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي مازندران)

14 دي ماه 1388
دو شنبه 4 ژانويه 2010

جناب آقاي مهندس رمضان بيشه‌سري دبير انجمن شركت‌هاي ساختماني و تجهيزاتي استان مازندران با ارسال نامه‌اي به جناب آقاي حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صدور حكم دادگاه مبني بر حقانيت اين كانون عالي كارفرمايي را تبريك گفت.

خاطر نشان مي‌شود در پي برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در سال 1385 مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي كانوني عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را منحل اعلام كرد. در واكنش به اين اقدام، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در دفاع از «حق آزادي انجمن» دست به تلاشي گسترده زد و سرانجام شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران حكم مديركل را «فاقد مبنا» و كانون موازي را «بي‌اعتبار» دانست و اقدام‌هاي انجام شده براي ثبت كانون موازي را «ابطال» كرد.

صدور اين حكم تاريخي از سوي دستگاه قضايي به معناي تثبيت «حق آزادي انجمن» در كشور است و از اين پس تمام تشكل‌هاي كارگري كارفرمايي به استناد اين حكم خواهند توانست از استقلال و آزادي خود، كه پيش‌ شرط اساسي توسعه‌ي پايدار است، دفاع كنند. به همين دليل، در پي انتشار اين حكم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي عضو كانوني عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در يك اقدام بسيار با اهميت و با معنا،‌ با ارسال نامه‌هايي به دبيركل يا رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي كسب اين پيروزي را به آنان و در واقع به تمام انجمن‌ها و تشكل‌ها تبريك مي‌گويند.

متن تبريك جناب آقاي مهندس رمضان بيشه‌سري دبير محترم انجمن شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان مازندران كه روز دوشنبه 14 دي ماه 1388 خطاب به رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نوشته شده در پي تقديم مي‌شود:پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي پيمانكاران وشركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License