به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي > درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي

درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي

در اين بخش كه روز جمعه 28 آذر ماه 1387 راه‌اندازي شد ترجمه‌ي راهنماي عملي درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي ارايه خواهد شد. خاطر نشان مي‌شود اين كتاب همراه با سه راهنماي عملي ديگر يك بسته‌ي آموزشي براي ارتقاء كارآمدي و اثربخشي سازمان‌هاي كارفرمايي هستند كه از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار تدوين شده‌اند.

مقاله هاى اين بخش


درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم: متناقضن‌نماهاي ايجاد درآمد (درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي )

تشكل‌هاي كارفرمايي براي ايجاد درآمد با سه‌ متناقض‌نما مواجه هستند و راهي ندارند كه با اين وضعيت‌هاي متناقض‌نما برخورد اصولي داشته باشند. اين سه متناقض نما در بخش دوم كتاب «درآمد‌سازي در تشكل‌هاي كارفرمايي» مورد بررسي قرار گرفته و برگردان اين قسمت از اين كتاب مهم در ادامه تقديم مي‌شود. از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي و نيز از تك تك كارفرمايان محترمي كه خلاصه‌ي اين نوشته به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود متن اين كتاب را، كه به مرور ترجمه و در اين وب سايت منتشر مي‌شود در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي صنعت و بخش خود قرار دهند تا به تدريج آگاهي نسبت به كيفيت ارتقاء مديريت اين تشكل‌ها ارتقاء يابد.

خاطر نشان مي‌شود كتاب «درآمد سازي در تشكل‌هايي كارفرمايي» يكي از كتاب‌هاي يك بسته‌ي آموزشي است كه با عنوان «كارآمد سازي تشكل‌هاي كارفرمايي» از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)‌ سازمان بين‌الملي كار (س.ب.ك)‌ منتشر شده و مجوز انحصاري برگردان فارسي آن‌ها طي قراردادي از سوي آن سازما به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ تفويض شده است. كعاصكا اميدوار است بعد از اتمام ترجمه‌ي اين كتاب‌ها مجموعه‌ي آن‌ها را، به صورت كاغذي نيز منتشر كند و در اختيار تشكل‌هاي عضو قرار دهد.

براي برگردان ساير بخش‌هاي اين كتاب اينجا را كليك كنيد. و اما ادامه ترجمه:درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم:‌تشكل‌هاي كارفرمايي و درآمدسازي (درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي )

«درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي» عنوان يكي ديگر از كتاب‌هاي بسته‌ي آموزشي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا) سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.ك)‌ كه با عنوان «كارآمدسازي تشكل‌ها» منتشر شده است. برگردان بخش اول اين كتاب در اينجا منتشر شده و اكنون برگردان بخش دوم آن تقديم علاقمندان مي‌شود.

خاطر نشان مي‌سازد حق انحصاري برگردان فارسي اين كتاب نيز از سوي س.ب.ك طي قراردادي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) تفويض شده و اميد مي‌رود بعد از اتمام ترجمه، متن كاغذي آن‌ها نيز تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي شود.

از رابطان محترم تشكل‌هاي كارفرمايي و نيز از كساني كه خلاصه‌ي مطالب اين سايت به ايميل آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌ كارفرمايي متبوع خود رااز انتشار اين سند معتبر مطلع سازند. و اما برگردان بخش دوم كتاب «درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي»:تجربه‌هاي درآمدسازي در يك تشكل كارفرمايي (درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي )

7 مهر 1389
چهار شنبه 29 سپتامبر 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

يكي از وظايف هميشگي تمام انجمن‌ها تأمين منابع مالي مورد نياز آن‌هاست. حق عضويت و كمك‌هاي مردمي يكي از مهم‌ترين منابع تأمين مالي است. با اين همه، و در حاليكه حق عضويت‌هاي دريافتي معمولاً هزينه‌هاي انجمن‌ها را نمي‌پوشناند، ظرفيت‌هاي بالقوه‌ي بسيار زيادي براي كسب درآمد بيشتر نيز در انجمن‌ها- به ويژه تشكل‌هاي كارفرمايي - وجود دارد. يكي از آن‌ها انعقاد انواع قراردادهاي خريد و فروش انواع كالا و خدمات به صورت انبوه و كلان به اعضاء با تخفيف‌‌هاي قابل توجه است.

حتماً اين ايده به ذهن بسياري از مسؤلان انجمن‌هاي ايراني رسيده است. اما مشكلاتي مانند تنبلي‌ها و اصراف‌هاي ناشي از درآمدهاي بادآورده‌ي نفتي، غيرشفاف بودن معاملات، بي‌ثباتي اقتصادي، فقدن دبيرخانه‌ي‌هاي حرفه‌اي، توسل به روش‌هاي غيرقانوني از جمله عواملي هستند كه بهره‌گيري از اين روش‌ها را دشوار و ناممكن مي‌سازند. با اين همه، در ادامه گزارشي از تجربه‌ي يك تشكل‌ كارفرمايي تقديم مي‌شود و مي‌توان اميدوار بود مورد توجه مسؤلان انجمن‌هاي كارفرمايي در سراسر كشور قرار بگيرد.

شايد برخي از اصطلاحات موجود در نوشته‌ي زير ناآشنا باشند. با اين همه با مطالعه‌ي اين سند مي‌توان اميدوار بود كه خلاقيت مسؤلان انجمن‌ها شكوفا شود و با توجه به اين تجربه‌هاي موجود، براي درآمدزايي انجمن خود چاره‌اي بيانديشند.راهنماي درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي:

بخش اول: روش استفاده از اين راهنما (درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي )

28 آدر ماه 1387؛
اين راهنما- درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي . . . تأمين منابع درآمدي كافي و پايدار- چهارمين راهنما از مجموعه‌ راهنماهايي است كه بسته‌ي آموزشي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» را تشكيل مي‌دهند. اين مجموعه به عنوان يك كل براي كمك به مديران و مجريان در تشكل‌هاي كارفرمايي طراحي شده تا تشكل‌هاي خودشان را كارآمدتر و استراتژيك‌تر بسازند و راهبري (...)


تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد:

درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي (درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي )

29 آذر ماه 1387؛ ويرايش دوم يك‌ شنبه 25 اسفمند ماه 1387؛

معروف است كه تشكل‌هاي كارفرمايي «سازمان‌هاي فقير اغنيا» هستند، و برخلاف كارگران كه حق عضويت‌هاي ناچيز خود را مي‌پردازند و تشكل‌هايشان «سازمان‌هاي غني فقرا» شناخته شده است، كارفرمايان، از استثناءها كه بگذريم، حق‌ عضويتشان را هم به سختثي پرداخت مي‌كنند. شايد به همين دليل است كه موضوع يكي از 4 كتاب راهنماي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار براي كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي «درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي» است.

پرسش اين است: درحاليكه كارفرمايان به سختي حق عضويت خود را پرداخت مي‌كنند، چگونه مي‌توان در تشكل‌هاي آنان درآمدسازي كرد؟

ترجمه‌ي راهنماي عملي «درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي»، كه چهارمين راهنماي عملي از بسته‌ي آموزشي سازمان بين‌المللي كار است، به مرور در اين سايت منتشر خواهد شد. با كليك كردن عنوان هر بخش(كه ترجمه شده باشد) متن آن را بخوانيد. با كليك كردن عنوان كتاب در آخر اين نوشته، متن كامل آن را به زبان انگليسي خواهيد يافت.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License